Medicijnenindapamide

indapamide

Medicijnenindapamide

indapamide

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingGebruik bij slechte nieren of leverMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Indapamide is een plastablet dat de bloeddruk verlaagt en de pompkracht van het hart verbetert.
  • Bij hoge bloeddruk en hartfalen.
  • Het effect komt geleidelijk gedurende 4 maanden tot stand. Dat is te meten hoeveel uw bloeddruk is gedaald. Bij hartfalen merkt dat u minder last heeft van benauwdheid en dikke enkels.
  • Door indapamide elke dag te gebruiken, heeft u minder kans op hart- en vaatziekten.
  • Moet u veel plassen op onhandige momenten? Dan kunt u het tijdstip van inname aanpassen. Neem indapamide niet later in dan 16.00 uur. Anders moet u vaak 's nachts opstaan om te plassen.
  • Raadpleeg uw arts als u last krijgt van spierkramp of spierzwakte, hartkloppingen en vermoeidheid. Dit kan komen door een kaliumtekort. Uw arts kan uw bloed hierop laten onderzoeken.
  • Wisselwerkingen met andere middelen. Laat uw apotheker controleren of u indapamide veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.
  • Indapamide behoort tot de thiazide-plasmiddelen. Het voert overtollig vocht af en verlaagt de bloeddruk.

   Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk en soms bij hartfalen.

   • Verschijnselen
    Mensen met een hoge bloeddruk voelen hier over het algemeen niets van. Hoge bloeddruk is ook geen ziekte, maar geeft meer kans op hart- en vaatziekten. Als de bloeddruk is verhoogd, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten geven kans op een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) en ernstige hartziekten, zoals hartkramp en hartfalen.

    Werking
    Door dit medicijn scheiden de nieren meer zout uit. Het zout trekt het vocht mee. Hierdoor wordt het overtollige vocht afgevoerd via de urine. U kunt dit merken doordat u misschien iets vaker moet plassen. Er blijft minder vocht achter in de bloedvaten. Hierdoor daalt de bloeddruk en is er minder kans op een beroerte.

    Bij hoge bloeddruk schrijven artsen in eerste instantie meestal een plastablet voor. Als dit niet voldoende helpt, kan de arts bovendien een ander medicijn voorschrijven, zoals een bètablokker, een ACE-remmer of angiotensine-II-blokker.

    Mensen die met een plastablet hun bloeddruk hebben verlaagd, blijken minder vaak te overlijden aan een beroerte of aan een hartziekte.

    Effect
    Na 2 tot 4 maanden is het volledige effect van dit medicijn bereikt. Zelf merkt u niet veel van de bloeddrukverlagende werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk indapamide elke dag in te nemen. Alleen dan kan indapamide de hart- en bloedvaten optimaal beschermen.

    • Verschijnselen
     Bij hartfalen (decompensatio cordis) is de pompkracht van het hart verzwakt. Het bloed wordt niet meer goed rondgepompt. U bent daardoor sneller moe en kunt last krijgen van vocht in de benen of achter de longen. U bent dan ook sneller benauwd.

     Oorzaak
     Oorzaken voor hartfalen kunnen zijn een langdurig bestaande hoge bloeddruk, hartklepgebreken, vernauwing in de bloedvaten die het hart van bloed voorzien (kransslagaders), stoornissen in het hartritme of een hartinfarct.

     Werking
     Door dit medicijn scheiden de nieren meer zout uit. Het zout trekt het vocht mee. Hierdoor wordt het overtollige vocht afgevoerd via de urine. Er blijft minder vocht achter in de bloedvaten. Daardoor hoeft het hart minder hard te werken. De pompkracht van het hart neemt daardoor toe.

     Ook door een zoutarm dieet te volgen kunt u de hoeveelheid vocht in uw bloed laten dalen. Uw huisarts of diëtist kan u hierover adviseren.

     Behandeling
     Behalve het wegnemen van de oorzaak, zoals het behandelen van de hoge bloeddruk of het vervangen van een slechte hartklep, spelen geneesmiddelen een belangrijke rol bij hartfalen. De belangrijkste medicijnen zijn plastabletten en ACE-remmers of angiotensine-II-blokkers.

     Artsen schrijven de thiazide-plasmiddelen voor als het hartfalen nog niet ernstig is of als de urinestroom niet te groot mag worden, bijvoorbeeld bij mensen met een vergrote prostaat. Vaak schrijft de arts behalve een plastablet ook een ACE-remmer voor.  

     Effect
     Het vochtafdrijvende effect begint na 1 tot 2 uur en kan 10 tot 12 uur aanhouden. U merkt dat doordat u vaker moet plassen. Na 2 tot 4 maanden is het volledige effect van dit medicijn bereikt. U merkt dan dat u minder last heeft van dikke enkels, benauwdheid en moeheid.

    • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

     De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

     Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

     • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk en galbulten.

      Raadpleeg dan uw arts. Zeer zelden ontstaat een ernstige overgevoeligheid met zwelling van het gezicht, lippen, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Ga dan onmiddellijk naar een arts of naar de Eerste-Hulpdienst. In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op lippen en op de slijmvliezen van mond en geslachtsdelen. Neem dan ook direct contact op met uw arts. In deze gevallen mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor indapamide. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.

     • Tekort aan kalium, een bepaalde stof in het bloed. U merkt dit het eerst aan spierzwakte, spierkramp of spierpijn meestal het eerst in de bovenbenen en armen, ernstige vermoeidheid, hartkloppingen, heftige buikklachten. Mensen met hartfalen, levercirrose, de nierziekte het nefrotisch syndroom, bij diarree of braken of mensen die veel laxeermiddelen gebruiken hebben hier meer kans op.

      Als u last heeft van deze klachten, ga dan naar uw arts. Dit kaliumtekort kan ook ontstaan als u dit medicijn al meerdere weken tot maanden gebruikt. Uw arts controleert uw kalium meestal na enkele weken. Mocht u een tekort aan kalium in het bloed krijgen, dan kan uw arts u een ander medicijn erbij voorschrijven dat het kaliumtekort opheft. Uw arts zal daarom regelmatig de hoeveelheid kalium in uw bloed controleren. Als u diarree heeft of veel moet braken, neem dan contact op met uw arts.

     Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

     • De eerste dagen van de behandeling duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel.

      Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken). Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. Bij duizeligheid kunt u het beste even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

     • Tekort aan natrium, een bepaalde stof in het bloed. U merkt dit het eerst aan plotselinge ernstige vermoeidheid, sufheid en een verminderde eetlust.
      Vrouwen en oudere mensen hebben hier meer kans op. Ook bij diarree of braken is de kans op een tekort aan natrium groter.

      Als u hier last van heeft, ga dan naar uw arts. Meestal ontstaat dit natriumtekort tijdens de eerste weken van het gebruik.

      Uw arts zal vaak in het begin de hoeveelheid natrium in uw bloed controleren. Als u diarree heeft of veel moet braken, neem dan contact op met uw arts.

     • Hoofdpijn en vermoeidheid.

      Deze bijwerkingen gaan meestal over als uw lichaam aan het medicijn gewend is. Raadpleeg uw arts, als u na enkele weken hier nog steeds last van heeft.

     • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken en verstopping.

      Bij misselijkheid helpt het meestal als u dit medicijn met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Raadpleeg dan uw arts.

     • Wazig zien, doordat uw ogen aan het medicijn moeten wennen.

      Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts.

     • Doof of tintelend gevoel in armen of benen.

      Raadpleeg dan uw arts.

     • Impotentie

      Dit komt door de lagere bloeddruk. Als u last heeft van deze bijwerking, vraag dan advies aan uw arts. Mogelijk moet de dosering aangepast worden, of is een ander medicijn geschikter voor u.

     • Als u diabetes heeft, kunt u een te hoog bloedglucose krijgen door dit medicijn.

      Controleer daarom vaker uw bloedglucose.

     • Als u het syndroom van Sjögren heeft, een aandoening waarbij de slijmvliezen van onder andere ogen en mond droger zijn dan normaal: u kunt meer klachten krijgen.

      Dit medicijn vermindert de aanmaak van traanvocht en speeksel. Neem contact op met uw arts als u meer last heeft van oogirritatie of een droge mond. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.

     • Dit medicijn kan de huid gevoeliger maken voor UV-licht (zon, zonnebank, UV-lamp). Blootstelling aan zonlicht, zelfs voor korte perioden, kan huiduitslag, jeuk, roodheid of andere verkleuring van de huid en ernstige verbranding door de zon geven.

      Begint u net met dit medicijn? Blijf dan uit direct zonlicht, met name tussen 10.00 en 15.00 uur, draag beschermende kleding, waaronder hoed en zonnebril, smeer een zonnebrandmiddel op met een hoge beschermingsfactor en ga niet onder de zonnebank. Als u een ernstige reactie op de zon krijgt, ga dan direct naar uw arts.

     • Ontsteking van de alvleesklier, van de lever of nieren, en bloedafwijkingen. Bij plotselinge hevige pijn in bovenbuik, geelzucht, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel, moet u direct een arts waarschuwen.

     • Hartritmestoornissen. U merkt dit soms alleen aan plotselinge duizelingen of als u even wegraakt. Vooral mensen met de aangeboren vorm van de hartritmestoornis verlengd QT-interval hebben hier meer kans op.

      Gebruik dit medicijn NIET als u deze aangeboren hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

     • Mensen met de erfelijke hartaandoening Brugada-syndroom, hebben een grotere kans op hartritmestoornissen.

      Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn. Als u dit medicijn toch moet gebruiken, zal uw arts u extra controleren.

     • Impotentie (erectiestoornis). Dit komt door de lagere bloeddruk.

      Vraag uw arts om advies, als u hier last van heeft. Mogelijk moet de dosering worden aangepast of is een ander medicijn geschikter voor u.


     Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


     Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

     • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
      Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
      Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
      Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
      • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

       Wanneer?
       Neem het medicijn 's ochtends bij het ontbijt en liever niet na 4 uur 's middags. Als u het later dan 4 uur 's middags inneemt heeft u kans dat u 's nachts vaak moet opstaan om te plassen.

       Hoe lang?
       Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als dit medicijn goed bij u werkt, moet u het waarschijnlijk uw leven lang gebruiken.

       • Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

        U gebruikt indapamide 1 keer per dag: ontdekt u het dezelfde dag, dan kunt u de dosis nog inhalen tot 4 uur 's middags. Is het later dan 4 uur? Sla de dosis dan over. Bij een latere inname dan 4 uur 's middags loopt u kans `s nachts uit bed te moeten om te plassen.

        • autorijden?
         De eerste dagen dat u indapamide gebruikt, kunt u wat duizelig zijn of wazig zien. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.
         Indien u duizelig blijft of wazig blijft zien, neem dan geen deel aan het verkeer.

         alcohol drinken?
         Alcohol kan de duizeligheid in het begin van de behandeling versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. Als u dit medicijn gebruikt voor hartfalen: overmatig alcoholgebruik kan klachten als benauwdheid en dikke enkels verergeren. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

         alles eten?
         Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen. Om kaliumtekort te voorkomen, kunt u erop letten om kaliumrijk voedsel te gebruiken. Kalium zit onder andere in citrusfruit.

         • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen.

          In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje `samenstelling`.

          De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

          • De hart- en vaatmiddelen van de groep ACE-remmers en de groep angiotensine-II-blokkers. Indapamide versterkt de werking van deze medicijnen. Dit geldt alleen als u al indapamide gebruikt en u krijgt daar nu een ACE-remmer of een angiotensine-II-blokker bij. Vooral in het begin van de behandeling kunt u last krijgen van erge duizeligheid. U kunt hier iets tegen doen door de ACE-remmer of angiotensine-II-blokker in te nemen voor het naar bed gaan. Als u ligt, voelt u de duizeligheid minder. Soms raadt de arts aan de plastabletten 2 of 3 dagen te laten staan voordat u met het andere medicijn begint. U heeft dan minder last van duizeligheid. Na 2 of 3 dagen gebruik van de ACE-remmer of een angiotensine-II-blokker kunt u dan zonder problemen de plastablet weer gebruiken, als dat nodig is. Ook kan uw arts u aanraden de eerste dagen met een lage dosis ACE-remmer of een angiotensine-II-blokker te beginnen en die na een paar dagen te verhogen.
          • Colestyramine, een cholesterolverlager. De werking van dit medicijn kan afnemen. Overleg hierover met uw arts. Mogelijk krijgt u een ander medicijn. Of controleert uw arts u extra. Moet u ze beide gebruiken? Zorg ervoor dat u dit medicijn minstens 4 uur vóór colestyramine inneemt.
          • Lithium, een medicijn tegen manische depressie. Plastabletten kunnen de bijwerkingen van lithium versterken, zoals maagdarmklachten, trillen, spierzwakte, spiertrekkingen, duizeligheid, slaperigheid, sufheid, verwardheid, verminderde concentratie, moeite met lopen en spreken, en epileptische aanvallen. Waarschuw meteen uw arts als u last krijgt van één van deze bijwerkingen. Uw arts moet het lithiumgehalte in het bloed regelmatig laten meten en de dosering eventueel aanpassen.
          • Pijnstillers van het NSAID-type, zoals ibuprofen, naproxen en diclofenac. Deze pijnstillers kunnen de werking van indapamide verminderen. Gebruik ze daarom alleen als uw arts dit heeft geadviseerd of het heeft voorgeschreven. Merkt u bij het gebruik van deze pijnstillers samen met indapamide dat uw enkels dikker worden of bent u weer sneller kortademig? Neem dan contact op met uw arts.
          • Acetazolamide (medicijn bij glaucoom en oedeem). Dit medicijn geeft samen met indapamide een grotere kans op kaliumtekort. Uw arts kan uit voorzorg een medicijn voorschrijven dat het kaliumverlies tegengaat (amiloride of triamtereen) of dat het kaliumtekort aanvult (kaliumchloride).
          • Andere bloeddrukverlagende medicijnen. De bloeddruk kan te laag worden als u indapamide samen met andere bloeddrukverlagers gaat gebruiken. Uw arts houdt hier rekening mee en zal in het begin een lagere dosering voorschrijven. Al naar gelang het effect zal de arts de dosering geleidelijk verhogen.
          • De medicijnen tegen epilepsie carbamazepine en oxcarbazepine, en de medicijnen tegen depressie citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline, venlafaxine en vortioxetine. Als u een van deze medicijnen samen met indapamide gebruikt, heeft u de eerste weken een verhoogde kans op een tekort aan natrium in het bloed. U merkt dit soms aan plotselinge hevige vermoeidheid, sufheid en verminderde eetlust. Waarschuw dan meteen uw arts.

          Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

          • Zwangerschap
           Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. U zult (tijdelijk) moeten overstappen op een ander veilig medicijn.

           Borstvoeding
           Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk is voor de baby. Wel is bekend dat de hoeveelheid moedermelk kan afnemen. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken. Of u kunt kunstvoeding geven.

           Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

           • Nieren

            Werken uw nieren minder goed? U mag dit medicijn gebruiken, zoals uw arts heeft voorgeschreven.

            Dialyseert u? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat een ander medicijn geschikter is.

            Lever

            Heeft u levercirrose? Gebruik dit medicijn alleen na overleg met uw arts. Levercirrose heeft invloed op de werking en bijwerkingen van dit medicijn. Het kan zijn dat uw arts extra op bijwerkingen controleert.

            • Hoge bloeddruk
             Stop niet zomaar zelf met dit medicijn. Overleg altijd eerst met uw apotheker en arts als u wilt stoppen.

             U moet dit medicijn namelijk afbouwen, dat betekent dat u dit medicijn NIET in 1 keer mag stoppen. Als u in 1 keer stopt of als u te snel stopt, kan uw bloeddruk weer omhoog gaan.

             Gebruikt u dit medicijn voor een hoge bloeddruk en denkt u erover na om te stoppen met dit medicijn? Bekijk dan het thema 'Kan ik stoppen met mijn medicijnen die de bloeddruk verlagen (bloeddrukverlagers)?'.

             Hartfalen
             Stop niet zomaar zelf met dit medicijn. Als u stopt kunt u (weer) last krijgen van benauwdheid of dikke enkels kunnen terugkeren. Stop dus alleen in overleg met uw arts of apotheker.

             • De werkzame stof indapamide zit in de volgende producten:
              • Ja, u heeft een recept nodig.

               Indapamide is sinds 1974 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als het merkloze Indapamide in tabletten en dragees.

               Indapamide wordt ook gebruikt in combinatie met andere werkzame stoffen onder de merknamen Coversyl Plus, Natrixam en Triplixam en als het merkloze Perindopril/Indapamide.

               Laatst bijgewerkt op 23-03-2023

               Disclaimer

               Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

               Vond u deze informatie nuttig?

               Vind een apotheek

               Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
               Vind een apotheek blob

               Vraag het de webapotheker

               Vraag het de webapotheker

               Vraag het de webapotheker

               Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

               Meldpunt medicijnen

               Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring

               Geen ervaringen gevonden

               Informatie wordt bijgewerkt: