rizatriptan

naar medicijnen

rizatriptan

Belangrijk om te weten over rizatriptan

 • Rizatriptan werkt op de bloedvaten en zenuwen in de hersenen.
 • Het stopt of vermindert een aanval van migraine.
 • De gewone tablet werkt na een half uur.
 • De smelttablet werkt na 1 uur.
 • Gebruik rizatriptan bij de eerste hoofdpijnverschijnselen van een migraineaanval.
 • Komt de aanval binnen 24 uur terug? Dan kunt u een tweede dosis nemen, maar niet eerder dan 2 uur na de eerste.
 • U kunt opvliegers krijgen of een pijnlijk, beklemmend of tintelend gevoel in borst of keel. Dit gaat meestal vanzelf over binnen 2 over. Houdt het wel aan? Overleg dan met uw arts.
 • Door rizatriptan kunt u vermoeid, slaperig of duizelig zijn. Daarom mag u tot 4 uur na inname niet autorijden.
 • Gebruik rizatriptan niet vaker dan 10 dagen per maand. U hebt juist kans op extra hoofdpijn als u het te vaak gebruikt (medicijnafhankelijke hoofdpijn).
 • Heeft u meer dan 2 keer per maand migraine? Overleg met uw arts of u in aanmerking komt voor medicijn die de aanvallen kunnen voorkomen.

Wat doet rizatriptan en waarbij gebruik ik het?

Rizatriptan behoort tot de groep triptan antimigrainemiddelen. Het vernauwt de bloedvaten in de hersenen die bij migraine zijn verwijd. Bovendien remt het de afgifte van stoffen die ontstekingen kunnen veroorzaken en zorgt het ervoor dat een 'pijnbericht' via de zenuwen niet of minder sterk in de hersenen aankomt.

Artsen schrijven het voor bij migraine.

Migraine

 • Bij migraine

Verschijnselen
Bij migraine heeft u aanvallen van bonzende hoofdpijn, meestal aan één kant van het hoofd. Ook bent u vaak misselijk en overgevoelig voor licht en geluid. Tien tot vijftien van de honderd migrainepatiënten zien ongeveer dertig minuten voor de aanval vreemde sterretjespatronen of zwarte vlekken. Dit worden de zogenaamde aura-verschijnselen genoemd.

Ongeveer een kwart van de migrainepatiënten voelt de aanval enkele uren tot dagen vóór de aanval aankomen door stemmingsveranderingen, zoals prikkelbaarheid of een depressief gevoel, een verandering van eetlust, zoals trek in zoetigheid, of het vaker moeten geeuwen.

Een migraineaanval duurt meestal een dag, maar kan ook korter of langer duren (tussen de 4 en 72 uur). Het aantal aanvallen kan sterk variëren. Het komt vaker voor bij vrouwen en kan een familiekwaal zijn.

Oorzaak
De oorzaak van migraine is niet bekend, waarschijnlijk gaat het om een combinatie van factoren. Wel weet men dat tijdens een migraineaanval de bloedvaten in de hersenen korte tijd zijn vernauwd en daarna sterk verwijd.

Behandeling
Mensen met migraine blijken heel verschillend op migrainemiddelen te reageren. Wat bij de een werkt, werkt bij de ander niet. Het is dus meestal een kwestie van proberen.

Artsen schrijven een middel als rizatriptan voor als pijnstillers gecombineerd met middelen die de misselijkheid bestrijden onvoldoende helpen.

Als u meer dan twee aanvallen per maand heeft, kunt u medicijnen proberen die de aanvallen voorkomen. Eerste-keuzemiddelen zijn dan bètablokkers, zoals propranolol.

Effect
Rizatriptan werkt alleen tijdens een aanval. U kunt het dus niet gebruiken om aanvallen te voorkomen. Na gebruik nemen de klachten geleidelijk af en duurt de aanval minder lang. Het kan gedurende 24 uur werken.

De gewone tablet begint na een half uur te werken, ongeveer anderhalf uur na inname is het effect maximaal. De smelttabletten beginnen meestal iets later te werken, ongeveer een uur na inname, en de werking is na ongeveer twee uur maximaal. Als de (smelt)tabletten worden ingenomen vlak na een flinke maaltijd, wordt de werking met ongeveer en uur vertraagd.

Het effect van rizatriptan verschilt per persoon. Als rizatriptan niet goed werkt bij u, kan een ander triptan-antimigrainemiddel wel effect hebben.

Lees meer over migraine

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, diarree of verstopping.
 • Pijn en een tintelend, beklemd en drukkend gevoel in verschillende delen van uw lichaam, zoals borst en keel. Deze verschijnselen gaan meestal binnen twee uur over. Blijft u last houden of maakt u zich hierover zorgen, raadpleeg dan uw arts.
 • Verder kunnen optreden opvliegers, warmtegevoel, blozen, duizeligheid, zwakte, vermoeidheid, slaperigheid en spierzwakte. Deze bijwerkingen gaan vanzelf weer over.
 • Hoofdpijn en droge mond.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit kunt u merken aan huiduitslag, jeuk en zeer zelden aan zwelling van het gezicht, tong en keel met benauwdheid. Bij een ander type overgevoeligheidsreactie ontstaat koorts en een ernstige huidafwijking. Waarschuw bij deze verschijnselen uw arts. U mag dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor rizatriptan. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.
 • Stijve nek of spierpijn.
 • Mensen met een verhoogde bloeddruk kunnen extra gevoelig zijn voor het vaatvernauwende effect van dit middel. Overleg met uw arts.
 • Versnelde of vertraagde hartslag en hartkloppingen.
 • Pijn op de borst bij inspanning. Bij mensen met hartkramp (angina pectoris) kan dit medicijn een aanval uitlokken. Waarshuw uw arts als u hier last van krijgt.
 • Hartaandoeningen, zoals meer kans op een hartaanval. De kans hierop is groter bij mensen die al eerder een hartaanval hebben gehad. Waarschuw uw arts, als u plotseling pijn op de borst krijgt.
 • Koude vingers en tenen door een verminderde doorbloeding van de huid. Mensen die lijden aan de ziekte van Raynaud kunnen door dit medicijn extra last van deze aandoening krijgen. Neem contact op met uw arts als deze bijwerking te veel last geeft.

Bij mensen die rizatriptan te vaak gebruiken

 • Hoofdpijn. Sommige mensen nemen hiertegen weer rizatriptan, waardoor deze hoofdpijn opnieuw ontstaat. Hierdoor kan een vicieuze cirkel ontstaan waarbij u steeds weer rizatriptan nodig heeft. Heeft u vaker dan 2 keer per maand een migraineaanval, overleg dan met uw arts of een behandeling om aanvallen te voorkomen misschien beter voor u is.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Gewone tabletten zonder kauwen innemen met een half glas water.
 • Smelttabletten eerst laten smelten op de tong en dan pas wegslikken.

Wanneer?
Gebruik dit middel zodra u last krijgt van de eerste hoofpijnverschijnselen van migraine. Rizatriptan kunt u ook nog gebruiken als de aanval al enkele uren aan de gang is. Rizatriptan heeft geen effect op de aura-verschijnselen.

 • Helpt de eerste dosis goed, maar keert de aanval binnen 24 uur terug? U kunt dan een tweede dosis nemen. Zorg ervoor dat u de dosis niet te snel achter elkaar neemt. De tussenpoos tussen de eerste en tweede dosis moet minimaal 2 uur zijn. Gebruik niet meer dan 20 mg per 24 uur.
 • Als de eerste dosis niet helpt, heeft het geen zin een tweede dosis te nemen. Overleg dan met uw arts voor een ander migrainemiddel.

Hoe lang?
U gebruikt dit middel alleen om de klachten tijdens een aanval van migraine te verminderen. Zodra de aanval voorbij is, heeft u het niet meer nodig, totdat de volgende aanval opkomt.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Heeft u het middel nog nodig, gebruik de dosis dan alsnog. Houd rekening met de minimale tussenpoos die tussen twee doses moet zitten en met het aantal doses die u per 24 uur mag gebruiken. Zie ook 'Hoe gebruik ik dit medicijn' onder het kopje 'Wanneer'.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals duizeligheid, slaperigheid en vermoeidheid. Deze bijwerkingen komen vooral de eerste 4 uur na gebruik voor. U gedurende deze 4 uur niet autorijden.

Hierna mag u weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Drink liever geen alcohol als u net een aanval van migraine heeft gehad. Alcohol kan een nieuwe aanval uitlokken.

Als u een aanval van migraine heeft gehad nadat u alcohol heeft gebruikt, kunt u rizatriptan wel gebruiken.

alles eten?
U mag alles eten.

Mag ik rizatriptan gebruiken met andere medicijnen?

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn andere middelen tegen migraine en bepaalde middelen tegen depressie.

 • Andere middelen tegen migraine, namelijk ergotamine en methysergide. Als u deze middelen tegelijk met rizatriptan gebruikt, heeft u meer kans op bijwerkingen, omdat ook deze middelen, net als rizatriptan, de bloedvaten vernauwen.
  • Heeft u ergotamine en methysergide gebruikt en wilt u nu rizatriptan gebruiken? Wacht ten minste 24 uur na gebruik van het middel voor u rizatriptan gebruikt.
  • Heeft u rizatriptan gebruikt en wilt u nu ergotamine of methysergide gebruiken? Wacht ten minste zes uur na gebruik van rizatriptan voor u één van deze middelen gaat gebruiken.
 • Bij gelijktijdig gebruik van rizatriptan met middelen die hypericum ofwel sint-janskruid bevatten, heeft u meer kans op de bijwerkingen van rizatriptan.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? U kunt dan beter paracetamol tegen uw migraine gebruiken. Paracetamol is een veiligere pijnstiller tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding. Werkt paracetamol niet voldoende tegen uw migraine? Lees dan hieronder het advies voor rizatriptan.

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Als u na overleg met uw arts, toch rizatriptan blijft gebruiken, let dan op het volgende. Geef na het gebruik van rizatriptan 24 uur geen borstvoeding. Kolf gedurende deze periode de moedermelk af en gooi deze weg. Geef de baby in de tussentijd flesvoeding.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen.

Onder welke namen is rizatriptan verkrijgbaar?

De werkzame stof rizatriptan zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Rizatriptan is sinds 1998 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Maxalt en als het merkloze Rizatriptan in tabletten en smelttabletten.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 15-09-2016

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

rizatriptan is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

4 March 2018

Als ik de aura ga zien meteen een Maxalt 10 smelt en bed in. Na geslapen te hebben niet meer die vreselijke hoofdpijnen meer maar wel naweeën van het midde...

26 February 2018

Sumatriptan, een merk dat op dit moment het enige is dat vergoed wordt. De levering van de Sumatriptaninjector gaat heel erg moeizaam of slecht. Ik moet al...

3 January 2018

in 2016 de laatste maxalt 10 mg tabletten gebruikt,altijd goed en werkte binnen een half uur.Daarna de Mylan van de apotheek gekregen.Deze werkte niet mete...

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.