Medicijnenindometacine bij kinderen

indometacine bij kinderen

Medicijnenindometacine bij kinderen

indometacine bij kinderen

Waar is dit medicijn voor?Ervaring bij kinderenHoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?BijwerkingenHoe is dit medicijn verkrijgbaar?Meer informatie
 • Indometacine is een ontstekingsremmende pijnstiller. Dit soort pijnstillers wordt ook wel NSAID genoemd. Indometacine werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend.

  Artsen schrijven indometacine voor bij kinderen met:

  • pijn;
  • juveniele idiopathische artritis (jeugdreuma).

  Daarnaast schrijven artsen het voor bij pasgeboren baby's met een open ductus Botalli.

  • Pijn bestaat in verschillende vormen. Pijn kan komen door een beschadiging in het lichaam van je kind of als iets niet werkt zoals het hoort. De zenuwen in het beschadigde lichaamsdeel geven een seintje naar de hersenen van je kind en je kind voelt pijn. Soms heeft pijn geen duidelijke oorzaak en weten we niet waar de pijn vandaan komt.

   Soms is er sprake van acute pijn, zoals pijn na een operatie. Dit is een kortdurende (enkele dagen), zeer hevige pijn.

   In de meeste gevallen is paracetamol de veiligste manier om pijn te bestrijden. Dit heeft de minste bijwerkingen en werkt meestal goed. In sommige gevallen werkt een ontstekingremmende pijnstiller beter. Bijvoorbeeld bij ontstekingen of wanneer je kind last heeft van pijnlijke zwellingen na een operatie of tandheelkundige ingreep. Meestal schrijven artsen in dat geval diclofenac of ibuprofen voor. In sommige gevallen werkt indometacine beter.

   • Jeugdreuma of juveniele idiopathische artritis is een verzamelnaam voor gewrichtsontstekingen bij kinderen. Er is sprake van een ontsteking van de gewrichten. Het geeft pijn, stijfheid en zwelling in de gewrichten van bijvoorbeeld handen, polsen, enkels of voeten. Door de ontsteking wordt het gewricht dik en gevoelig, soms ook warm. Op den duur kunnen de gewrichten beschadigd raken of kan groeiachterstand optreden.

    • Voordat baby’s geboren worden, hebben zij een verbinding in het hart tussen de aorta (hoofdslagader) en de longslagader. Deze verbinding heet de ductus Botalli of ductus arteriosus. De ductus Botalli sluit normaal gesproken vanzelf binnen 3 dagen na de geboorte. Maar bij sommige baby’s, vooral bij baby’s die te vroeg geboren zijn, blijft de verbinding open. Om hartproblemen te voorkomen is het belangrijk dat deze verbinding alsnog sluit. Is uw kind te vroeg geboren en wordt de aandoening binnen 10 dagen na de geboorte ontdekt? Dan is het vaak mogelijk het open bloedvat te sluiten met behulp van medicijnen, zoals indometacine.

    • In de meeste gevallen is paracetamol de veiligste manier om pijn te bestrijden. Dit heeft de minste bijwerkingen en werkt meestal goed. In sommige gevallen werkt een ontstekingremmende pijnstiller beter. Bijvoorbeeld bij ontstekingen of wanneer je kind last heeft van pijnlijke zwellingen na een operatie. Meestal schrijven artsen in dat geval diclofenac of ibuprofen voor. In sommige gevallen werkt indometacine beter.

     In de bijsluiter kunt u terugvinden dat indometacine wordt gebruikt bij kinderen vanaf 15 jaar met juveniele idiopathische artritis (jeugdreuma).

     Indometacine is bij deze aandoening en leeftijd officieel geregistreerd. Registratie betekent dat de fabrikant indometacine bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

     Er is ook onderzoek gedaan naar indometacine bij:

     • kinderen met pijn;
     • kinderen vanaf 2 jaar met juveniele idiopathische artritis (jeugdreuma);
     • pasgeboren baby's met een open ductus Botalli.

     Deze aandoeningen en/of leeftijden staan niet in de bijsluiter. Maar ook in deze gevallen blijkt indometacine te werken. Daarom schrijft de arts indometacine ook voor bij kinderen met deze aandoeningen en/of van deze leeftijden. Dit wordt off-label-gebruik genoemd. De leverfunctie van het kind zal dan regelmatig worden gecontroleerd.

     • Indometacine werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend.

      • Pijn. Indometacine verhindert dat het pijnsignaal aan de hersenen doorgegeven wordt. Bovendien remt het ontstekingen, waardoor pijn, zwelling en roodheid verminderen.
      • Jeugdreuma. Dit medicijn remt de ontsteking, hierdoor verminderen de roodheid, zwelling en pijn.
      • Open ductus Botalli. De ductus Botalli blijft open doordat het lichaam teveel prostaglandines aanmaakt. Prostaglandines zijn een soort lichaamseigen hormonen. Indometacine remt de aanmaak van deze prostaglandines. Als de hoeveelheid prostaglandines in het lichaam daalt, sluit de ductus Botalli.
       • Pijn. De pijnstillende werking begint na 1 uur. Deze werking houdt ongeveer 6 uur aan. De capsules met vertraagde afgifte werken iets minder snel, maar de werking houdt wel langer aan, namelijk 12 tot 24 uur.
       • Jeugdreuma. De pijnstillende werking begint na 1 uur. Deze werking houdt ongeveer 6 uur aan. De capsules met vertraagde afgifte werken iets minder snel, maar de werking houdt wel langer aan, namelijk 12 tot 24 uur. De roodheid en zwelling zullen na een aantal dagen tot een week minder worden.
       • Sluiten ductus Botalli. De ductus Botalli sluit meestal binnen 48 uur na het einde van de behandeling.
       • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

        Hoe?

        Hieronder vindt u per toedieningsvorm hoe uw kind het medicijn het beste kan gebruiken.

        • Gewone capsules: laat uw kind de capsule innemen met een half glas water. Zorg dat het kind zit of staat tijdens het innemen. Uw kind heeft dan geen kans dat de capsule in zijn slokdarm blijft hangen.
         • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een capsule? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind een capsule het beste kan innemen.
         • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige capsules mag u openmaken. Maar let op: er zijn ook capsules die u niet mag openmaken omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het openmaken het medicijn vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.
        • Capsules met vertraagde afgifte (te herkennen aan MGA): laat uw kind de capsule heel doorslikken met een heel glas water. Zorg dat het kind zit of staat tijdens het innemen. Uw kind heeft dan geen kans dat de capsule in zijn slokdarm blijft hangen.
         • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een capsule? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind een capsule het beste kan innemen.
         • Heeft dat onvoldoende effect? U kunt de capsule eventueel openmaken. Laat uw kind de korreltjes dan innemen met wat water, yoghurt of vruchtensap. Het kind mag de korreltjes niet kauwen of fijnmalen. Anders gaat het laagje kapot dat er voor zorgt dat het medicijn langzaam vrijkomt.
        • Infuus: deze wordt toegediend door een arts of verpleegkundige.

        Wanneer?

        Het hangt af van de toedieningsvorm en de klachten wanneer uw kind dit medicijn moet gebruiken.

        • Gewone capsules en capsules met vertraagde afgifte (MGA). Laat uw kind de capsules tijdens of net na het eten innemen. Uw kind vermindert hierdoor de bijwerkingen op de maag.
        • Bij chronische pijnklachten is het belangrijk dat uw kind dit medicijn consequent inneemt. Dit houdt de pijn het beste onder controle.
        • Bij ochtendstijfheid door jeugdreuma: laat uw kind voor de nacht een capsule met vertraagde afgifte innemen.

        Hoe lang?

        • Pijn. Neem contact op met de arts als deze pijnstiller na twee weken nog altijd onvoldoende effect heeft. Mogelijk is een andere pijnstiller geschikter voor je kind.
        • Jeugdreuma. Het duurt zeker enkele dagen tot een week voor de ontsteking vermindert.
        • Open ductus Botalli. Uw baby krijgt 3 keer een infuus toegediend met tussenpozen van 12-24 uur. Is de ductus arteriosus na de derde keer nog niet gesloten of gaat deze opnieuw open? Dan kan de arts besluiten om de baby nogmaals 3 keer een infuus te geven.
        • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over indometacine bij volwassenen.

         Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

         • Sufheid, slaperigheid, duizeligheid

          eEn minder goed kunnen reageren, concentreren en coördineren. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij kinderen moeten opletten. Zoals bij het fietsen, spelen, leren of op school. Deze bijwerkingen komen vooral de eerste dagen van het gebruik voor.

         • Ontsteking van de lever. Raadpleeg uw arts bij plotselinge hevige pijn in bovenbuik of geelzucht.

          Zeer zelden vermindering van de leverfunctie. Laat uw kind dit medicijn niet gebruiken bij een verminderde leverwerking. De klachten kunnen verergeren.

         • Moeilijk kunnen ademhalen

          Neem dan contact op met uw arts.


         Krijgt uw baby een infuus voor het sluiten van de ductus Botalli? Dan kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen:

         • Achteruitgang van de nierfunctie en acuut nierfalen

         • Een tekort aan natrium in het bloed

          Natrium is een stofje dat een belangrijke rol speelt bij het regelen van de hoeveelheid vocht in het lichaam. Als er te weinig natrium in het bloed aanwezig is, kan uw baby last krijgen van uitdrogingsverschijnselen.


         Het is niet bekend hoe vaak deze bijwerkingen voorkomen.

         Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

         • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
          Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
          Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
          Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
          • Indometacine is voor kinderen te verkrijgen in:

           • gewone capsules;
           • capsules met gereguleerde afgifte;
           • infuus.
           • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij indometacine bij kinderen bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

            • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
            • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
            • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

            Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

            Laatst bijgewerkt op 20-07-2015

            Disclaimer

            Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

            Vond u deze informatie nuttig?

            Vind een apotheek

            Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
            Vind een apotheek blob

            Vraag het de webapotheker

            Vraag het de webapotheker

            Vraag het de webapotheker

            Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.
            Informatie wordt bijgewerkt: