MedicijnenMebutan

Mebutan | nabumeton

Werkzame stof: nabumeton


Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof nabumeton.

MedicijnenMebutan

Mebutan

Werkzame stof: nabumeton


Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof nabumeton.

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingGebruik bij slechte nieren of leverGebruik bij ernstig overgewicht of na maagverkleiningMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Nabumeton stilt pijn, remt ontstekingen en verlaagt koorts.
  • Bij reumatoïde artritis en artrose (versleten gewrichten).
  • De pijn wordt binnen enkele uren minder. Dit effect houdt meer dan een dag aan. Roodheid en zwelling verminderen binnen week.
  • Let op: kans op maag- en darmzweren en bloedingen. Bent u ouder dan 70 jaar, heeft u eerder een maag- of darmzweer gehad, of gebruikt u anti-bloedstollingsmedicijnen? Dan heeft u een maagbeschermer nodig. Vraag uw arts of apotheker hiernaar.
  • Pas op met alcohol. Alcohol vergroot de kans op maagklachten.
  • Veel wisselwerkingen met andere geneesmiddelen. Vraag uw apotheker of u nabumeton veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook als u die zonder recept heeft gekocht.
  • Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn kan slecht zijn voor de baby. NIET gebruiken bij pijn in de tweede helft van uw zwangerschap (vanaf 20 weken).
  • Nabumeton is een ontstekingsremmende pijnstiller. Dit soort pijnstillers wordt ook wel NSAID's genoemd. Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend.

   Artsen schrijven het voor bij reumatoïde artritis en artrose.

   • Verschijnselen
    Reumatoïde artritis is een ontsteking van de gewrichten. Het geeft pijn, stijfheid en zwelling in de gewrichten van bijvoorbeeld handen, polsen, enkels of voeten. Meestal zijn de verschijnselen zowel links als rechts in dezelfde gewrichten aanwezig.

    Door de ontsteking wordt het gewricht dik en gevoelig, soms ook warm. Op den duur raken de gewrichten beschadigd.

    Behandeling
    Zodra duidelijk is dat er sprake is van reumatoïde artritis schrijft de arts speciale medicijnen voor, de DMARD's. Deze medicijnen gaan de oorzaak van de gewrichtsontsteking tegen.

    Het effect van een DMARD is niet meteen te merken, maar pas na enkele weken. In de tussentijd kan de arts nabumeton voorschrijven tegen de ontsteking en pijn. Ook later, tijdens het gebruik van een DMARD, kunt u bij pijn tijdelijk of af en toe nabumeton gebruiken.

    Vaak is nog niet meteen duidelijk of er echt sprake is van reumatoïde artritis. In dat geval zal de arts eerst een ontstekingsremmende pijnstiller voorschrijven, zoals nabumeton. Als dat onvoldoende helpt, zal de arts doorverwijzen naar een reumatoloog.

    Werking
    Dit medicijn remt de ontsteking, hierdoor verminderen de roodheid, zwelling en pijn.

    Het pijnstillende effect merkt u binnen enkele uren na inname. De werking houdt meer dan een dag aan. De roodheid en zwelling zullen na een aantal dagen tot een week minder worden.

    • Verschijnselen
     Artrose is een aandoening van het kraakbeen in een gewricht. Het kraakbeen bekleedt de botuiteinden in het gewricht. Bij artrose is het kraakbeen aangetast, meestal in de heup of knie.

     Dit veroorzaakt pijn en stijfheid. Hierdoor kunt u moeite hebben met bewegen en problemen hebben met slapen. De klachten kunnen verdwijnen of af en toe terugkomen.

     Behandeling
     De klachten kunnen verminderen door het pijnlijke gewricht te bewegen en de spieren te trainen. Maar voorkom wel overbelasting van het gewricht.
     Bij pijn is paracetamol de beste keus. Dit heeft de minste bijwerkingen en werkt meestal even goed als nabumeton. Werkt paracetamol na twee weken onvoldoende dan kan de arts bovendien nabumeton voorschrijven.

     Werking
     Het pijnstillende effect merkt u binnen enkele uren na inname. De werking houdt meer dan een dag aan.

    • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

     De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

     Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

     • Maagklachten: maagirritatie, buikpijn, misselijkheid, braken, vol gevoel, gebrek aan eetlust, boeren en zuurbranden. Gebruik geen alcohol of andere voedingsmiddelen die de maag irriteren, zoals scherpe kruiden. Heeft u last van slokdarmontsteking door opkomend maagzuur? De klachten kunnen verergeren. Mensen boven de zeventig jaar hebben meer kans op bijwerkingen door dit medicijn.

      U heeft minder kans op maagklachten als u dit medicijn inneemt met wat voedsel en een glas water of melk. Neem contact op met uw arts als u bemerkt dat de klachten verergeren. Artsen schrijven meestal ook een maagbeschermer voor. Ook als u dit medicijn maar enkele dagen zal gebruiken.

     • Darmklachten: diarree, verstopping en winderigheid.
      Lijdt u aan een chronische darmontsteking, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa? Dit medicijn kan de klachten verergeren.

      Bespreek met uw arts of dit medicijn voor u geschikt is. Meestal schrijft uw arts behalve dit medicijn ook een maagbeschermend medicijn voor. Ook als u dit medicijn maar enkele dagen zal gebruiken.

     • Dikke enkels of polsen door vasthouden van vocht in armen en benen (oedeem). Benauwdheid door vochtophoping in de longen. Vooral mensen met hartfalen kunnen hier last van krijgen.

      Overleg met uw arts als uw klachten, zoals benauwdheid en vochtophoping, toenemen.

     • Oorsuizen of slechter horen.

      Neem bij deze verschijnselen contact op met uw arts.

     • Verhoogde bloeddruk

     Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

     • Een maag- of darmzweer of andere ernstige beschadiging van maag, darmen of slokdarm. U merkt dat aan zeurende pijn in de bovenbuik, ernstige maagpijn of pijn achter borstbeen. Door deze beschadigingen kunnen bloedingen in maag en darmen ontstaan. Dit merkt u aan bloederige diarree of zwarte, teerachtige ontlasting. Heeft u ooit een maag- of darmzweer gehad, of een andere ernstige maag- of darmaandoening, zoals een maag- of darmbloeding? U heeft dan meer kans op bijwerkingen op maag en darmen.

      Bij bloedingen in maag en darmen stop met het gebruik en neem contact op met een arts. Bij een maagbloeding kan het voorkomen dat u bloed braakt. Neem dan onmiddellijk contact op met een arts. Als u een maag- of darmzweer heeft gehad, of een andere ernstige maag- of darmaandoening bespreek met uw arts of dit medicijn voor u geschikt is. Mogelijk schrijft uw arts behalve dit medicijn ook een maagbeschermend medicijn voor. Ook als u dit medicijn maar enkele dagen zal gebruiken.

     • Heeft u een slokdarmstenose, een vernauwing van de slokdarm? Gebruik liever geen omhulde tablet, maar gebruik de oplostablet (disper).

      De oplostablet geeft minder kans op schade aan de slokdarm. Overleg hierover met uw arts.

     • Hoofdpijn

      Dit gaat meestal over als u gewend bent geraakt aan dit medicijn.

     • Duizeligheid

      Dit gaat meestal over als u gewend bent geraakt aan dit medicijn.

     • Huiduitslag met jeuk.

      Zeer zelden wordt deze huiduitslag veroorzaakt door allergie. De uitslag kan zeer zelden verergeren of ontstaan onder invloed van fel zonlicht of UV-licht van zonnebanken.

     • Droge mond

     • Heeft u een bloedstollingsziekte? U heeft meer kans op bloedingen.

      Overleg met uw arts of apotheker voor u dit medicijn gaat gebruiken.

     • Wazig zien of dubbelzien.

      Dit gaat meestal over als u gewend bent geraakt aan dit medicijn.

     • Psychische klachten, zoals vermoeidheid, slaperigheid, nachtmerries, slapeloosheid, nervositeit, angstgevoelens, neerslachtigheid, hallucinaties.

     • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit kan zich uiten in huiduitslag met galbulten en jeuk.

      Raadpleeg uw arts bij deze klachten. Zeer zelden kan een ernstige uitslag ontstaan met koorts of blaren. Neem dan meteen contact op met een arts. Een ernstige overgevoeligheid kan zich ook uiten in benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Ga dan onmiddellijk naar een arts. In beide gevallen mag u dit medicijn daarna niet meer gebruiken. Geef daarom door aan de apotheker dat u overgevoelig bent voor nabumeton. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn of een andere ontstekingsremmende pijnstiller niet opnieuw krijgt. Mensen met astma blijken vaker overgevoelig voor dit medicijn. Dat kan zich uiten in een plotselinge benauwdheidsaanval. Gebruik dit medicijn dan niet meer. Heeft u eerder een benauwdheidsaanval gekregen na gebruik van een ontstekingsremmende pijnstiller? Gebruik dit medicijn dan niet, maar neem contact op met uw arts.

     • Als u aan psoriasis lijdt: u kunt meer last krijgen van deze aandoening.

      Neem contact op met uw arts als u last heeft van rode schilferende of glanzende plekken op de huid, beschadigingen van de huid, jeuk, putjes in de nagels en gewrichtsklachten.

     • Aantasting van de nieren. Dit merkt u onder andere aan opgezwollen enkels en voeten.

      Neem contact op met uw arts of apotheker als dit optreedt.

     • Bloedafwijkingen en leverontsteking. Krijgt u plotselinge hevige pijn in bovenbuik, geelzucht, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn met koorts en blaren in de mond? Waarschuw dan een arts.

      Als u last heeft van uw alvleesklier kunnen de klachten verergeren. Overleg dan met uw arts. 


     Bij gebruik gedurende meerdere weken

     Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

     • Hartvaataandoeningen, zoals meer kans op een hartaanval of beroerte. De kans op hartvaataandoeningen is groter bij: mensen met angina pectoris (hartkramp), een hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol, diabetes, etalagebenen, een vernauwing of afsluiting van de beenslagader, mensen die roken en mensen die al eerder een aandoening hebben gehad aan hart of vaten, zoals een hartaanval, herseninfarct of trombose.

      Overleg in deze gevallen met uw arts voor u dit medicijn meerdere weken gaat gebruiken.

     • Heeft u angina pectoris (hartkramp)? Gebruik dit medicijn alleen in overleg met uw arts.

      Neem bovendien meteen contact op met uw arts als uw klachten verergeren.


     Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


     Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

     • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
      Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
      Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
      Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
      • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

       Hoe?

       • Omhulde tabletten: neem tabletten heel in met een half glas water.
       • Oplostabletten (disper): laat de tablet uiteen vallen in water, roer even en drink dan op. Spoel het glas daarna na met een beetje water en drink dat ook op.

       Wanneer?

       • Bij chronische pijnklachten is het belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Dan houdt u de pijn het beste onder controle.
       • Bij ochtendstijfheid door reuma: neem het medicijn voor de nacht.

       Hoe lang?

       • Reumatoïde artritis. Het duurt zeker enkele dagen tot een week voor de ontsteking vermindert. Artsen schrijven dit medicijn meestal voor als de reumamedicijnen nog aan moeten slaan of gedurende periodes dat de ziekte verergert.
       • Artrose. Gebruik dit medicijn niet langer dan twee weken achter elkaar. Bij verergering van de klachten kunt u het opnieuw gebruiken. Vraag uw arts na hoeveel tijd dat weer kan en hoe lang en hoe vaak u het dan kunt gebruiken.
       • Bij chronische pijnklachten is het belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

        • Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
        • Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
        • autorijden?
         Draaierigheid of duizelingen komen een enkele keer voor bij dit medicijn. Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van heeft.

         alcohol drinken?
         Alcohol irriteert de maag, net als dit medicijn. U kunt daardoor eerder last krijgen van uw maag. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

         alles eten?
         Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

         • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

          De pijnstiller paracetamol kunt u in alle onderstaande gevallen wel gebruiken.

          De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

          • Andere ontstekingsremmende pijnstillers (deze worden ook wel NSAID's genoemd). Als u beide pijnstillers tegelijkertijd gebruikt verdubbelt u de kans op bijwerkingen, zoals maagdarmklachten. De namen van andere ontstekingsremmende pijnstillers zijn aceclofenac, acetylsalicylzuur, carbasalaatcalcium, celecoxib, dexketoprofen, dexibuprofen, diclofenac, etoricoxib, fenylbutazon, flurbiprofen, ibuprofen, indometacine, ketoprofen, meloxicam, naproxen, parecoxib, piroxicam, propyfenazon, sulindac en tiaprofeenzuur. Gebruik deze pijnstillers dus niet tegelijkertijd met nabumeton.
          • De antistollingsmiddelen acenocoumarol, fenprocoumon, acetylsalicylzuur en carbasalaatcalcium. Bij de combinatie heeft u meer kans op bijwerkingen op de maag of zelfs een maagbloeding. Meestal zal de arts u een maagbeschermer voorschrijven om deze maagklachten te voorkomen. Wees extra alert op het effect op uw maag en raadpleeg uw arts bij maagklachten. Ook kan nabumeton soms de werking van het antistollingsmiddel versterken. Vertel bij uw volgend bezoek aan de trombosedienst dat u nabumeton gebruikt of heeft gebruikt.
          • De antistollingsmedicijnen apixaban, dabigatran en rivaroxaban. Deze medicijnen verhogen de kans op bloedingen in maag en darmen. Gebruik daarom liever paracetamol als pijnstiller. Die heeft dat nadeel niet. Moet u toch een antistollingsmedicijn samen met nabumeton gebruiken? Wees dan extra alert. Raadpleeg uw arts bij maagklachten. Meestal adviseert de arts u een maagbeschermer te slikken om maagklachten te voorkomen. Overleg met uw arts of dat bij u nodig is.
          • Plasmiddelen (chloortalidon, chloorthiazide, clopamide, epitizide, hydrochloorthiazide, indapamide, bumetanide, furosemide, amiloride, eplerenon, spironolacton en triamtereen).
           Medicijnen van de groep ACE-remmers en angiotensine-II-blokkers, gebruikt bij hoge bloeddruk en hartfalen.
           Nabumeton kan de werking van deze medicijnen verminderen. Overleg hierover met uw arts. Paracetamol kunt u wel veilig gebruiken.
           • Gebruikt u een van deze medicijnen tegen hoge bloeddruk en moet u nu nabumeton gebruiken? Uw bloeddruk kan stijgen als u nabumeton langer dan twee weken gebruikt. Vraag uw arts om uw bloeddruk extra te controleren.
           • Gebruikt u een van deze medicijnen tegen hartfalen en moet u nu nabumeton gebruiken? Uw klachten door hartfalen kunnen verergeren. Merkt u dat uw enkels of voeten dikker worden, of bent u sneller kortademig? Neem dan contact op met uw arts.
           • Gebruikt u een van deze medicijnen na een hartinfarct of tegen een nierziekte en moet u nu nabumeton gebruiken? Vraag uw arts of apotheker om advies.
          • Bètablokkers, zoals acebutolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, carvedilol, celiprolol, metoprolol, oxprenolol en propranolol . De werking van deze medicijnen tegen hoge bloeddruk of hartfalen kan verminderen door het gebruik van deze pijnstiller.
           • Gebruikt u de bètablokker tegen hoge bloeddruk? Raadpleeg uw arts voor extra controle van uw bloeddruk als u de pijnstiller langer dan twee weken gebruikt.
           • Gebruikt u de bètablokker tegen hartfalen? Uw klachten kunnen verergeren of terugkomen. Neem contact op met uw arts als u weer dikke voeten of enkels krijgt of als u weer sneller kortademig wordt.
           • Gebruikt u de bètablokker voor een andere aandoening? U kunt deze pijnstiller veilig gebruiken.
          • Bepaalde medicijnen tegen depressiviteit, namelijk citalopram, duloxetine, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline, trazodon en venlafaxine, en bijnierschorshormonen (corticosteroïden) betamethason, budesonide, cortison, dexamethason, fludrocortison, hydrocortison, methylprednisolon, prednisolon, prednison en triamcinolon. Dit geldt alleen als u deze medicijnen inneemt of geïnjecteerd krijgt. Als u medicijnen tegen depressiviteit of bijnierschorshormonen gebruikt heeft u meer kans dat nabumeton bijwerkingen op de maag veroorzaakt. Wees daar extra alert op en raadpleeg uw arts bij maagklachten. Meestal adviseert de arts u om ook een maagbeschermer te gebruiken, zodat u maagklachten voorkomt. Overleg met uw arts of dat bij u nodig is.
          • Lithium, een medicijn tegen manische depressiviteit. Nabumeton kan de bijwerkingen van lithium versterken. Uw arts zal het lithiumgehalte in het bloed regelmatig laten meten en de dosering eventueel aanpassen. Waarschuw meteen uw arts als u last krijgt van bijwerkingen van lithium zoals: maagdarmklachten, trillen, spierzwakte, spiertrekkingen, duizeligheid, slaperigheid, sufheid, verwardheid, verminderde concentratie, moeite met lopen en spreken, en epileptische aanvallen. Zorg er bij warm weer voor dat u voldoende drinkt. Waarschuw uw arts ook als u stopt met de pijnstiller. Lithium kan dan minder goed werken. Ook dan moet de arts het lithiumgehalte in uw bloed extra controleren.
          • Methotrexaat. Dit wordt gebruikt bij ontstekingsziekten zoals reuma of psoriasis, maar ook bij kanker. Nabumeton kan de bijwerkingen van methotrexaat versterken. Uw arts zal de hoeveelheid methotrexaat in het bloed extra controleren. Mogelijk moet uw arts de dosering van methotrexaat verlagen.
          • Het afweeronderdrukkende medicijn ciclosporine. De combinatie kan schadelijk zijn voor de nieren. Uw arts zal uw nierwerking extra controleren als u de pijnstiller langer dan drie dagen gebruikt.
          • Sommige medicijnen tegen kanker. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. Deze medicijnen verhogen de kans op bloedingen. Overleg hierover met uw arts.

          Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

          • Zwangerschap
           Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? U kunt dan beter paracetamol gebruiken bij pijn. Paracetamol is een veiligere pijnstiller tijdens de zwangerschap. Werkt paracetamol niet voldoende tegen uw pijn? Overleg dan met uw arts.

           Gebruik nabumeton NIET bij pijn tijdens de tweede helft van de zwangerschap (vanaf 20 weken). Dit medicijn is dan schadelijk voor de baby. Het risico op aangeboren afwijkingen bij de baby is verhoogd. Ook kan het problemen geven bij de bevalling. Gebruikt u dit medicijn al? Overleg dan met uw arts. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn dat wel veilig is tijdens de zwangerschap.

           Wilt u dit medicijn gebruiken tijdens de eerste helft van de zwangerschap (tot 20 weken)? Of als u zwanger wilt worden? Overleg dan met uw arts. Ook dan kunt u dit medicijn beter NIET gebruiken.

           Als uw arts vindt dat dit medicijn toch noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij een ernstige vorm van reumatoide artritis. Dan zal de arts de baby en de hoeveelheid vruchtwater regelmatig controleren.

           Borstvoeding 
           Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

           Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

           • Nieren

            Werken uw nieren minder goed? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat een ander medicijn geschikter is. Of dat de werking van uw nieren vaker gecontroleerd moet worden.

            Dialyseert u? Overleg dan met uw apotheker. Bij dialyse kan dit medicijn meer bijwerkingen veroorzaken. Het kan zijn dat aanpassing van uw medicijngebruik nodig is.

            Lever

            Heeft u levercirrose? Overleg met uw arts. U mag dit medicijn NIET gebruiken. Bij levercirrose kan dit medicijn meer bijwerkingen veroorzaken. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

             

            • Maagverkleining

             Heeft u een maagverkleining gehad? Overleg dan met uw arts of apotheker. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken. Over het gebruik van dit medicijn na een maagverkleining is nog weinig bekend. Daarom is niet zeker of de maagverkleining invloed heeft op de werking en bijwerkingen van dit medicijn. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

             Is er na overleg met uw arts of apotheker geen ander medicijn geschikt? Dan zal uw arts nabumeton voorschrijven om kort te gebruiken, samen met een medicijn dat uw maag beschermt. Let op, gebruik nabumeton alleen bij de klachten die u met uw arts heeft besproken en niet voor andere klachten.

             Ernstig overgewicht

             Heeft u ernstig overgewicht? Overleg dan met uw arts of apotheker. Over het gebruik van dit medicijn bij ernstig overgewicht is nog weinig bekend. Daarom is niet zeker of ernstig overgewicht invloed heeft op de werking en bijwerkingen van dit medicijn.

             Als u niet weet of u ernstig overgewicht heeft, dan kunt u dit uitrekenen. Namelijk door uw BMI (Body Mass Index) te berekenen. Dit getal geeft aan of uw gewicht past bij uw lengte. Ga hiervoor naar de BMI-meter en vul uw gewicht en lengte in. Is uw BMI 40 of meer? Of is uw BMI 35 of meer en heeft u ook andere problemen met uw gezondheid, zoals een hoge bloeddruk of diabetes type 2 (suikerziekte). Dan heeft u ernstig overgewicht.

             • U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen.

              • De werkzame stof nabumeton zit in de volgende producten:
               • Nabumeton is sinds 1985 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Mebutan.

                Laatst bijgewerkt op 04-04-2022

                Disclaimer

                Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

                Vond u deze informatie nuttig?

                Vind een apotheek

                Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
                Vind een apotheek blob

                Vraag het de webapotheker

                Vraag het de webapotheker

                Vraag het de webapotheker

                Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

                Meldpunt medicijnen

                Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
                Informatie wordt bijgewerkt: