mebendazol bij kinderen

Trefwoord
naar medicijnen

mebendazol bij kinderen

vergroot
terug naar boven

Waar is dit medicijn voor?

Mebendazol doodt wormen, wormeieren en larven, doordat het de opname van voedingsstoffen verhindert.

Kinderen kunnen mebendazol gebruiken bij worminfecties door aarsmaden.

Artsen schrijven mebendazol voor bij kinderen bij verschillende worminfecties, zoals door:

 • spoelworm;
 • zweepworm;
 • mijnworm;
 • (varkens)lintworm.

Worminfectie door aarsmade

Infecties met aarsmaden zijn de meest voorkomende worminfecties in Nederland. Aarsmaden zijn dunne, lichtgeel of witte bewegende wormpjes van een 0,5 tot 1 centimeter lang. U kunt ze soms zien zitten in de ontlasting.

Oorzaken
Eitjes van dit wormpje worden doorgegeven van mens op mens. De eitjes komen na inslikken via de mond in de darmen terecht. In de darm groeit het eitje uit tot een wormpje. De vrouwelijke worm legt vervolgens eitjes in de darm, het liefst vlak bij of rond de anus. Hierdoor ontstaat jeuk en door te krabben kunnen de eitjes op de vingers en onder de nagels terechtkomen. Via de handen kunnen de eitjes in de mond terechtkomen, waarna de eitjes zich in de darm weer ontwikkelen tot een wormpje.

De eitjes kunnen via de handen ook worden verspreid in de leefomgeving en bijvoorbeeld op beddengoed, kleding, handdoeken, deurklinken en speelgoedbeesten terechtkomen. Op deze manier kunnen ook andere mensen worden besmet.

Verschijnselen
Van de aanwezigheid van de wormpjes in de buik merkt uw kind meestal niets. Heel soms is er sprake van buikpijn. Wel kunnen de vrouwelijke wormpjes als ze eitjes gaan leggen de huid rond de anus irriteren. Ze veroorzaken dan een hevige jeuk in de bilspleet, vooral `s nachts. Hierdoor kan uw kind nogal eens slecht slapen door de jeuk.

Behandeling
Meestal is bij kinderen vanaf 2 jaar een behandeling nodig met een wormdodend middel, zoals mebendazol. Een éénmalige dosis mebendazol is voldoende om alle wormen te doden. Er kunnen echter eitjes blijven leven.

Ook eitjes op bijvoorbeeld beddengoed en speelgoed kunnen voor een nieuwe besmetting zorgen. Na 2 weken zijn ook deze eitjes uitgekomen. Daarom moet de kuur na 2 weken worden herhaald.

Met de volgende maatregelen kunt u voorkomen dat de infectie bij uw kind terugkomt of dat de infectie zich uitbreidt naar andere leden van het gezin.

Hygiënische maatregelen

 • Laat uw kind de handen wassen met zeep voor en na het slapengaan, voor het eten, na het spelen en na wc-bezoek.
 • Knip de nagels van de handen kort en maak ze regelmatig schoon.
 • Doe kinderen een nauwsluitend broekje aan, zodat ze zichzelf niet kunnen krabben. Tegen de jeuk kunt u wat vaseline op de bilnaad smeren.
 • Verschoon het ondergoed van uw kind dagelijks. Sla het beddengoed en de nachtkleding iedere ochtend buiten uit. Was het beddengoed, ondergoed en nachtkleding op ten minste zestig graden.
 • Stofzuig de vloer dagelijks.
 • Maak voorwerpen die uw kind met de handen aanraakt, zoals deurknoppen, kastdeuren, de wc-bril en speelgoed, regelmatig schoon.

Met een goede hygiëne kan de worminfectie ook vanzelf overgaan, dus zonder een wormdodend middel te gebruiken. Maar ook als u de worminfectie wel met een geneesmiddel bestrijdt, is een goede hygiëne belangrijk. U voorkomt ermee dat de infectie bij uw kind terugkomt of dat anderen met de infectie worden besmet.

Lees meer over worminfectie door aarsmade

Worminfectie door spoelworm

Spoelwormen zijn ronde wormen van 8 tot 20 centimeter lang. Spoelwormen lijken een beetje op regenwormen, ze zijn vaak alleen lichter van kleur. U kunt soms de spoelworm of een stuk ervan in de ontlasting terugvinden.

Oorzaak
Eitjes van de spoelworm zitten onder andere in hondenpoep, zandbakken, aarde of op ongewassen groente. Besmetting treedt op als uw kind een eitje binnenkrijgt. De eitjes ontwikkelen zich in de darm tot larven. Deze komen via het bloed in de longen, worden opgehoest en weer ingeslikt. In de darm ontwikkelen ze zich dan tot volwassen wormen.

Verschijnselen
Spoelwormen veroorzaken nauwelijks klachten. U ziet ze wel in de ontlasting. Alleen als er erg veel spoelwormen in de darmen zitten, kan uw kind last krijgen van wat buikpijn of misselijkheid, diarree of verstopping.

De larven in de longen kunnen soms kriebelhoest, koorts en andere longklachten geven.

Honden- en kattenspoelwormen kunnen in de mens niet groeien. Wel kunnen de larven in de longen terechtkomen en daar dezelfde klachten veroorzaken als de spoelworm die bij de mens voorkomt.

Behandeling 
De arts kan mebendazol voorschrijven om de spoelwormen te doden. De dosis hiervoor is hoger dan bij aarsmaden en de kuur duurt meestal 3 dagen.
Verder is het van belang om met een goede hygiëne een herinfectie te voorkomen.

Lees meer over worminfectie door spoelworm

Worminfectie door zweepworm

Zweepwormen zijn ronde wormen van ongeveer 3 tot 5 cm lang. Zweepwormen komen voornamelijk voor in warme landen met een slechte hygiëne.

Besmetting gebeurt door het inslikken van de eitjes, door het eten van verontreinigde groenten of via vuile handen. De eitjes komen uit in de darm, waarna de worm zich met zijn kop vastzet in de darmwand.

Verschijnselen
Zweepwormen veroorzaken nauwelijks klachten. U ziet ze wel in de ontlasting. Alleen als er erg veel zweepwormen in de darm zitten, kan uw kind last krijgen van wat buikpijn of misselijkheid.

Behandeling
De arts kan mebendazol voorschrijven om zweepwormen te doden. De dosis hiervoor is hoger dan bij aarsmaden en de kuur duurt meestal 3 dagen. Verder is het van belang om met een goede hygiëne een herinfectie te voorkomen.

Lees meer over worminfectie door zweepworm

Worminfectie door mijnworm

De mijnworm is een kleine wormsoort (ongeveer 1 cm lang) die vooral in de tropen en subtropen voorkomt.

Besmetting met de mijnworm ontstaat als de larven van de mijnworm met de blote huid in contact komen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als uw kind met blote voeten door zand loopt of op het strand ligt. De larven komen in het zand via de ontlasting van honden of katten.

Op de plaats waar de larven de huid zijn binnengedrongen, ontstaat een jeukende huiduitslag. Via het bloed en de lymfe bereiken de larven vervolgens de longen, waar uw kind ze na ophoesten inslikt. Ongeveer 1 week na de besmetting hebben de larven de darmen bereikt, waar ze leven van bloed dat ze opzuigen uit de darm.

Behandeling
De arts kan mebendazol voorschrijven om de mijnwormen te doden. De dosis hiervoor is hoger dan bij aarsmaden en de kuur duurt meestal 3 dagen.
Verder is het van belang om met een goede hygiëne een herinfectie te voorkomen.

Lees meer over worminfectie door mijnworm

Worminfectie door lintworm

Een lintworm is een platte worm die uit segmenten van ongeveer 0,5 bij 2 centimeter bestaat. De kop van de lintworm zet zich vast aan de wand van de dunne darm. De worm kan uitgroeien tot enkele meters lengte. Aan het eind laat de worm vaak segmenten los. Deze kunt u in de ontlasting terug vinden. Er zijn verschillende soorten lintwormen. Mebendazol werkt alleen tegen de varkenslintworm.

Oorzaak
Besmetting vindt plaats door het eten van geïnfecteerd en onvoldoende verhit vlees. In Nederland is de controle van vlees meestal zodanig, dat lintworminfecties nog maar zelden voorkomen. In sommige andere landen kan de controle minder zijn en kan uw kind eitjes van een lintworm binnen krijgen via rauw of ongaar vlees.

Verschijnselen
Meestal geeft een lintworm geen klachten. De worm kan jaren in de darm aanwezig blijven en kan 2 tot 10 meter lang worden. Soms krijgt uw kind last van buikpijn, diarree en gewichtsverlies. In de ontlasting ziet u rechthoekige witte of lichtgele stukjes van 1 tot 3 centimeter lang. Dit zijn één of meer segmenten die de worm loslaat.

Behandeling
Neem contact op met de arts als u denkt dat uw kind een lintworm heeft. Meestal schrijven artsen bij lintworminfecties geen mebendazol voor, maar een ander wormmiddel, namelijk niclosamide. Dit helpt sneller en beter dan mebendazol. Mebendazol werkt alleen tegen de varkenslintworm. Als uw kind niclosamide niet mag gebruiken, kan de arts mebendazol voorschrijven. De dosis hiervoor is hoger dan bij aarsmaden en de kuur duurt meestal 3 dagen. 

Lees meer over worminfectie door lintworm

Ervaring bij kinderen

Mebendazol is officieel geregistreerd bij kinderen vanaf 1 maand. Registratie betekent dat de fabrikant mebendazol bij kinderen heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is.

Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen vanaf 2 jaar werkt en veilig is. Bij kinderen jonger dan 2 jaar is er minder onderzoek uitgevoerd. Bij kinderen jonger dan 2 jaar schrijft de arts mebendazol alleen voor als de worminfectie met een goede hygiëne niet vanzelf overgaat.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Mebendazol doodt wormen, wormeieren en larven, doordat het de opname van voedingsstoffen verhindert.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

Eén kuur is meestal voldoende om alle wormen te doden. In de weken na de kuur ziet u nog regelmatig dode wormen in de ontlasting van uw kind. Als er 2 weken na de herhaalde kuur nog wormen in de ontlasting zitten, overleg dan met de arts.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?

Hieronder vindt u per toedieningsvorm hoe uw kind het medicijn het beste kan innemen.

 • Tabletten: laat uw kind de tablet innemen met een half glas water.
  • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe uw kind de tablet het beste kan innemen.
  • Blijft uw kind problemen houden met het innemen van het medicijn? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen.

Wanneer?

Uw kind mag het middel innemen op elk moment van de dag.

Als uw kind het meerdere dagen moet gebruiken, kunt u het beste vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis. Als uw kind het 1 keer per dag gebruikt: bij voorkeur 's ochtends. Als uw kind het 2 keer per dag gebruikt: 's ochtends en 's avonds.

Hoe lang?

 • Aarsmaden. 2 doses met een tussenpoos van 2 weken zijn meestal voldoende. Dus op dag 1 en op dag 15.
 • Spoelwormen, zweepwormen, mijnwormen en (varkens)lintworm. De kuur duurt 3 dagen met 2 doses per dag.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over mebendazol bij volwassenen.

Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

 • Koorts of stuipen, zeer zelden bij baby's. Waarschuw dan de arts. Gebruik dit middel bij kinderen onder de 2 jaar alleen op advies van een arts.
 • In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. Deze bijwerking komt zeer zelden voor bij baby's De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Neem dan direct contact op met de arts.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Mebendazol is voor kinderen te verkrijgen in tabletten.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij mebendazol bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 08-05-2015

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!