sumatriptan bij kinderen

Trefwoord
naar medicijnen

sumatriptan bij kinderen

vergroot
terug naar boven

Waar is dit medicijn voor?

Sumatriptan behoort tot de groep triptan-antimigrainemiddelen. Het vernauwt de bloedvaten in de hersenen die bij migraine zijn verwijd. Ook remt het de afgifte van stoffen die ontstekingen kunnen veroorzaken. En zorgt het ervoor dat een 'pijnbericht' via de zenuwen niet of minder sterk in de hersenen aankomt.

Artsen schrijven sumatriptan voor bij kinderen met:

 • migraine;
 • clusterhoofdpijn.

Migraine

Verschijnselen
Migraine is hoofdpijn die in aanvallen komt. De hoofdpijn komt meestal plotseling op. De pijn kan stekend of bonzend zijn en kan bij kinderen aan één kant van het hoofd of aan beide kanten van het hoofd zitten. Ook heeft uw kind vaak last van misselijkheid en braken  en is hij overgevoelig voor licht en geluid.

Sommige kinderen zien een halfuur tot een uur voor de aanval schitteringen, flitsen of golvende beelden. Dit zijn auraverschijnselen. Soms gaat dit samen met tintelingen of een doof gevoel aan één kant van het gezicht of lichaam.

Sommige kinderen voelen de aanval enkele uren tot dagen van te voren aankomen door stemmingsveranderingen, zoals prikkelbaarheid of een depressief gevoel, een verandering van eetlust, zoals trek in zoetigheid, of het vaker moeten geeuwen.

Bij kinderen duurt een migraineaanval vaak minder lang dan bij volwassenen. Een aanval kan een half uur tot 2 dagen duren.

Oorzaak
De oorzaak van migraine is niet duidelijk. Wel weten we dat tijdens een migraineaanval de bloedvaten in de hersenen wijder worden door zenuwprikkels. Vervolgens wordt via de zenuwen een ‘pijnbericht’ naar de hersenen gestuurd. En er worden in de hersenen bepaalde stoffen afgegeven die ontstekingen kunnen veroorzaken. Mogelijk veroorzaakt dit de pijn bij migraine.

Behandeling

Kinderen met migraine blijken heel verschillend op migrainemiddelen te reageren. Wat bij de een werkt, werkt bij de ander niet. Het is dus meestal een kwestie van proberen.

De klachten van een migraineaanval zijn meestal goed te behandelen met paracetamol of een ontstekingsremmende pijnstiller, zoals ibuprofen. Zo nodig in combinatie met een medicijn tegen misselijkheid. Als deze pijnstillers niet voldoende werken, kan de arts sumatriptan voorschrijven. Ook in combinatie met een medicijn tegen misselijkheid.

Heeft uw kind 2 of meer migraineaanvallen per maand? Dan kan hij misschien een medicijn gebruiken dat de aanvallen voorkomt, zoals de bètablokker propranolol.

Lees meer over migraine

Clusterhoofdpijn

Verschijnselen
Clusterhoofdpijn is een zeer heftige hoofdpijn aan één kant van het hoofd, rond het oog. Clusterhoofdpijn komt bij kinderen zelden voor. Het komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

De hoofdpijn komt in aanvallen en duurt meestal 15 minuten tot 3 uur. Uw kind kan meer aanvallen op een dag krijgen. Soms wel 8 keer per dag. Vaak komen aanvallen van clusterhoofdpijn 's nachts voor.

De aanvallen komen voor in periodes (clusters) van weken tot maanden. Daarna kunnen de aanvallen weer een lange tijd wegblijven. Een klein deel van de patiënten heeft chronische clusterhoofdpijn. Hierbij is de pijn vrijwel continu aanwezig.

Naast de hoofdpijn kan uw kind last hebben van een tranend, rood oog en gezwollen ooglid aan de kant waar de hoofdpijn zit, een verstopte neus, loopneus, hevig zweten van het voorhoofd en een onrustig gevoel.

Lees meer over clusterhoofdpijn

Ervaring bij kinderen

In de bijsluiter kunt u terugvinden dat sumatriptan wordt gebruikt bij:

 • kinderen vanaf 12 jaar met migraine.

Sumatriptan is bij deze aandoening en leeftijd officieel geregistreerd. Registratie betekent dat de fabrikant sumatriptan bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

Er is ook onderzoek gedaan naar sumatriptan bij:

 • kinderen vanaf 6 tot 12 jaar met migraine;
 • kinderen vanaf 6 jaar met clusterhoofdpijn.

Deze aandoeningen en leeftijden staan niet in de bijsluiter. Maar ook in deze gevallen blijkt sumatriptan te werken en is het veilig. Daarom schrijft de arts sumatriptan ook voor bij kinderen met deze aandoeningen en leeftijden. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Sumatriptan vernauwt de bloedvaten in de hersenen die bij migraine zijn verwijd. Ook remt het de afgifte van stoffen die ontstekingen kunnen veroorzaken. En zorgt het ervoor dat een 'pijnbericht' via de zenuwen niet of minder sterk in de hersenen aankomt.

Na gebruik van sumatriptan nemen de klachten geleidelijk af en duurt de aanval minder lang. Sumatriptan werkt alleen tijdens een aanval. Uw kind kan het dus niet gebruiken om aanvallen te voorkomen.

Het effect van sumatriptan verschilt per persoon. Als sumatriptan niet goed werkt bij uw kind, kan een ander triptan-antimigrainemiddel wel effect hebben.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

De neusspray begint na een kwartier te werken, een kwartier tot 3 uur na sprayen is het effect maximaal.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Elk buisje bevat één dosis voor eenmalig gebruik in één neusgat.
 • Snuit vooraf de neus van uw kind als hij verkouden is of een verstopte neus heeft.
 • Laat uw kind rechtop zitten of staan en laat hem zijn hoofd een beetje voorover houden.
 • Breng de tuit in één neusgat, houd het andere neusgat dicht.
 • Druk het pompje stevig in, terwijl uw kind door de neus inademt.
 • Laat uw kind 10-20 seconden lang inademen door de neus en uit door de mond. Dit helpt het geneesmiddel in de neus te houden.

Wanneer?

Uw kind kan dit medicijn gebruiken bij de eerste hoofdpijnverschijnselen van migraine of clusterhoofdpijn. Uw kind kan sumatriptan ook nog gebruiken als de aanval al enkele uren aan de gang is. Laat uw kind sumatriptan niet gebruiken als hij alleen last heeft van aura.

 • Helpt de eerste dosis goed, maar keert de aanval binnen 24 uur terug? Dan kan uw kind een tweede dosis nemen. Zorg ervoor dat uw kind de 2 doses niet te snel achter elkaar gebruikt. De tussenpoos tussen de eerste en tweede dosis moet minimaal 2 uur zijn. Gebruik niet meer dan 2 doses per 24 uur.
 • Helpt de eerste dosis niet? Dan heeft het geen zin een tweede dosis te nemen. Overleg dan met de arts voor een ander antimigrainemiddel.

Hoe lang?

Uw kind mag dit medicijn alleen gebruiken om de klachten tijdens een aanval van migraine of clusterhoofdpijn te verminderen. Is de aanval voorbij? Dan heeft hij het niet meer nodig. Laat uw kind sumatriptan pas weer gebruiken bij een volgende migraineaanval.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over sumatriptan bij volwassenen.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Sumatriptan is voor kinderen te verkrijgen in neusspray.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij sumatriptan bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 05-11-2019

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

sumatriptan bij kinderen is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!