MedicijnenPariet

Pariet | rabeprazol

Werkzame stof: rabeprazol


Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof rabeprazol.

MedicijnenPariet

Pariet

Werkzame stof: rabeprazol


Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof rabeprazol.

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingGebruik bij slechte nieren of leverMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Rabeprazol vermindert de aanmaak van zuur in de maag.
  • Vooral gebruikt bij maagklachten (zoals brandend maagzuur), maagzweren en darmzweren. En ook bij het syndroom van Zollinger-Ellison (zeldzame aandoening met veel maagklachten).
  • Wordt ook gebruikt om te voorkomen dat er maagklachten ontstaan als u medicijnen gebruikt die de maag kunnen beschadigen.
  • Binnen enkele dagen heeft u minder last van uw maag.
  • Slik de tablet heel door. Neem in voor het ontbijt. Gebruikt u het 2 keer per dag? Neem het dan voor het ontbijt en voor de avondmaaltijd.
  • Hoe lang u rabeprazol moet gebruiken, hangt af van uw aandoening. Soms moet u het langdurig gebruiken, om terugkeer van uw klachten te voorkomen.
  • U kunt misselijk worden of buikpijn krijgen. Verder komt hoofdpijn, duizeligheid of slapeloosheid voor. Heeft u veel last van bijwerkingen? Raadpleeg dan uw arts.
  • Er zijn wisselwerkingen met andere middelen. Vraag uw apotheker of u rabeprazol veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.
  • Rabeprazol is een maagzuurremmer. Het behoort tot de protonpompremmers. Het vermindert de aanmaak van zuur in de maag.

   Artsen schrijven het voor bij maagklachten, maag- of darmzweren en bij het syndroom van Zollinger-Ellison.

   • Er zijn verschillende soorten maagklachten. Het meest komen voor brandend maagzuur, pijn in de bovenbuik en oprispingen. Soms gaat dit samen met misselijkheid, een opgeblazen gevoel of een vol gevoel na het eten.

    Brandend maagzuur
    Brandend maagzuur merkt u aan een zeurderige of scherpe pijn. Deze pijn voelt u vooral vlak na het eten, omdat dan de aanmaak van maagzuur het grootst is. Maagzuur is een vloeistof in de maag die nodig is om voedsel te verteren. Bij te veel maagzuur, of als er wondjes in het maagslijmvlies zitten, kunt u last krijgen van dit zuur.

    Oprispingen (refluxklachten)

    Bij oprispingen komt een deel van de zure maaginhoud naar boven. Dit kunt u proeven in de mond of keel. En het maagzuur kan de slokdarm irriteren. U kunt er misselijk van worden. Dit kan ook veroorzaakt worden doordat het klepje tussen de slokdarm en maag niet goed sluit.

    Meestal is er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. Vaak gaat het om een combinatie van factoren. Roken en stress kunnen maagklachten uitlokken. Ook bepaalde voedingsmiddelen kunnen een rol spelen. Bijvoorbeeld te veel of te vet eten, koffie, alcohol of koolzuurhoudende dranken (met ‘prik’).

    Behandeling

    Soms helpt het als u uw eetgewoonten aanpast. Neem bijvoorbeeld 3 tot 6 kleine maaltijden per dag, in plaats van 1 of 2 grote. Vermijd voedsel en drank waar u snel last van krijgt, zoals alcohol of scherpe kruiden. Ook als u stopt met roken, kunnen maagklachten verminderen.

    Helpen deze adviezen niet voldoende? Uw arts schrijft dan meestal een medicijn voor dat het maagzuur bindt, zoals Antagel. Werkt dat ook onvoldoende? Uw arts kan dan een maagzuurremmer voorschrijven, zoals rabeprazol.

    Ook sommige medicijnen kunnen maagklachten geven. Overleg met uw arts als u denkt dat uw maagklachten door medicijnen komen.

    Werking
    Rabeprazol remt de aanmaak van maagzuur. Doordat er minder zuur in de maag komt, kan het maagslijmvlies genezen. U merkt binnen enkele dagen dat u minder last heeft van uw maag.

    • Verschijnselen
     Mensen met een maag- of darmzweer (ulcus) hebben vaak een zeurende pijn in de bovenbuik. Meestal is de pijn ’s nachts het ergst en neemt de pijn af door wat te eten. Soms treedt de pijn echter juist op vlak na het eten. Ook een opgeblazen gevoel, misselijkheid en braken komen voor.

     Oorzaak

     Het slijmvlies beschermt de maagwand. Bij een maag- of darmzweer is er een wondje in dit slijmvlies. Hierdoor kan het maagzuur de maagwand irriteren en kunnen zweren ontstaan. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn:

     • Al lange tijd te veel maagzuur in de maag. Dit kan het geval zijn als u rookt.
     • Een infectie met een bacterie (Helicobacter pylori). Deze kan in de maagwand gaan zitten. Het irriteert op den duur het maagslijmvlies, waardoor er een zweertje kan ontstaan.
     • Ook sommige medicijnen kunnen het maagslijmvlies irriteren. Bijvoorbeeld bepaalde bloedverdunners, zoals acetylsalicylzuur en carbasalaatcalcium. En ook ontstekingsremmende pijnstillers van het NSAID-type (zoals ibuprofen, naproxen en diclofenac) en bijnierschorshormonen (corticosteroïden, zoals prednisolon).

     Behandeling

     Soms helpt het als u uw eetgewoonten verandert. Neem bijvoorbeeld 3 tot 6 kleine maaltijden per dag, in plaats van 1 of 2 grote. Vermijd voedsel en drank waar u snel last van krijgt, zoals alcohol of scherpe kruiden. Ook als u stopt met roken kunnen maagklachten verminderen.

     Helpen deze adviezen niet voldoende? Uw arts schrijft dan meestal eerst een medicijn voor dat het maagzuur bindt, zoals Antagel. Werkt dat ook onvoldoende? Uw arts kan een maagzuurremmer voorschrijven, zoals rabeprazol. Dat kan voor korte tijd. Het kan ook langdurig als u vaker last heeft van een zweer. Hiermee voorkomt u dat de zweer terugkomt.

     Is een infectie met de Helicobacter-bacterie de oorzaak van de zweer? Dan krijgt u meestal een antibioticumbehandeling. Overleg daarover met uw arts.

     Denkt u dat uw klachten door medicijnen komen? Overleg dan met uw arts. Misschien is een ander medicijn meer geschikt voor u.

     Moet u gedurende langere tijd een medicijn gebruiken waarvan bekend is dat het slecht voor de maag is? Artsen schrijven dan vaak een medicijn als rabeprazol voor om maagzweren te voorkomen.


     Werking
     Rabeprazol remt de aanmaak van maagzuur. Doordat er minder zuur in de maag komt, kan het maagslijmvlies genezen. U merkt binnen enkele dagen dat u minder last heeft van uw maag. Het kan echter 4 tot 8 weken duren voor een zweer is genezen.

     • Verschijnselen
      Het syndroom van Zollinger-Ellison is een zeer zeldzame aandoening. Hierbij maakt de maag grote hoeveelheden zuur. De klachten hiervan zijn maag- en darmzweren, diarree en brandend maagzuur.

      Behandeling
      Bij het syndroom van Zollinger-Ellison schrijft uw arts u meestal een maagzuurremmer voor, zoals rabeprazol. U moet dan een hoge dosis van dit medicijn gebruiken.

       

     • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

      De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

      Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

      • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, verstopping en winderigheid.

       Deze klachten kunnen ontstaan bij daarvoor gevoelige personen. Ze zijn het gevolg van minder maagzuur in de maag. Als u hier na enkele dagen nog steeds last van heeft, moet u uw arts raadplegen.

      • Hoofdpijn, duizeligheid en slapeloosheid.

       Deze bijwerkingen gaan meestal over als uw lichaam aan het medicijn gewend is. Als u hier na enkele weken nog steeds last van heeft, moet u uw arts raadplegen.

      • Griepachtige klachten, zoals ontstoken keel, loopneus, hoest, rugpijn, koorts, gevoel van zwakte en spierpijn.

       Raadpleeg uw arts als u hier last van blijft houden.

      Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

      • Psychische klachten kunnen ontstaan of verergeren. Bijvoorbeeld verwardheid, depressie, hallucinaties en slaperigheid.

       Neem dan contact op met uw arts of apotheker als u dit merkt.

      • Pijn op de borst.

       Raadpleeg uw arts als u hier last van krijgt.

      • Tekort aan vitamine B12. Dit merkt u aan tintelingen of een doof gevoel in vingers en tenen of aan evenwichtsstoornissen.

      • Tekort aan magnesium in het bloed. Dit merkt u aan vermoeidheid, spierpijn, spierkramp, duizeligheid en hartkloppingen.

      • Meer kans op infecties in de maag of darmen.

       Dit komt doordat u minder maagzuur maakt. Maagzuur kan namelijk schadelijke bacteriën of schimmels doden. In zeer zeldzame gevallen ontstaat een ontsteking van de dikke darm (colitis). U merkt dit aan diarree, hevige buikpijn, bloed in de ontlasting en koorts. Waarschuw dan uw arts.

      • Wazig zien of dubbelzien.

       Als u met dit medicijn stopt, gaan deze bijwerkingen weer over.

      • Zweten

      • Vocht vasthouden in de benen.

       Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.

      • Klachten van uw mond en keel, zoals een droge mond en keel, aften en ontsteking van het mondslijmvlies. U merkt dit aan een vuurrode kleur van de slijmvliezen, pijnlijke tong of keel.

       Eten en drinken kunnen hierdoor pijnlijk zijn. Ook smaakveranderingen komen voor. Verzorg uw mond en tanden goed. Raadpleeg uw arts als u hier last van blijft houden.

      • Bij mannen: borstvorming en impotentie.

       Dit gaat over als u stopt met dit medicijn. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.

      • Jeuk, huiduitslag. Dit kan wijzen op overgevoeligheid, maar dat hoeft niet. Raadpleeg uw arts bij huiduitslag (zie 'Overgevoeligheid').

      • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dat aan huiduitslag, galbulten of jeuk.

       Raadpleeg dan uw arts. Zeer zelden is sprake van overgevoeligheid voor zonlicht of UV-licht (zonnebank). In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met een uitgebreide roodheid, bulten of blaren op de huid of opgezwollen lippen, tong of gezicht, benauwdheid en flauwvallen. Waarschuw in deze gevallen direct een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst.
       Als u overgevoelig bent, mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef dit door aan de apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

      • Ontsteking van de nieren of van de lever en bloedafwijkingen. Waarschuw uw arts bij een of meer van de volgende verschijnselen: minder plassen, troebele urine, pijn in de zij of plotselinge hevige pijn in uw bovenbuik, een gele kleur van uw huid en oogwit, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel.

      • Meer kans op botbreuken of breuken in de ruggenwervels (rugpijn).

       Neem contact op met uw arts, als u hier last van heeft.


      Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


      Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

      • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
       Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
       Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
       Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
       • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

        Hoe?
        Neem de tablet in zonder te kauwen. Als u de tablet stuk kauwt, gaat het beschermende laagje kapot. Hierdoor komt het medicijn al in uw maag vrij, in plaats van in uw darmen. Dan werkt het minder goed.

        Wanneer?
        U mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis. Als u het 1 keer per dag gebruikt: bij voorkeur 's ochtends. Als u het 2 keer per dag gebruikt: 's ochtends en 's avonds.

        Hoelang?

        Het hangt af van uw klachten hoelang u het moet gebruiken. Een maag- of darmzweer kan in 4 tot 8 weken genezen. Soms schrijft de arts het medicijn langdurig voor om te verhinderen dat de zweer terugkomt.

        Slikt u dit medicijn als maagbeschermer bij ontstekingsremmende pijnstillers of bijnierschorshormonen? Gebruik de maagbeschermer dan zolang u die medicijnen slikt.

        Heeft u het syndroom van Zollinger-Ellison? U moet het medicijn vaak zeer langdurig gebruiken.

         • Gebruikt u dit medicijn 1 keer per dag? En duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
         • Gebruikt u dit medicijn 2 keer per dag? En duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
         • autorijden?
          Sommige mensen zijn de eerste dagen duizelig. Na een aantal dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

          alcohol drinken?
          Alcohol irriteert de maag. Drink daarom liever geen alcohol.

          alles eten?
          U kunt alles wat uw maag verdraagt eten. Bepaalde soorten voedsel zijn echter af te raden als u last heeft van uw maag.
          Klik hier voor meer informatie over wat u zelf kunt doen bij maagklachten.

          • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met veel andere medicijnen. In de tekst hieronder staan meestal alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

           De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

           • Ulipristal, een morning-afterpil. Rabeprazol kan de betrouwbaarheid van deze morning-afterpil verminderen. Overleg hierover met uw arts.
           • Itraconazol-tabletten en posaconazol-drank (antischimmelmiddelen). Deze medicijnen hebben een zure maaginhoud nodig om in het bloed opgenomen te worden. Rabeprazol verlaagt juist de hoeveelheid zuur in de maag, waardoor te weinig van de antischimmelmiddelen in het bloed komt. Overleg hierover met uw arts. Deze wisselwerking is niet van toepassing voor de drank met itraconazol en de tabletten met posaconazol. Hiervoor is geen zure maaginhoud nodig.
           • Ketoconazol-tabletten, een medicijn tegen het syndroom van Cushing (ziekte van de bijnierschors). Dit medicijn heeft een zure maaginhoud nodig om in het het bloed opgenomen te worden. Rabeprazol verlaagt juist de hoeveelheid zuur in de maag, waardoor te weinig van de ketoconazol in het bloed komt. Overleg hierover met uw arts of apotheker.
           • Cefuroxim (antibioticum). Bij gelijktijdig gebruik met rabeprazol wordt dit middel niet voldoende opgenomen en werkt het minder goed. Overleg met uw arts of een ander antibioticum voor u mogelijk is.
           • Methotrexaat, als dit wordt gebruikt tegen kanker. Rabeprazol versterkt de werking en bijwerkingen van methotrexaat. Misschien moet u tijdelijk stoppen met rabeprazol.
           • De medicijnen tegen kanker bosutinib, ceritinib, dacomitinib, dasatinib, erlotinib, gefitinib, lapatinib, neratinib en pazopanib. Rabeprazol zorgt ervoor dat uw lichaam deze medicijnen niet voldoende opneemt. Hierdoor werken ze minder goed. Gebruiken daarom deze medicijnen niet tegelijk met rabeprazol. Overleg hierover met uw arts. U kunt het best deze medicijnen 2 uur gebruiken vóórdat u rabeprazol neemt. U kunt ze ook op hetzelfde moment nemen.
           • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

           Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

           • Zwangerschap
            Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Misschien kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

            Borstvoeding
            Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

            Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

            • Nieren

             Werken uw nieren minder goed of dialyseert u? U mag dit medicijn gebruiken, zoals uw arts heeft voorgeschreven

             Lever

             Heeft u ernstige levercirrose? Overleg met uw arts. U mag dit medicijn NIET gebruiken. Ernstige levercirrose verhoogt de hoeveelheid van dit medicijn in uw bloed. Hierdoor kan dit medicijn meer bijwerkingen veroorzaken. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

             Heeft u lichte of matige levercirrose? U mag dit medicijn gebruiken, zoals uw arts heeft voorgeschreven. Het kan zijn dat uw dosering aangepast moet worden. Over het gebruik van dit medicijn bij lichte of matige levercirrose is nog weinig bekend. Bij de (weinige) mensen met lichte of matige levercirrose die dit medicijn gebruikten, zijn tot nu toe nog geen veranderingen gezien in de werking van de lever, en in de werking en bijwerkingen van dit medicijn.

             • Stop niet zomaar zelf met rabeprazol. Overleg eerst met uw apotheker en arts.

              Gaat u na overleg met uw apotheker en arts stoppen met dit medicijn?
              Stop dan NIET in 1 keer. Deze moet u afbouwen. Als u in 1 keer stopt met dit medicijn dan kunt u weer last krijgen van maagklachten.

              Denkt u erover na om te stoppen met dit medicijn? Lees voor meer informatie het thema 'Kan ik stoppen met mijn protonpompremmer (maagzuurremmer)?'.

              • De werkzame stof rabeprazol zit in de volgende producten:
               • Rabeprazol is sinds 1997 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Pariet en als het merkloze Rabeprazol.

                Laatst bijgewerkt op 28-02-2023

                Disclaimer

                Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

                Vond u deze informatie nuttig?

                Vind een apotheek

                Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
                Vind een apotheek blob

                Vraag het de webapotheker

                Vraag het de webapotheker

                Vraag het de webapotheker

                Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

                Meldpunt medicijnen

                Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
                Informatie wordt bijgewerkt: