MedicijnenParacetamol/Codeïne zetpillen FNA

Paracetamol/Codeïne zetpillen FNA | paracetamol met codeïne

Werkzame stof: paracetamol met codeïne


Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof paracetamol met codeïne.

MedicijnenParacetamol/Codeïne zetpillen FNA

Paracetamol/Codeïne zetpillen FNA

Werkzame stof: paracetamol met codeïne


Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof paracetamol met codeïne.

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Paracetamol met codeïne werkt pijnstillend.
  • Bij koorts en matige tot hevige pijn.
  • De zetpillen werken binnen 1 uur.
  • De werking houdt 6 tot 8 uur aan.
  • Gebruik dit medicijn zolang u pijn heeft of dit verwacht te krijgen, zoals tijdens de slaap.
  • U kunt verstopping krijgen door codeïne. Eet voedsel met veel vezels (groente, fruit en volkorenproducten) en drink veel vocht. U kunt ook een laxeermiddel gebruiken om deze bijwerking te voorkomen.
  • Ook kunt u suf, slaperig en duizelig worden. Daarom mag u niet altijd autorijden als u dit medicijn gebruikt. Hoe lang u niet mag autorijden hangt af van hoe u dit medicijn gebruikt. Lees de informatie over autorijden in de tekst hieronder.
  • Pas op met alcohol. Dit versterkt de kans op sufheid.
  • Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.
  • Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat is slecht voor de baby.
  • Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend. Codeïne is ook pijnstillend en werkt hoestprikkeldempend.

   Artsen schrijven paracetamol met codeïne voor bij pijn en griep met koorts.

   • Pijn bestaat in verschillende vormen. Pijn kan komen door een beschadiging in uw lichaam of als iets niet werkt zoals het hoort. De zenuwen in het beschadigde lichaamsdeel geven een seintje naar uw hersenen en u voelt pijn. Soms heeft pijn geen duidelijke oorzaak en weten we niet waar de pijn vandaan komt.

    Behandeling
    De combinatie van paracetamol met codeïne is te gebruiken bij veel soorten pijn, zoals kiespijn, hernia, rugpijn, gewrichtspijn, ernstige hoofdpijn en pijn door verwondingen, operaties of ziekte. Hierbij heeft de arts meestal eerst een eenvoudige pijnstiller voorgeschreven, zoals paracetamol zonder toevoeging of ibuprofen. Als dat niet voldoende werkt, dan kan de arts deze combinatie van paracetamol met codeïne voorschrijven.

    Bij kinderen mag het alleen worden gebruikt boven de 12 jaar als andere pijnstillers niet helpen. Het mag niet worden gebruikt in de periode na verwijdering van keel- of neusamandelen en bij kinderen met ademhalingsproblemen, omdat het bij hen de ademhaling kan bemoeilijken (zie Bijwerkingen).

    Werking
    Paracetamol verhindert dat het pijnsignaal aan de hersenen doorgegeven wordt. Codeïne zorgt ervoor dat de pijnprikkel niet of minder sterk aankomt. Hierdoor verminderen deze medicijnen de pijn. De combinatie van codeïne met paracetamol zou meer pijnstilling geven. Dit effect is echter nooit aangetoond.

    Binnen een half uur na inname merkt u dat de pijn minder wordt. Dit effect houdt 3 tot 5 uur aan. De zetpillen werken iets minder snel, binnen ongeveer 1 uur. De werking van zetpillen houdt 6 tot 8 uur aan.

    • Paracetamol met codeïne wordt gebruikt bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid.

     Verschijnselen
     Griep is een infectie met het griepvirus. Het griepvirus besmet de slijmvliezen van neus, keel en longen. Hierdoor ontstaan klachten, zoals verstopte neus, niezen, keelpijn en droge prikkelhoest. Bovendien kunt u last hebben van hoge koorts, koude rillingen, spierpijn en hoofdpijn.

     Behandeling
     Griep gaat in de meeste gevallen vanzelf weer over. Voelt u zich door de koorts erg beroerd of heeft u veel last van keelpijn, hoofdpijn en spierpijn? Dan kunt u paracetamol gebruiken. Als dat niet voldoende werkt, dan kan de arts paracetamol in combinatie met codeïne voorschrijven. Paracetamol heeft minder bijwerkingen dan de combinatie van paracetamol met codeïne en werkt vaak goed genoeg. Deze medicijnen verminderen de klachten, maar u wordt er niet eerder beter van.

     Geef paracetamol met codeïne niet zonder overleg met uw arts aan kinderen onder de 12 jaar of aan kinderen boven de 12 jaar met ademhalingsproblemen, omdat het bij hen de ademhaling kan bemoeilijken (zie Bijwerkingen).

     Werking
     Paracetamol verhindert dat het pijnsignaal aan de hersenen doorgegeven wordt. Codeïne zorgt ervoor dat de pijnprikkel niet of minder sterk aankomt. Hierdoor verminderen deze medicijnen de pijn. Paracetamol werkt ook koortsverlagend. De combinatie van codeïne met paracetamol zou meer pijnstilling geven. Dit effect is echter nooit aangetoond.

     Effect
     De koorts en pijn zullen binnen een half uur na inname van een tablet afnemen. De zetpillen werken ongeveer binnen 1 uur. Het effect van de tabletten houdt 3 tot 5 uur aan. Het effect van een zetpil is 6 tot 8 uur.

    • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

     De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

     Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

     • Verstopping (obstipatie)

      Gebruik, als dat mogelijk is, vezelrijke voeding en drink veel. Als u dit medicijn langer gebruikt zal de arts meestal ook een laxeermiddel voorschrijven. Raadpleeg uw arts als u last krijgt van verstopping.

     • Sufheid, slaperigheid en een verminderd reactievermogen

      Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem geen risicovolle activiteiten, zeker niet de eerste twee weken van de behandeling, als u nog aan het middel moet wennen.

     Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

     • Misselijkheid

      Meestal gaat deze bijwerking over als u na enkele dagen aan dit middel gewend bent geraakt. Meestal helpt het om even te gaan liggen als u zich misselijk voelt.

     • Duizeligheid

      Dit merkt u vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als u na een paar dagen gewend bent geraakt aan dit middel. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het best dan even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

     • Draaierig gevoel.

      Neem contact op met uw arts als u er veel last van heeft.

     • Sterke bloeddrukdaling. 

      Dit merkt u aan duizeligheid, zwart voor de ogen zien en flauwfallen. Deze bijwerkingen kunnen met name optreden wanneer u (ernstig) hartfalen heeft en wat ouder bent.

     • Jeuk en galbulten

      Dit is meestal niet het gevolg van overgevoeligheid. Neem contact op met uw arts als u er veel last van heeft.

     • Moeilijk kunnen plassen.

      Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Neem contact op met uw arts als u dit merkt. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.

     Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

     • Medicijnafhankelijke hoofdpijn. 

      Deze hoofdpijn kan ontstaan als u dit medicijn meer dagen wel dan niet tegen hoofdpijn gebruikt. Na enige tijd ontstaat de hoofdpijn als u het medicijn even niet slikt of later dan gebruikelijk. U kunt er zo afhankelijk van worden.

     • Overgevoeligheid voor paracetamol of codeïne. 

      Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en een enkele keer aan benauwdheid. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor paracetamol of codeïne. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.

     • Bemoeilijkte ademhaling. 

      Dit treedt alleen op bij hoge doseringen codeïne. Kinderen jonger dan 12 jaar, kinderen waarbij de keel- of neusamandelen zijn verwijderd en kinderen boven de 12 jaar met ademhalingsproblemen mogen dit medicijn niet gebruiken.

     • Slaap-apneu, een kortdurende periode van ademstilstand tijdens de slaap. 

      Dit middel kan slaapapneu veroorzaken. Als u al eerder last van slaapapneu heeft gehad, kunt u hier meer last van krijgen. Dit treedt alleen op bij hoge doseringen codeïne. Neem contact op met uw arts als u merkt dat u nachtelijke aanvallen van stokkende ademhaling heeft of wanneer deze verergeren.

     • Bij mensen met een aangeboren tekort van het enzym G6PD kan een ernstige bloedafwijking ontstaan. U merkt deze bloedafwijking aan vermoeid zijn, duizelig zijn, bleke kleur, gele huid, donkere kleur van uw plas en kortademig zijn.

      Overleg met uw arts. Weet u dat u een G6PD-tekort heeft? Geef dat door aan de apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u medicijnen die problemen veroorzaken bij G6PD-tekort niet meer krijgt.


     Na gebruik gedurende enkele maanden of jaren en bij hoge doseringen

     • Leverbeschadiging

      Verschijnselen hiervan zijn een gele verkleuring van het oogwit of de huid. Stop in deze gevallen met het gebruik en neem contact op met uw arts. U heeft kans op leverbeschadiging als u dit medicijn gedurende meerdere maanden of jaren gebruikt of bij hoge doseringen. Ook mensen met een leverziekte hebben hier meer kans op. Heeft u een ernstige leverziekte of kan uw lever beschadigd zijn omdat u regelmatig en veel alcohol gebruikt? Dan kunt u beter geen paracetamol gebruiken. Vraag advies aan uw apotheker welke pijnstiller wel geschikt voor u is.

     • Nierbeschadiging

      Verschijnselen hiervan kunnen zijn bloed in de urine, koorts en vasthouden van vocht. Stop in deze gevallen met het gebruik en neem contact op met uw arts. Mensen met een ernstig verminderde nierwerking hebben ook meer kans op overdosering. Zij mogen dit middel daarom niet gebruiken. Raadpleeg uw arts als uw nieren minder goed werken.

     • Bloedafwijkingen

      Verschijnselen hiervan kunnen zijn onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn met koorts en blaren in de mond. Stop in deze gevallen met het gebruik en neem contact op met uw arts.


     Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


     Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

     • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
      Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
      Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
      Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
      • Hoeveel?
       Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

       Houdt u aan de doseringen in de bijsluiter: bij een overdosis kan de lever ernstig en blijvend beschadigen en kunnen ademhalingsproblemen ontstaan. U merkt niet altijd meteen dat er sprake is van een overdosis. Neem daarom onmiddellijk contact op met uw arts als iemand te veel van dit medicijn heeft ingenomen. Zorg dat kinderen niet bij dit medicijn kunnen komen. Zij zijn extra gevoelig voor de bijwerkingen.

       Hoe?
       Breng zetpil in uw anus (poepgat). Het maakt daarbij niet zo veel uit of u de zetpil met de punt naar voren of met de stompe kant naar voren inbrengt. U kunt de zetpil met een beetje water bevochtigen. Hierdoor kunt u hem wat makkelijker inbrengen. Bij kleine kinderen: laat het kind met opgetrokken knieën op bed liggen. Houd na het inbrengen de billetjes van het kind even tegen elkaar. De natuurlijke reflex om de zetpil uit te poepen verdwijnt zodra de zetpil is gesmolten (na ongeveer één minuut).

       Wanneer?

       • Houd tussen twee opeenvolgende doses een tussenpoos van ten minste vier uur aan.
       • Pijn: gebruik dit medicijn als u pijn heeft of dit verwacht te krijgen, zoals tijdens de slaap.

       Hoe lang?

       • Bij pijn: meestal is dit medicijn maar voor enkele dagen nodig. Gebruik het niet langer dan 3 dagen.
       • Bij pijn en hoge koorts: als de hoge koorts na 3 dagen nog niet over is, raadpleeg dan uw arts.
       • Heeft u het medicijn nog nodig, neem de dosis dan alsnog. Neem een eventuele volgende zetpil minstens 6 uur later.

        • autorijden?
         Paracetamol heeft geen invloed op de rijvaardigheid, codeïne wel. Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Wilt u weten of u met dit medicijn mag autorijden? Beantwoord dan de vragen in het schema hieronder.

         Gebruikt u ook andere medicijnen die deze bijwerkingen geven? Let er dan op dat u meer last kunt hebben van deze bijwerkingen.

         Nieuwe wet: vanaf 1 juli 2017 kunnen deelnemers aan het verkeer met een speekseltest gecontroleerd worden op drugsgebruik. Daarbij maakt de politie geen uitzondering voor het medicinaal gebruik van codeïne.
         Als u codeïne gebruikt, kunt u een positief testresultaat verwachten. Dat betekent dat u risico loopt op een boete of ontzegging van de rijbevoegdheid. Gebruikt u dit medicijn in overleg met uw arts? Vertel dit dan aan de agent. Het Openbaar Ministerie (OM) kan besluiten u niet te vervolgen als dit medicijn door uw arts is voorgeschreven en u als u het gebruikt zoals uw arts het heeft voorgeschreven.

         Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

         alcohol drinken?
         Beperk het gebruik van alcohol en drink het liever niet. Door dit medicijn reageert u veel sterker op alcohol dan u gewend bent. Bovendien versterkt alcohol de bijwerkingen van dit medicijn, zoals sufheid en slaperigheid.

         alles eten?
         U mag alles eten.

         • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

          Een pijnstiller met alleen paracetamol, dus zonder codeïne, kunt u in onderstaande gevallen meestal wel gebruiken.

          De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

          • Andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.
          • Andere pijnstillers of griep- en verkoudheidsmiddelen die paracetamol bevatten. Controleer altijd de samenstelling van middelen zonder recept. Veel medicijnen tegen hoofdpijn, griep of verkoudheid bevatten paracetamol. Als u deze middelen gebruikt naast dit middel heeft u kans te veel paracetamol binnen te krijgen.
          • Bepaalde sterke pijnstillers, namelijk buprenorfine, nalbufine, nalmefeen en pentazocine, De pijnstillende werking van codeïne kan door deze middelen afnemen. U kunt ook last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Neem contact op met uw arts als u dit merkt.
          • Het ontwenningsmiddel naltrexon gaat de werking van codeïne tegen. Hierdoor heeft codeïne minder effect. Als u codeïne langdurig gebruikt, kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Gebruik deze combinatie niet.

          Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

          • Zwangerschap
           U kunt dit medicijn gedurende 3 dagen veilig gebruiken. Op deze manier wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

           Gebruik dit medicijn NIET vlak voor de bevalling. Bij gebruik vlak voor de bevalling kan uw kind na de geboorte moeite hebben met ademhalen. Bovendien kunnen bij langdurig gebruik in de laatste 3 maanden van de zwangerschap ontwenningsverschijnselen bij de baby ontstaan.

           Borstvoeding
           Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Dit medicijn komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk. In zeldzame gevallen kan dit zeer schadelijk zijn voor de baby. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. Of misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

           Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

           • Als u dit medicijn gedurende enkele dagen heeft gebruikt, kunt op elk moment in één keer stoppen.

            Heeft u het gedurende enkele weken gebruikt, dan kunt u last krijgen van ontwennings-verschijnselen. Stop dan geleidelijk. Overleg hierover met uw arts.

            Neem contact op met uw arts als u toch last krijgt van de volgende ontwenningsverschijnselen: onrust, diarree, hartkloppingen, loopneus, niezen, kippenvel, koorts zweten, rillen, gapen, verlies van eetlust, misselijkheid en maagkrampen.

            • De werkzame stof paracetamol met codeïne zit in de volgende producten:
             • Paracetamol is sinds 1893 internationaal op de markt. Codeïne sinds 1884. De combinatie is op recept verkrijgbaar als het merkloze Paracetamol/Codeïne. Het is te verkrijgen in zetpillen.

              Laatst bijgewerkt op 14-02-2022

              Disclaimer

              Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

              Vond u deze informatie nuttig?

              Vind een apotheek

              Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
              Vind een apotheek blob

              Vraag het de webapotheker

              Vraag het de webapotheker

              Vraag het de webapotheker

              Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

              Meldpunt medicijnen

              Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring

              Geen ervaringen gevonden

              Informatie wordt bijgewerkt: