Medicijnenterazosine

terazosine

Medicijnenterazosine

terazosine

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Terazosine ontspant de spieren van blaas en prostaat en verwijdt bloedvaten.
  • Bij problemen met plassen door een vergrote prostaat en bij hoge bloeddruk.
  • Prostaatklachten: de meeste mensen hebben na 2 weken minder last van klachten. Merkt u binnen 6 weken geen verbetering? Overleg dan met uw arts om te stoppen met dit medicijn.
  • Hoge bloeddruk: door dit medicijn elke dag te gebruiken, heeft u minder kans op hart- en vaatziekten.
  • Meest voorkomende bijwerkingen: duizeligheid door een te lage bloeddruk, maagdarmklachten, hoofdpijn en een verstopte neus.
  • Neem dit medicijn voordat u gaat slapen. Dan heeft u minder last van duizeligheid.
  • De meeste bijwerkingen verdwijnen als uw lichaam gewend is aan terazosine, vaak na een paar weken. Houdt u klachten? Overleg dan met uw arts.
  • Let op! Niet gebruiken tijdens het 1e trimester van de zwangerschap of als u zwanger wilt worden. Ook kunt u dit medicijn beter NIET gebruiken tijdens het 2e en 3e trimester van de zwangerschap. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.
  • Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. En het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.
  • Terazosine behoort tot de alfablokkers. Het ontspant de spieren van de blaashals en de prostaat. Het verbetert de doorstroming van urine door de plasbuis en vermindert klachten als vaak moeten plassen. Verder maakt terazosine uw bloedvaten groter (wijder).

   Artsen schrijven het voor bij een vergrote prostaat of bij een hoge bloeddruk.

   • Verschijnselen
    De prostaat is een klier die bij mannen vlakbij de blaas rondom de urinebuis zit. Als de prostaat is vergroot, kan deze gaan drukken op de urinebuis. De afvoer van de urine kan dan minder vlot verlopen. U merkt dit doordat u niet meer krachtig kunt plassen, vaak kleine beetjes moet plassen en soms last heeft van nadruppelen.

    Prostaatvergroting kan zich vanaf de leeftijd van dertig jaar ontwikkelen, op tachtigjarige leeftijd hebben negen op de tien mannen een vergrote prostaat. Het is dus een normaal ouderdomsverschijnsel. De helft van deze mannen krijgt op den duur plasproblemen.

    Werking
    Terazosine ontspant de spieren van prostaat en blaashals. Hierdoor vermindert de vernauwing van de urinebuis en kan de urine beter doorstromen. De prostaatvergroting zelf verandert echter niet. Terazosine werkt niet bij iedereen even goed. Als het middel bij u aanslaat, kunt u binnen twee weken een lichte verbetering van de klachten verwachten. Het effect is maximaal na ongeveer zes weken.

    Behandeling
    Met eenvoudige leefregels zijn veel problemen te verminderen: op tijd plassen als u aandrang voelt, bij voorkeur zittend plassen, voldoende drinken en niet te veel alcoholische drank gebruiken. Artsen schrijven dit middel voor als eenvoudige leefregels niet voldoende helpen en als een operatie nog niet nodig is of als u niet geopereerd wilt of kunt worden.

    • Als de bloeddruk is verhoogd, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten geven kans op een beroerte (herseninfarct) en ernstige hartziekten, zoals angina pectoris (hartkramp) en hartfalen.

     Meestal zal uw arts bij een te hoge bloeddruk eerst een ander middel, bijvoorbeeld een plasmiddel of een bètablokker, voorschrijven. Terazosine wordt alleen voorgeschreven als andere middelen tegen hoge bloeddruk onvoldoende werken of als u deze niet mag gebruiken.

     Werking
     Terazosine maakt de bloedvaten wijder. Het bloed kan beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag. Terazosine kan ook in combinatie met andere bloeddrukverlagende middelen worden gebruikt.

     Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk dit middel elke dag in te nemen. Alleen dan kan dit middel hart- en bloedvaten optimaal beschermen.

    • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

     De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

     Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

     • Duizeligheid, licht gevoel in het hoofd en zeer zelden flauwvallen. Na enkele dagen tot weken heeft u hier minder last van.

      U kunt vooral duizelig worden als u opstaat uit bed of van een stoel. Uw lichaam moet wennen aan een lagere bloeddruk. Daarna heeft u minder last van duizeligheid. Dat duurt enkele dagen tot weken. Bent u duizelig? Sta dan langzaam op of ga even liggen met de benen wat hoger, bijvoorbeeld op een kussen. Neem dit medicijn het liefst 's avonds voordat u gaat slapen. Dan kunt u gaan liggen als u duizelig wordt. Heeft u na een paar weken nog steeds last van duizeligheid? Overleg dan met uw arts.

     • Zwak gevoel, slaperigheid, wazig zien, vochtophoping rond de enkels (oedeem), zwaarder worden, hartkloppingen, versnelde hartslag of zeer zelden benauwdheid. Heeft u hier veel last van? Raadpleeg dan uw arts.

     • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en zeer zelden buikpijn, verstopping of diarree.

      Blijft u er na een paar dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

     • Lichte hoofdpijn en een verstopte neus. Dit gaat vanzelf over.

      Dit komt doordat de bloedvaten iets verwijden, waardoor uw bloeddruk wat kan dalen. Bij de hogere dosering komt dit vaker voor dan bij de lagere.

     • Seksuele klachten. Zoals moeilijker een erectie kunnen krijgen. Zelden meer zin meer zin in vrijen en juist een langdurige en pijnlijke erectie. Overleg hierover met uw arts. Duurt uw erectie meer dan 4 uur? Waarschuw dan uw arts. Er bestaat dan een kleine kans op beschadiging van de zwellichamen in de penis.

     Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

     • Verkoudheidsklachten, zoals een loopneus en voorhoofdsholteontsteking en zeer zelden hoesten en keelontsteking.

     • Zenuwachtig gevoel

     Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

     • Doof of tintelend gevoel in uw armen en benen ledematen. Krijgt u hier last van? Neem dan contact op met uw arts. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal weer als u stopt met het middel.

     • Spierpijn, bijvoorbeeld in uw nek, rug of gewrichten.

     • Huiduitslag. Heeft u hier veel last van? Raadpleeg dan uw arts.

     • Overgevoeligheid voor dit medicijn.

      U merkt dit aan huiduitslag, galbulten of jeuk. Raadpleeg dan uw arts. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan flauwvallen of een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Waarschuw direct een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst. Als u overgevoelig bent voor dit medicijn, mag u het niet meer gebruiken. Geef dit daarom aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

     • Krijgt u een staaroperatie? Meld het dan aan uw arts. Bij patiënten die een staaroperatie ondergaan, kan het Floppy Iris Syndroom (slappe iris) ontstaan. Hierdoor kunnen tijdens de operatie problemen met het oog optreden.


     Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


     Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

     • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
      Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
      Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
      Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
      • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

       Wanneer?
       U mag dit medicijn innemen op elk moment van de dag. De eerste keren dat u terazosine gebruikt kunt u duizelig worden. Daarom kunt u dit medicijn het beste 's avonds nemen, voordat u gaat slapen. Dan heeft u minder last van deze bijwerking.

       Hoe lang?
       Uw arts bepaalt hoe lang u dit medicijn moet gebruiken. Dat ligt aan hoe goed het werkt bij u.

       • Prostaatvergroting: na 2 weken merken de meeste mensen dat de klachten minder worden. Merkt u na 6 weken geen effect? Overleg dan met uw arts. Het kan zijn dat dit middel niet voor u werkt. Heeft het middel wel effect? Overleg dan na 3 tot 6 maanden met uw arts. Dan kunt u kijken of u dit medicijn nog nodig heeft of dat u er even mee kunt stoppen.
       • Hoge bloeddruk: een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Heeft u na een jaar met dezelfde dosering een goede bloeddruk? Dan kunt u in overleg met uw arts geleidelijk afbouwen. Zo kunt u kijken of u het middel nog nodig heeft. Soms blijkt de bloeddruk dan toch weer te stijgen. Dan zult u het middel moeten blijven gebruiken.
       • Bent u een tablet vergeten? En duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten tablet dan over.

        • autorijden?
         Dit medicijn heeft geen invloed op hoe goed u kunt autorijden. Wel kan het zijn dat u de eerste dagen dat u dit medicijn gebruikt, duizelig bent. Na een paar dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem. Rijd geen auto als u duizelig bent.

         alcohol drinken?
         Alcohol kan u nog duizeliger maken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

         alles eten?
         U mag eten en drinken zoals u normaal ook doet.

         • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

          De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

          • Hart- en vaatmiddelen die de bloeddruk verlagen. Uw bloeddruk kan extra dalen, waardoor u last kunt krijgen van duizeligheid, vermoeidheid en zelfs kunt flauwvallen. Dit gebeurt als u al een bloeddrukverlagend middel gebruikt en u nu voor het eerst terazosine krijgt. De bloeddruk kan dan eerste keren dat u terazosine gebruikt te veel dalen. Uw arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt. Neem de terazosine de eerste keren 's avonds voor het slapengaan in op de rand van uw bed en blijf daarna liggen. Dan heeft u geen last van duizeligheid.
          • Erectiemiddelen, zoals avanafil, sildenafil, tadalafil en vardenafil. Uw bloeddruk kan tijdelijk extra dalen als u een erectiemiddel neemt. U merkt dit aan duizeligheid. Dit gaat vanzelf weer voorbij. Ga niet plotseling staan als u duizelig bent.

          Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

          • Zwangerschap
           Overleg met uw arts. Gebruik dit medicijn NIET tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap (1e trimester) of als u zwanger wilt worden. Ook tijdens de laatste 6 maanden van de zwangerschap (2e en 3e trimester) kunt u dit medicijn beter NIET gebruiken. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

           Borstvoeding
           Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet bekend of het in de moedermelk terechtkomt en of het slecht is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven? Overleg dan met uw arts of apotheker. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

           Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

           • Hoge bloeddruk
            Stop niet zomaar zelf met dit medicijn. Overleg altijd eerst met uw apotheker en arts als u wilt stoppen.

            U moet dit medicijn namelijk afbouwen, dat betekent dat u dit medicijn NIET in 1 keer mag stoppen. Als u in 1 keer stopt of als u te snel stopt, kan uw bloeddruk weer omhoog gaan.

            Gebruikt u dit medicijn voor een hoge bloeddruk en denkt u erover na om te stoppen met dit medicijn? Bekijk dan het thema 'Kan ik stoppen met mijn medicijnen die de bloeddruk verlagen (bloeddrukverlagers)?'.

            Vergrote prostaat
            U kunt op elk moment in 1 keer stoppen met het gebruik van dit medicijn.

            Denkt u erover na om te stoppen met dit medicijn? Lees voor meer informatie het thema 'Kan ik stoppen met mijn medicijnen tegen plasklachten?'.

            • De werkzame stof terazosine zit in de volgende producten:
             • Ja, u heeft een recept nodig.

              Terazosine is sinds 1987 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Hytrin en als het merkloze Terazosine in tabletten.

              Laatst bijgewerkt op 23-03-2023

              Disclaimer

              Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

              Vond u deze informatie nuttig?

              Vind een apotheek

              Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
              Vind een apotheek blob

              Vraag het de webapotheker

              Vraag het de webapotheker

              Vraag het de webapotheker

              Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

              Meldpunt medicijnen

              Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
              Informatie wordt bijgewerkt: