MedicijnenTarginact

Targinact | oxycodon met naloxon

Werkzame stof: oxycodon met naloxon


Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof oxycodon met naloxon.

MedicijnenTarginact

Targinact

Werkzame stof: oxycodon met naloxon


Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof oxycodon met naloxon.

Waarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
 • Oxycodon is een morfineachtige pijnstiller (een opiaat). Het heeft een sterke pijnstillende werking.

  Naloxon werkt tegen de bijwerking op de darmen van morfine-achtige pijnstillers. Het vermindert zo de kans op darmverstopping door oxycodon.

  Artsen schrijven de combinatie voor bij pijn en bij rusteloze benen ('restless legs').

  • Oorzaak
   Een beschadigd deel van het lichaam stuurt via gevoelszenuwen een 'bericht' aan de hersenen. De hersenen reageren hierop door beweging, bijvoorbeeld door de handen weg te trekken van een hittebron, en met emoties, zoals angst. In veel situaties zijn deze reacties nuttig, maar bij ziekte, operaties en eerdere verwondingen is dat vaak niet meer zo.

   Pijnbestrijding
   Pijnbestrijding gaat meestal via een stappenplan. Pijnstillers als paracetamol en ibuprofen vormen hierin de eerste stap. Deze zijn bij vele soorten pijn effectief en hebben weinig bijwerkingen. Als deze niet voldoende (meer) werken, schrijft de arts sterkere pijnstillers voor. Tweede-stapmiddelen zijn codeïne en tramadol. Derde-stapmiddelen zijn de morfineachtige pijnstillers, zoals oxycodon.

   Een nadeel van morfineachtige pijnstillers is dat ze verstopping (obstipatie) kunnen veroorzaken.

   Werking
   Oxycodon zorgt ervoor dat het 'bericht' in de hersenen niet of minder sterk aankomt. Hierdoor voelt u de pijn minder en reageert u er rustiger op.
   Naloxon is aan de tabletten toegevoegd om het effect van oxycodon op de darmen tegen te gaan. Hierdoor heeft u minder last van verstopping.

   Na inname merkt u dat de pijn na ongeveer 1 uur vermindert. De tabletten werken ongeveer 12 uur.

   • Verschijnselen
    Bij rusteloze benen is sprake van een kriebelend, jeukend, tintelend of pijnlijk gevoel in de benen, vooral in de kuiten. Soms ook in dijen, voeten, handen en/of armen. Hierbij heeft u meestal een onbedwingbare neiging om dit lichaamsdeel te bewegen. Als u beweegt verdwijnt het gevoel.

    De klachten treden meestal op in rust en dus vaak tijdens het slapengaan. Het bemoeilijkt het inslapen.

    Oorzaak
    De oorzaak van deze klachten is niet bekend. Oudere mensen hebben er meer kans op. In zeldzame gevallen kunnen de klachten veroorzaakt worden door bloedarmoede, zwangerschap, zenuwaandoeningen, medicijnen of een te langzaam werkende schildklier.

    Behandeling
    De aandoening is meestal niet ernstig, maar kan leiden tot slaapgebrek. In sommige gevallen kan een warme douche voor het slapengaan of spierontspannende oefeningen de klachten verminderen. Het helpt vaak om geen coffeïne te gebruiken (dus geen koffie, thee, cola, chocola) of overdag minder lang achterelkaar rechtop te staan of zitten.

    Oxycodon met naloxon wordt voorgeschreven als andere middelen onvoldoende effect hebben of teveel bijwerkingen geven.

   • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

    De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

    Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

    • Sufheid, slaperigheid en een verminderd reactievermogen

     Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem daarom geen risicovolle activiteiten. De rust die optreedt als u geen last meer heeft van pijn, wordt soms verward met sufheid en slaperigheid.

    • Maag- en darmklachten, zoals verstopping, misselijkheid en braken. Zelden opkomend maagzuur, winderigheid, buikpijn, braken, diarree en minder eetlust.

     Dit medicijn bevat niet alleen de pijnstiller oxycodon, maar ook naloxon. Naloxon is toegevoegd tegen de verstopping. Het kan de eerste paar dagen ernstige diarree veroorzaken. Raadpleeg uw art als de diarree na 5 dagen nog niet over is of als u zich er zorgen over maakt. De bijwerkingen op maag en darmen gaan meestal over als uw lichaam aan het medicijn gewend is. Als u hier na enkele weken nog steeds last van heeft, raadpleeg dan uw arts. Gebruik bij verstopping, als dit mogelijk is, vezelrijke voeding en drink veel.

    • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel

     Dit gaat in het algemeen over als u na een paar dagen gewend bent geraakt aan dit medicijn. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt dan het best even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Bespreek het met uw arts als u hier last van blijft houden.

    • Jeuk en galbulten

     Dit kan wijzen op overgevoeligheid. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor oxycodon. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.

    Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

    • Droge mond

     Hierdoor ontstaan sneller gaatjes in uw gebit. Poets en flos extra goed als u merkt dat u last blijft houden van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren als u dit medicijn gedurende verschillende weken gebruikt. Als u veel last heeft van een droge mond kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom, ananasblokjes of door te zuigen op ijsblokjes. Verder kunt u sterk gekruide, droge en harde voeding beter vermijden, uw voeding vochtig maken met jus of vruchtenmoes en samen met voedsel vocht innemen.

    • Maskering van andere pijnen

     Omdat oxycodon pijnstillend werkt, zult u verwondingen minder snel opmerken. Let daarom extra op verwondingen van met name uw voeten, omdat hier vaak problemen bij ontstaan.

    • Koude-gevoel, rillingen, maar ook opvliegers, zweten en koorts

     Raadpleeg uw arts als u hier te veel last van heeft.

    • Duizelingen of gevoel te tollen

    • Hoofdpijn

    • Slaapproblemen, zoals slapeloosheid en abnormale dromen, zoals nachtmerries

    • Psychische klachten, zoals rusteloosheid, gejaagdheid, verwardheid of nervositeit. Zeer zelden depressiviteit, hallucinaties of angstgevoelens.

    • Moeheid

    Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

    • Bemoeilijkte ademhaling

     Ademhalingsmoeilijkheden komen alleen voor bij zeer hoge doseringen. Neem contact op met een arts als u merkt dat de ademhaling heel langzaam en oppervlakkig wordt.
     Slaap-apneu, een kortdurende periode van ademstilstand tijdens de slaap. Dit medicijn kan slaap-apneu veroorzaken. Als u al eerder last van slaap-apneu heeft gehad, kunt u hier meer last van krijgen. Neem contact op met uw arts als u merkt dat u nachtelijke aanvallen van stokkende ademhaling heeft of wanneer deze verergeren.

    • Moeilijk kunnen plassen

     Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Neem contact op met uw arts als u dit merkt. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.

    • Na langdurig gebruik kan lichamelijke verslaving optreden

     Dit komt omdat het lichaam na verloop van tijd went aan oxycodon. Als het gebruik van oxycodon plotseling wordt gestopt, kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Dit kunt u voorkomen door het gebruik langzaam af te bouwen.

    • Seksuele stoornissen, zoals minder zin in vrijen en moeilijke erectie

     Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.


    Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


    Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

    • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
     Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
     Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
     Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
     • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

      Hoe?
      Slik de tablet heel door. Niet kauwen, fijnmaken of breken. De tablet moet heel blijven om de werkzame stoffen langzaam af te geven.

      Wanneer?
      Het maakt niet uit welke tijdstippen u voor dit medicijn kiest. Wel raadt de arts u meestal aan dit medicijn altijd op dezelfde tijden in te nemen en niet te wachten tot de pijn of de klachten door rusteloze benen weer toenemen.

      Hoe lang?

      Pijn
      Gebruik oxycodon met naloxon zo lang uw arts aangeeft dat dit nodig is. Het kan jarenlang gebruikt worden. Als u dit medicijn gedurende meerdere weken gebruikt, is er een kans dat uw lichaam er gewend aan raakt. U mag dan niet plotseling stoppen met oxycodon. Als u dit medicijn al enkele weken gebruikt kunt u daarom beter geleidelijk afbouwen.

      Rusteloze benen
      Meestal zal uw arts u adviseren de dosering van dit medicijn langzaam te verhogen. Als er binnen 3 maanden geen duidelijke verbetering optreedt, overleg dan met uw arts of het zin heeft om door te gaan met de behandeling. Het is nog niet duidelijk of dit medicijn ook na langdurig gebruik blijft werken tegen de klachten.

       

      • U neemt deze tabletten 2 keer per dag: neem de vergeten dosis alsnog in. Houd daarna een interval van minstens 8 uur aan voor u weer een volgende dosis inneemt.

       • autorijden?
        Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Wilt u weten of u met dit medicijn mag autorijden? Beantwoord dan de vragen in het schema hieronder.

        Gebruikt u ook andere medicijnen die deze bijwerkingen geven? Let er dan op dat u meer last kunt hebben van deze bijwerkingen.

        Nieuwe wet: vanaf 1 juli 2017 kunnen deelnemers aan het verkeer met een speekseltest gecontroleerd worden op drugsgebruik. Daarbij maakt de politie geen uitzondering voor het medicinaal gebruik van oxycodon.
        Als u oxycodon gebruikt, kunt u een positief testresultaat verwachten. Dat betekent dat u risico loopt op een boete of ontzegging van de rijbevoegdheid. Gebruikt u dit medicijn in overleg met uw arts? Vertel dit dan aan de agent. Het Openbaar Ministerie (OM) kan besluiten u niet te vervolgen als dit medicijn door uw arts is voorgeschreven en u als u het gebruikt zoals uw arts het heeft voorgeschreven.

        Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

        alcohol drinken?
        Alcohol kan de bijwerking van dit medicijn sterker maken. Hierdoor kunt u extra suf of slaperig worden. Ook als u hier niets meer van merkt, omdat u gewend bent geraakt aan oxycodon, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden Gebruik daarom liever geen alcohol of drink minder alcohol als u dit medicijn krijgt.

        alles eten?
        Bij dit medicijn kunt u beter niet te veel grapefruit eten, of grapefruitsap drinken. Dan is de kans op bijwerkingen namelijk groter.

        • Wilt u grapefruitsap drinken? Drink niet meer dan 2 dagen per week een glas grapefruitsap. En wacht elke keer dat u grapefruitsap heeft gedronken ten minste 3 dagen totdat u weer grapefruitsap drinkt.
         Dus: als u op maandag grapefruitsap drinkt, wacht dan tot donderdag met het opnieuw drinken van grapefruitsap.
        • Wilt u grapefruit eten? Eet niet meer dan 2 dagen per week 1 of 2 grapefruits. En wacht na elke keer dat u grapefruit hebt gegeten ten minste 3 dagen totdat u weer grapefruit eet.
         Dus: als u op maandag grapefruit eet, wacht dan tot donderdag met het opnieuw eten van grapefruit.

        Bent u gewend om veel of vaak grapefruits te eten, of grapefruitsap te drinken? Bespreek dit dan met uw apotheker of arts. Misschien is er een ander medicijn dat u kunt gebruiken dat wel goed samengaat met grapefruit(sap). Lees hier meer informatie over grapefruit en medicijnen.

        • Dit medicijn kan wisselwerkingen hebben met andere medicijnen.

         Het medicijn waarmee de belangrijkste wisselwerking optreedt, is het volgende. In de tekst hieronder staat alleen de werkzame stof van dit medicijn, dus niet de merknaam. Of uw medicijn die werkzame stof bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

         • Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke medicijnen gebruikt.
         • Medicijnen tegen depressie citalopram, duloxetine, escitalopram, fenelzine, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline, tranylcypromine, venlafaxine en vortioxetine. In combinatie met oxycodon is er een kleine kans op een ernstige bijwerking, het serotoninesyndroom. Overleg hierover met uw arts. Als u de combinatie gebruikt, let dan op de verschijnselen, zoals trillen, beven, bewegingsdrang, spiertrekkingen, opgewondenheid, verwardheid, angst, koorts, zweten, versnelde hartslag en een verminderd bewustzijn. Er is bij deze verschijnselen niet altijd sprake van het serotoninesyndroom. Sommige van deze bijwerkingen kunnen ook bij uw ziekte horen of vanzelf weer weg gaan. Raadpleeg bij twijfel wel uw arts, omdat het een ernstige bijwerking is. Vertel ook aan mensen uit uw naaste omgeving over deze bijwerkingen, omdat u ze door de verwardheid en het verminderde bewustzijn mogelijk niet altijd merkt. Zij kunnen dan contact opnemen met de huisarts.
         • Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.
         • Sommige medicijnen tegen kanker. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. De werking of bijwerkingen van deze medicijnen kunnen veranderen. Overleg hierover met uw arts.

         De volgende medicijnen verminderen de werking van oxycodon.

         • Naltrexon. Dit medicijn gaat de werking tegen van oxycodon en andere morfineachtige pijnstillers. Het kan juist om deze reden worden gebruikt. Naltrexon wordt ook gebruikt bij mensen die alcoholverslaafd zijn. Mensen die het om die reden gebruiken, moeten er rekening mee houden dat morfineachtige pijnstillers bij hen minder werkzaam zijn. Als u al oxycodon gebruikt en u krijgt naltrexon erbij kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen.
         • Nalmefeen, een medicijn tegen alcoholverslaving. Dit medicijn maakt morfineachtige pijnstillers minder werkzaam. Als u al oxycodon gebruikt en u krijgt nalmefeen erbij kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Overleg hierover met uw arts.
         • De pijnstillers buprenorfine, nalbufine en pentazocine. Deze pijnstillers verminderen de werking van oxycodon. Als u oxycodon gebruikt en u krijgt één van deze pijnstillers erbij, kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Overleg hierover met uw arts. Dit geldt niet voor pleisters met buprenorfine. Deze pleisters kunt u wel samen gebruiken met oxycodon, bijvoorbeeld in het geval van doorbraakpijn.
         • De medicijnen tegen epilepsie carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne en primidon. Overleg met uw arts. Mogelijk schrijft uw arts een ander middel tegen pijn voor. Uw arts kan ook de dosering van dit medicijn aanpassen. Waarschuw uw arts als uw pijnklachten erger worden.
         • De medicijnen tegen tuberculose rifabutine en rifampicine. Overleg met uw arts. Mogelijk schrijft uw arts een ander middel tegen pijn voor. Uw arts kan ook de dosering van dit medicijn aanpassen. Waarschuw uw arts als uw pijnklachten erger worden.
         • Sint-janskruid (hypericum), een kruidenmiddel tegen depressieve klachten. Overleg met uw arts. Mogelijk schrijft uw arts een ander middel tegen pijn voor. Uw arts kan ook de dosering van dit medicijn aanpassen. Waarschuw uw arts als uw pijnklachten erger worden.

         Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

         • Zwangerschap
          Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of dit binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend om zeker te weten of het veilig is. Weeg daarom samen met uw arts de ernst van uw klachten af tegen het risico voor het kind.

          Gebruik dit medicijn NIET vlak voor de bevalling. Bij gebruik vlak voor de bevalling kan uw kind na de geboorte moeite hebben met ademhalen. Bovendien kunnen bij gebruik in de laatste 3 maanden van de zwangerschap ontwenningsverschijnselen bij de baby ontstaan.

          Borstvoeding
          Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Dit medicijn komt in de moedermelk terecht. Het kan sufheid en ademhalingsproblemen geven bij het kind. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan uw arts u een ander medicijn voorschrijven waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

          Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

          • Het is meestal niet verstandig in één keer te stoppen. Stop daarom geleidelijk. Overleg hierover met uw arts.

           Heeft u dit medicijn slechts kortdurend gebruikt, dan kunt u eventueel wel in één keer stoppen.

           Neem contact op met uw arts als u last krijgt van een van de volgende ontwenningsverschijnselen: onrust, diarree, hartkloppingen, loopneus, niezen, kippenvel, koorts, zweten, rillen, gapen, verlies van eetlust, misselijkheid en maagkrampen.

           • De werkzame stof oxycodon met naloxon zit in de volgende producten:
            • Oxycodon is sinds 1917 internationaal op de markt. Naloxon sinds 1969. De combinatie is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Targinact.

             Laatst bijgewerkt op 24-06-2022

             Disclaimer

             Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

             Vond u deze informatie nuttig?

             Vind een apotheek

             Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
             Vind een apotheek blob

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

             Meldpunt medicijnen

             Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring

             Geen ervaringen gevonden

             Informatie wordt bijgewerkt: