MedicijnenRosuvastatine

Rosuvastatine | rosuvastatine

Werkzame stof: rosuvastatine


Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof rosuvastatine.

MedicijnenRosuvastatine

Rosuvastatine

Werkzame stof: rosuvastatine


Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof rosuvastatine.

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingGebruik bij slechte nieren of leverMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Rosuvastatine verlaagt cholesterol en andere vetten in uw bloed. Ook zorgt het voor minder verstopping van uw aderen.
  • Bij een te hoog cholesterol en bij hart- en vaatziekten.
  • Slik rosuvastatine elke dag. Dan heeft u minder kans op een hartaanval (hartinfarct) of een beroerte. Neem rosuvastatine op een vast tijdstip, zodat u het niet vergeet. Dit kan met of zonder voedsel.
  • In het begin kunt u last krijgen van klachten in de maag of darm. Ook kunt u hoofdpijn krijgen, duizelig worden of moe zijn. Deze klachten zijn na een paar dagen weg.
  • Ook kunt u spierpijn krijgen. Dit is meestal niet ernstig. Krijgt u erge spierpijn? Ga dan naar uw arts.
  • Niet gebruiken als u zwanger bent.
  • Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby.

  Download de samenvatting

   

  • Rosuvastatine behoort tot de cholesterolsyntheseremmers. Ze worden ook wel statines genoemd. Ze remmen de aanmaak van cholesterol in de lever en verlagen het cholesterol- en vetgehalte in het bloed.

   Artsen schrijven het voor bij een te hoog cholesterol gehalte of een combinatie van een te hoog cholesterol- en een te hoog vetgehalte in het bloed. Ook schrijven artsen het voor aan mensen die een verhoogd risico op hart-vaatproblemen hebben, zoals bij angina pectoris of diabetes mellitus.

   • Verschijnselen
    Cholesterol is een vetachtige stof die het lichaam gebruikt om cellen, hormonen en gal te maken. Cholesterol is nodig om vet te verwerken en door ons lichaam te vervoeren. Vetten (triglyceriden) zijn belangrijk voor de energievoorziening en voor de opbouw van cellen.

    De lever maakt cholesterol, maar het wordt ook via voedsel opgenomen. Een teveel aan cholesterol kan zich, samen met de vetten, gaan afzetten tegen de binnenkant van de bloedvaten. Dit is vooral het geval met een bepaald soort cholesterol, namelijk LDL-cholesterol. Hierdoor kunnen de vaten vernauwen of verstopt raken.

    Dit heet aderverkalking (atherosclerose). Atherosclerose vergroot de kans op hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct of een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding).

    Oorzaak
    Een te hoog cholesterol- of vetgehalte in ons bloed kan ontstaan als ons lichaam te veel aanmaakt of omdat we te vet eten, of beide. Ook bestaat er een erfelijke vorm van te hoog cholesterol, die vooral in bepaalde families voorkomt.

    Behandeling
    Als uw cholesterol of bloedvetten verhoogd zijn zal uw arts inschatten wat uw risico op een hart- of vaataandoening is. Roken, leeftijd, overgewicht, hoge bloeddruk en diabetes (suikerziekte) zijn andere factoren die bij deze risicobepaling worden meegenomen. Bij een hoog risico zal uw arts u een cholesterolverlager voorschrijven, zoals simvastatine of pravastatine.

    Als deze medicijnen onvoldoende werken of als uw cholesterol erg hoog is, kan uw arts een andere cholesterolverlager, zoals rosuvastatine voorschrijven. Bovendien zal uw arts u advies geven over gezonde voeding, stoppen met roken en voldoende lichaamsbeweging.

    Werking
    Rosuvastatine verlaagt het cholesterol en daardoor ook het vetgehalte in het bloed. Mensen die met dit medicijn hun te hoge cholesterolgehalte hebben verlaagd, blijken minder hart- en vaatziekten, zoals hartinfarcten of beroerten te krijgen.

    Effect
    Na twee tot vier weken is het volledige effect van dit medicijn bereikt. Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een bloedonderzoek. Toch is het belangrijk rosuvastatine elke dag in te nemen. Alleen dan kan rosuvastatine het risico op hart- en vaatziekten verlagen.

   • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

    De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

    Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

    • Maagdarmklachten, zoals buikpijn, verstopping, winderigheid, misselijkheid, zuurbranden of diarree.

     Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Meestal helpt het als u het medicijn met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

    • Hoofdpijn, duizeligheid en een gevoel van zwakte

     Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

    • Spierpijn, gewrichtspijn, spierzwakte, spierkramp en spierscheuring

     Meestal is dit onschuldig, maar zeer zelden kan dit wijzen op een ernstige bijwerking op de spieren. De verschijnselen van deze ernstige bijwerking zijn spierpijn, spierzwakte, algemeen ziek voelen, koorts, misselijkheid en braken. De spierpijn zit meestal in de kuiten of onderrug, maar ook het gehele lichaam kan zeer doen. Overleg met uw arts als u onverklaarbare spierpijn heeft. Als deze spierpijn door het medicijn komt, kan de arts eventueel de dosering verlagen of een ander medicijn voorschrijven. Als u last krijgt van ernstige verschijnselen, moet u zo snel mogelijk uw arts raadplegen.

    • Diabetes (suikerziekte).

     Hierop heeft u een grote kans als u al een verhoogd glucosegehalte of vetgehalte in uw bloed heeft, als u overgewicht heeft of als u een verhoogde bloeddruk heeft. U arts zal u dan hierop controleren.

    Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

    • Huiduitslag, jeuk en galbulten. Zeer zelden haaruitval.

     Deze bijwerkingen verdwijnen weer als u stopt met dit middel. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts.

    • Doof of tintelend gevoel in de ledematen.

     Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

    • Ontsteking van de lever of van de alvleesklier en bloedafwijkingen.

     U kunt dit merken aan een plotselinge hevige pijn in de bovenbuik, gevoelige, opgezwollen buik, donkere urine of een gele verkleuring van de huid of het oogwit. Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

    • Borstvorming bij mannen.

    • Overgevoeligheid voor dit medicijn.

     U kunt dit merken aan huiduitslag, galbulten, een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel, of benauwdheid. Ook kunt u een ernstige huidreactie krijgen met blaren of loslaten van de huid. Bij al deze verschijnselen moet u onmiddellijk een arts raadplegen of naar de Eerste-hulpdienst gaan. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan het apotheekteam door dat u overgevoelig bent voor rosuvastatine. Zij kunnen er dan op letten dat u dit medicijn en soortgelijke medicijnen niet opnieuw krijgt.

    • Hoesten en kortademigheid

     Als u hier veel last van heeft, raadpleeg dan uw arts.

    • Dikke enkels, voeten en gezicht door vasthouden van vocht in het lichaam (oedeem).

     Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.

    • Psychische klachten, zoals angst, depressie en geheugenverlies.

     Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal weer als u stopt met rosuvastatine.

    • Slaapproblemen, zoals slapeloosheid en nachtmerries.


    Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


    Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

    • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
     Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
     Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
     Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
     • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

      Wanneer? 
      U mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u een vast tijdstip kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis.

      Hoe lang?
      Als dit medicijn uw cholesterolgehalte voldoende naar beneden brengt, moet u dit medicijn waarschijnlijk uw leven lang gebruiken. Alleen als u dit medicijn elke dag gebruikt verlaagt het uw risico op hart- en vaatziekten.

      • Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

       • U gebruikt rosuvastatine 1 keer per dag: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten tablet dan over.
       • autorijden?
        Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

        alcohol drinken?
        Te veel alcohol is niet goed voor de lever. Rosuvastatine kan in zeldzame gevallen leverafwijkingen geven. Drink geen alcohol of hooguit 1 glas per dag en drink in ieder geval 2 dagen per week niet.

        alles eten?
        U mag alles eten. Voor een optimaal effect van dit medicijn is het houden van een cholesterolverlagend dieet echter essentieel. Overleg hierover eventueel met een diëtist.

        • Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

         De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

         • Maagzuurbinders: deze medicijnen zijn vaak zonder recept verkrijgbaar. Ze bevatten bijvoorbeeld algeldraat, calciumcarbonaat of magnesiumhydroxide. Overleg met uw apotheker of arts als u een dergelijk medicijn gebruikt. Misschien kunt u tijdelijk stoppen met de maagzuurbinder. Stopt u niet? Neem rosuvastatine minstens 2 uur voor de maagzuurbinder.
         • De antistollingsmedicijnen, acenocoumarol en fenprocoumon. Rosuvastatine kan de werking van acenocoumarol en fenprocoumon versterken. Meld het aan de trombosedienst als u rosuvastatine gaat gebruiken. Ook als de dosering van rosuvastatine wijzigt of als u stopt met rosuvastatine, moet u de trombosedienst hierover inlichten.
         • Gemfibrozil, een ander cholesterol- en vetverlagend medicijn. Dit medicijn kan de werking, maar ook de bijwerkingen van rosuvastatine versterken. Dit kunt u merken aan onverklaarbare spierpijn of spierzwakte. Soms wordt deze combinatie bewust voorgeschreven. Uw arts zal dan vooraf uw bloed controleren. Raadpleeg uw arts of apotheker bij onverklaarbare hevige spierpijn, spierzwakte, minder plassen of donkere bruine urine.
         • De afweeronderdrukkende medicijnen ciclosporine en leflunomide. In combinatie met rosuvastatine kunnen deze medicijnen een verhoogde kans op spierafwijkingen geven. Raadpleeg uw arts of apotheker bij onverklaarbare hevige spierpijn, spierzwakte, minder plassen of donkere bruine urine.
         • Colchicine, een medicijn tegen jicht. Door dit medicijn heeft u meer kans op bijwerkingen van rosuvastatine. Vooral belangrijk hierbij is een spierziekte. Deze is te herkennen aan snel opkomende hevige en onverklaarbare spierpijn, spierzwakte, minder plassen en bruine urine. Stop dan meteen met rosuvastatine en raadpleeg uw arts.
         • Fusidinezuur, een antibioticum. De bijwerkingen van rosuvastatine kunnen worden versterkt door fusidinezuur. Waarschuw uw arts of apotheker bij onverklaarbare hevige spierpijn, spierzwakte, minder plassen en donkere, bruine urine. Mogelijk kan uw arts een andere cholesterolverlager voorschrijven. Of misschien moet u tijdelijk stoppen met rosuvastatine.
         • Teriflunomide, een medicijn gebruikt bij multiple sclerose (MS). De bijwerkingen van rosuvastatine kunnen worden versterkt door teriflunomide. Waarschuw uw arts of apotheker bij onverklaarbare hevige spierpijn, spierzwakte, minder plassen en donkere, bruine urine. Mogelijk kan uw arts een andere cholesterolverlager voorschrijven.
         • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.
         • Regorafenib en darolutamide, medicijnen tegen kanker. In combinatie met rosuvastatine kunnen deze medicijnen een verhoogde kans op spierafwijkingen geven. Waarschuw direct uw arts of apotheker bij onverklaarbare hevige spierpijn, spierzwakte, minder plassen of donkere bruine urine.

         Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

         • Zwangerschap
          Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de ontwikkeling van het kind.

          Gebruikt u dit medicijn al en bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Overleg dan met uw arts. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. In de meeste gevallen heeft tijdelijk stoppen geen grote gevolgen voor uw gezondheid.

          Borstvoeding
          U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of het in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. In de meeste gevallen heeft tijdelijk stoppen geen grote gevolgen voor uw gezondheid. Overleg hierover met uw arts.

          Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

          • Nieren

           Werken uw nieren minder goed? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat de dosering van uw medicijn aangepast moet worden. Of dat een ander medicijn geschikter is.

           Dialyseert u? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat aanpassing van uw medicijngebruik nodig is. Bijvoorbeeld:

           • een andere dosering;
           • een andere dag of ander tijdstip waarop u uw medicijn moet innemen;
           • een ander medicijn.

           Lever

           Heeft u ernstige levercirrose? Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken. Over het gebruik van dit medicijn bij ernstige levercirrose is nog weinig bekend. Daarom is niet zeker of dit medicijn gevolgen heeft voor de werking van uw lever, of dat levercirrose invloed heeft op de werking en bijwerkingen van dit medicijn. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

           Heeft u lichte of matige levercirrose? Gebruik dit medicijn alleen na overleg met uw arts. Levercirrose kan de hoeveelheid van dit medicijn in uw bloed verhogen. Hierdoor kan dit medicijn meer bijwerkingen veroorzaken. Het kan zijn dat uw dosering aangepast moet worden. Ook kan uw arts extra op bijwerkingen controleren.

           • U kunt op elk moment in 1 keer stoppen met het gebruik van dit medicijn. Uw cholesterol zal dan wel weer omhoog gaan en uw kans op hart- en vaatziekten zal ook weer toenemen. Stop daarom alleen in overleg met uw arts.

            Denkt u erover na om te stoppen met dit medicijn? Lees voor meer informatie het thema 'Kan ik stoppen met mijn statine (cholesterolmedicijn)?'.

            • De werkzame stof rosuvastatine zit in de volgende producten:
             • Ja, u heeft een recept nodig.

              Rosuvastatine is sinds 2002 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Crestor en als het merkloze Rosuvastatine in tabletten.

              Laatst bijgewerkt op 19-01-2023

              Disclaimer

              Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

              Vond u deze informatie nuttig?

              Vind een apotheek

              Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
              Vind een apotheek blob

              Vraag het de webapotheker

              Vraag het de webapotheker

              Vraag het de webapotheker

              Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

              Meldpunt medicijnen

              Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
              Informatie wordt bijgewerkt: