sumatriptan

Trefwoord
naar medicijnen

sumatriptan

vergroot
terug naar boven

Belangrijk om te weten over sumatriptan

 • Sumatriptan werkt op de bloedvaten en zenuwen in de hersenen.
 • Het stopt of vermindert een aanval van migraine of clusterhoofdpijn.
 • De injectie werkt het snelst: binnen 10-15 minuten.
 • De tabletten, smelttabletten, neusspray en zetpil werken na een half tot 1 uur.
 • Gebruik sumatriptan bij de eerste hoofdpijnverschijnselen van een migraineaanval.
 • Komt de aanval binnen 24 uur terug? Dan kunt u een tweede dosis nemen, maar niet eerder dan 2 uur na de eerste (voor injectie: 1 uur).
 • U kunt opvliegers krijgen of een pijnlijk, beklemmend of tintelend gevoel in borst of keel. Dit verdwijnt vanzelf binnen 2 uur. Houdt het wel aan? Overleg dan met uw arts.
 • Door sumatriptan kunt u slaperig, vermoeid en duizelig zijn. Daarom mag u tot 4 uur na inname niet autorijden.
 • Verder: pijn op de injectieplaats, bloedneus en bittere smaak (neusspray). Deze bijwerkingen trekken snel weg.
 • Gebruik sumatriptan niet vaker dan 10 dagen per maand. Anders heeft u juist kans op extra hoofdpijn (medicijnafhankelijke hoofdpijn).
 • Heeft u meer dan 2 keer per maand migraine? Overleg met uw arts of u in aanmerking komt voor medicijnen die de aanvallen voorkomen.

Wat doet sumatriptan en waarbij gebruik ik het?

Sumatriptan behoort tot de groep triptan antimigrainemiddelen. Het vernauwt de bloedvaten in de hersenen die bij migraine zijn verwijd. Bovendien remt het de afgifte van stoffen die ontstekingen kunnen veroorzaken en zorgt het ervoor dat een 'pijnbericht' via de zenuwen niet of minder sterk in de hersenen aankomt.

Artsen schrijven het voor bij migraine en clusterhoofdpijn.

Migraine

 • Bij migraine

Verschijnselen
Bij migraine heeft u aanvallen van bonzende hoofdpijn, meestal aan één kant van het hoofd. Ook bent u vaak misselijk en overgevoelig voor licht en geluid. Tien tot vijftien van de honderd migrainepatiënten zien ongeveer dertig minuten voor de aanval vreemde sterretjespatronen of zwarte vlekken. Dit worden de zogenaamde aura-verschijnselen genoemd.

Ongeveer een kwart van de migrainepatiënten voelt de aanval enkele uren tot dagen van te voren aankomen door stemmingsveranderingen, zoals prikkelbaarheid of een depressief gevoel, een verandering van eetlust, zoals trek in zoetigheid, of het vaker moeten geeuwen.

Een migraineaanval duurt meestal een dag, maar kan ook korter of langer duren (tussen de 4 en 72 uur). Het aantal aanvallen kan sterk variëren. Het komt vaker voor bij vrouwen en kan een familiekwaal zijn.

Oorzaak
De oorzaak van migraine is niet bekend, waarschijnlijk gaat het om een combinatie van factoren. Wel weet men dat tijdens een migraineaanval de bloedvaten in de hersenen korte tijd zijn vernauwd en daarna sterk verwijd.

Behandeling
Mensen met migraine blijken heel verschillend op migrainemiddelen te reageren. Wat bij de een werkt, werkt bij de ander niet. Het is dus meestal een kwestie van proberen.

Artsen schrijven een middel als sumatriptan voor als pijnstillers gecombineerd met middelen die de misselijkheid bestrijden, onvoldoende helpen.

Als u meer dan twee aanvallen per maand heeft, kunt u medicijnen proberen die de aanvallen voorkomen. Eerste-keuzemiddelen zijn dan bètablokkers, zoals propranolol.

Effect
Sumatriptan werkt alleen tijdens een aanval. U kunt het dus niet gebruiken om aanvallen te voorkomen. Na gebruik nemen de klachten geleidelijk af en duurt de aanval minder lang. Het kan gedurende 24 uur werken.

 • De gewone tablet begint na een half tot één uur te werken, ongeveer twee uur na inname is het effect maximaal.
 • De FTAB-tablet werkt na ongeveer een kwartier, na drie kwartier is het effect maximaal.
 • De neusspray begint na een kwartier te werken, een kwartier tot drie uur na sprayen is het effect maximaal.
 • De injectie begint na tien tot vijftien minuten te werken, ongeveer een half uur na inspuiten is het effect maximaal.
 • De zetpil begint na een half tot één uur te werken, ongeveer twee uur na gebruik is het effect maximaal.

Het effect van sumatriptan verschilt per persoon. Als sumatriptan niet goed bij u werkt, kan een ander triptan-antimigrainemiddel wel effect hebben.

Lees meer over migraine

Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn is een hevige, borende pijn aan één kant van het hoofd rondom of achter het oog. De hoofdpijnaanval begint plotseling zonder voorafgaande verschijnselen.

De pijn gaat samen met een tranend rood oog en zwelling van het neusslijmvlies, loopneus en hevig zweten van het voorhoofd aan de aangedane zijde. De aanval duurt vijftien minuten tot drie uur en kan één tot acht keer per dag optreden.

De aanvallen komen vrijwel altijd in clusters van weken tot maanden voor en treden doorgaans 's nachts op. Een klein aantal patiënten krijgt een chronische vorm van clusterhoofdpijn. Hierbij is de pijn vrijwel continu aanwezig. Het komt vaker voor bij mannen.

Behandeling
Artsen schrijven sumatriptan-injectie of -neusspray voor bij de behandeling van clusterhoofdpijn. Het is hierbij eerste keuze, naast het gebruik van zuurstof. De injectie begint na tien tot vijftien minuten te werken. Ongeveer een half uur na inspuiten is het effect maximaal. De neusspray begint na een kwartier te werken. Een kwartier tot drie uur na sprayen is het effect maximaal.

Lees meer over clusterhoofdpijn

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden, na gebruik van de injectie

 • Pijn op de plaats van de injectie. Dit trekt vanzelf weer weg.

Zelden, na gebruik van de neusspray

 • Bittere smaak. Meestal helpt het vooraf een snoepje te nemen, bijvoorbeeld met toffeesmaak.
 • Bloedneus, irritatie of brandend gevoel in de neus en keel

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Pijn en een tintelend, beklemd en drukkend gevoel in verschillende delen van uw lichaam, zoals borst en keel. Deze verschijnselen kunnen heel intens zijn, maar gaan meestal binnen 2 uur over. Blijft u last houden of maakt u zich hierover zorgen, raadpleeg dan uw arts.
 • Duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid en een zwak gevoel. Dit verdwijnt weer vanzelf binnen enkele uren.
 • Opvliegers, warmtegevoel, blozen. Dit gaat binnen enkele uren over.
 • Misselijkheid en braken. Meestal komt dit door de migraine. Deze bijwerkingen gaan vanzelf weer over.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit kunt u merken aan huiduitslag en zeer zelden aan zwelling van het gezicht, mond, tong en keel met benauwdheid of flauwvallen. Waarschuw bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor sumatriptan. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.
 • Stijve nek.
 • Tijdelijke afname van het gezichtsvermogen, dubbelzien of het zien van flikkeringen.
 • Mensen met epilepsie kunnen in zeldzame gevallen een epilepsieaanval krijgen door het gebruik van dit middel. Overleg hierover met uw arts.
 • Versnelde of vertraagde hartslag, hartkloppingen.
 • Pijn op de borst bij inspanning. Bij mensen met hartkramp (angina pectoris) kan dit medicijn een aanval uitlokken. Waarshuw uw arts als u hier last van krijgt.
 • Hartaandoeningen, zoals meer kans op een hartaanval. De kans hierop is groter bij mensen die al eerder een hartaanval hebben gehad. Waarschuw uw arts, als u plotseling pijn op de borst krijgt.
 • Koude vingers en tenen door een verminderde doorbloeding van de huid. Mensen die lijden aan de ziekte van Raynaud kunnen door dit medicijn extra last van deze aandoening krijgen. Neem contact op met uw arts als deze bijwerking te veel last geeft.

Bij mensen die sumatriptan te vaak gebruiken

 • Hoofdpijn. Sommige mensen nemen hiertegen weer sumatriptan, waardoor deze hoofdpijn opnieuw ontstaat. Hierdoor kan een vicieuze cirkel ontstaan waarbij u steeds weer sumatripatan nodig heeft. Heeft u vaker dan 2 keer per maand een migraineaanval, overleg dan met uw arts of een behandeling om aanvallen te voorkomen misschien beter voor u is.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Gewone tabletten: zonder kauwen innemen met een half glas water.
 • FTAB-tabletten kunt u eventueel innemen zonder water.
 • Injecties: duw een patroon in de bijbehorende injectiepen: de auto-injector. Volg hierbij de aanwijzingen in de verpakking. Spuit de patroon leeg, vlak onder de huid van bovenarm of bovenbeen. Vraag eventueel uw apotheker het gebruik van de injectiepen te demonstreren.
 • Neusspray: elk buisje bevat één dosis voor eenmalig gebruik in één neusgat. Plaats de spraykop in de neus en spuit het buisje vervolgens leeg in één neusgat.
 • Zetpillen: verwijder de folie rond de zetpil en breng de zetpil in de anus. U kunt de zetpil met wat water bevochtigen zodat deze beter glijdt.

Wanneer?
Gebruik dit middel zodra u last krijgt van de eerste hoofdpijnverschijnselen van migraine. Sumatriptan kunt u ook nog gebruiken als de aanval al enkele uren aan de gang is. Sumatriptan heeft geen effect op de aura-verschijnselen.

Helpt de eerste dosis goed, maar keert de aanval binnen 24 uur terug? Dan kunt u een tweede dosis nemen. Zorg ervoor dat u de dosis niet te snel achter elkaar neemt. De tussenpoos tussen de eerste en tweede dosis moet zijn:

 • tabletten: minimaal 2 uur. Gebruik niet vaker dan 3 keer per 24 uur een dosis;
 • injecties: minimaal 1 uur. Gebruik niet meer dan twee injecties per 24 uur;
 • neusspray: minimaal 2 uur. Gebruik niet meer dan twee buisjes per 24 uur;
 • zetpillen: minimaal 2 uur. Gebruik niet meer dan twee zetpillen per 24 uur.

Als de eerste dosis niet helpt, heeft het geen zin een tweede dosis te nemen. Overleg dan met uw arts voor een ander migrainemiddel.

Hoe lang?
Gebruik dit middel alleen om de klachten tijdens een aanval van migraine of clusterhoofdpijn te verminderen. Zodra de aanval voorbij is, heeft u het niet meer nodig, totdat de volgende aanval opkomt.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Heeft u het middel nog nodig, gebruik de dosis dan alsnog. Houd rekening met de minimale tussenpoos die tussen twee doses moet zitten en met het aantal doses dat u per 24 uur mag gebruiken. Zie ook 'Hoe gebruik ik dit medicijn' onder het kopje 'Wanneer'.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals duizeligheid, slaperigheid en vermoeidheid. Deze bijwerkingen komen vooral de eerste 4 uur na gebruik voor. U mag gedurende deze 4 uur niet autorijden.

Hierna mag u weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.


alcohol drinken?
Drink liever geen alcohol als u net een aanval van migraine of clusterhoofdpijn heeft gehad. Alcohol kan een nieuwe aanval uitlokken.

Als u een aanval van migraine of clusterhoofdpijn heeft gehad nadat u alcohol heeft gebruikt, kunt u sumatriptan wel gebruiken.

alles eten?
U mag alles eten.

Mag ik sumatriptan gebruiken met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

Andere middelen tegen migraine, namelijk ergotamine en methysergide. Als u deze middelen tegelijk met sumatriptan gebruikt, heeft u meer kans op bijwerkingen, omdat ook deze middelen, net als sumatriptan, de bloedvaten vernauwen.

 • Heeft u ergotamine of methysergide gebruikt en wilt u nu sumatriptan gebruiken? Wacht ten minste 24 uur na gebruik van het middel voor u sumatriptan gebruikt.
 • Heeft u sumatriptan gebruikt en wilt u nu ergotamine of methysergide gebruiken? Wacht ten minste 6 uur na gebruik van sumatriptan voor u één van deze middelen gaat gebruiken.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? U kunt dan beter paracetamol tegen uw migraine gebruiken. Paracetamol is een veiligere pijnstiller tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding. Werkt paracetamol niet voldoende tegen uw migraine? Lees dan hieronder het advies voor sumatriptan.

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn alleen na overleg met uw arts. Het is niet zeker of dit medicijn altijd veilig is tijdens de zwangerschap. Een groot aantal zwangere vrouwen heeft dit medicijn tijdens het eerste trimester van de zwangerschap (eenmalig) gebruikt. Bij deze vrouwen zijn geen problemen bij de baby gezien. Met herhaaldelijk gebruik en gebruik tijdens het tweede en derde trimester van de zwangerschap is minder ervaring. In overleg met uw arts kunt u dit medicijn eenmalig gebruiken bij een heel hevige migraine-aanval.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt namelijk in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Er zijn tot nu toe geen bijwerkingen bij het kind gemeld.

Als u na overleg met uw arts, toch sumatriptan gaat gebruiken, let dan op het volgende. Sla de eerste borstvoeding na het gebruik van sumatriptan over. Kolf de moedermelk af en gooi deze weg. Geef de baby in de tussentijd kunstvoeding.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen.

Onder welke namen is sumatriptan verkrijgbaar?

De werkzame stof sumatriptan zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Sumatriptan is sinds 1991 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Imigran en als het merkloze Sumatriptan in tabletten, neusspray en injectievloeistof.

Sumatriptan wordt ook in bepaalde apotheken bereid als zetpil.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 28-08-2019

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

sumatriptan is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag Hypotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

14 October 2019

Dit is het enige tot nu toe dat werkt. Wel met bijwerkingen (half uur na inname geen gevoel meer in handen en een stijve nek en verkrampte keel), maar na t...

10 October 2019

Sinds het laatste herhaalrecept Aurobindo gekregen. Ervaring dat het minder tot niet helpt. Duurt lang voordat de aanval verdwijnt. Toevallig een pil uit e...

20 June 2019

Ik gebruik dit medicijn voor mijn nek artrose . En het werkt prima.

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!