zoledroninezuur

naar medicijnen

zoledroninezuur

Belangrijk om te weten over zoledroninezuur

 • Zoledroninezuur remt de afbraak van botten en maakt ze steviger.
 • Bij kanker als er te veel calcium (kalk) in het bloed is of als de botten door uitzaaiingen van kanker broos worden. Ook bij botontkalking (osteoporose) bijvoorbeeld door de menopauze of door het gebruik van bepaalde medicijnen. Verder bij de ziekte van Paget (pijnlijke botvergroeiingen).
 • Drink voor en na het infuus een glas water. Dit voorkomt bijwerkingen door uitdroging.
 • Vooral bij de eerste keer dat u het infuus krijgt, kunnen griepachtige klachten en koorts ontstaan. Neem daarom direct na toediening paracetamol in. Gaat deze bijwerking na een paar dagen niet over of zijn de klachten zeer ernstig? Overleg dan met uw arts.
 • Hoe lang u dit middel moet gebruiken, hangt af van de aandoening die u heeft.
 • Bij osteoporose krijgt u 1 keer per jaar een infuus. U moet hier minstens 5 jaar mee doorgaan om de botten stevig genoeg te maken.

Wat doet zoledroninezuur en waarbij gebruik ik het?

Zoledroninezuur behoort tot de bisfosfonaten. Bisfosfonaten remmen de botafbraak en versterken de botten.

Artsen schrijven het voor bij botontkalking, de ziekte van Paget en bij te veel calcium (kalk) in het bloed door kanker.

Botontkalking

 • Voor de botten

Er hoort een voortdurend evenwicht te zijn tussen aanmaak en afbraak van botten. Bij botontkalking (osteoporose) is de afbraak sterker dan de aanmaak, waardoor de botten brozer worden. Daardoor breken ze eerder en kunnen de wervels van de ruggengraat inzakken.

U merkt zelf niet dat u botontkalking heeft. Bij twijfel over uw kans op botontkalking, kan de arts met een botdichtheidsonderzoek nagaan hoe stevig de botten zijn.

Oorzaken
Er zijn verschillende oorzaken voor botontkalking. De belangrijkste zijn:

 • ouder worden: vanaf ongeveer 45 jaar is de aanmaak van bot minder dan de afbraak. Dit is het geval bij zowel mannen als vrouwen, maar mannen hebben over het algemeen sterkere botten dan vrouwen, waardoor ze minder snel last hebben van botontkalking;
 • de overgang bij vrouwen, doordat het lichaam dan minder oestrogenen aanmaakt. Oestrogenen zijn vrouwelijke geslachtshormonen die ook zorgen voor een evenwicht tussen de aanmaak en de afbraak van botweefsel. Hoe minder oestrogenen, hoe zwakker de botten;
 • verwijdering van de eierstokken bij vrouwen, aangezien de eierstokken oestrogenen aanmaken, die weer voor de botopbouw zorgen;
 • gebruik van veel bijnierschorshormonen (corticosteroïden), zoals prednison, gedurende langere tijd. Deze hebben botontkalking als bijwerking;
 • te weinig beweging. Beweging stimuleert de botopbouw;
 • te weinig vitamine D. Vitamine D zorgt dat de botten calcium (kalk) opnemen. Het wordt onder invloed van zonlicht gemaakt. Als u weinig in de buitenlucht komt, heeft u kans op een tekort aan vitamine D;
 • te weinig calcium (kalk) in het voedsel. Voldoende calcium krijgt u binnen met minimaal 4 zuivelconsumpties per dag, zoals een glas melk, een bakje yoghurt of een boterham met kaas;
 • sommige vormen van kanker en uitzaaiingen in het bot, die de botafbraak stimuleren (zie hieronder bij ‘Kanker’).

Werking
Bisfosfonaten, zoals zoledroninezuur, binden zich aan het calcium (kalk) in het bot. Hierdoor remmen ze de afbraak van het bot. Als u het samen met een voldoende hoeveelheid calcium en vitamine D gebruikt worden uw botten sterker. Dit merkt u niet zelf, maar u heeft wel minder kans op botbreuken.

Artsen schrijven een bisfosfonaat voor als bij u sprake is van botontkalking, of als u een grote kans heeft later botontkalking te krijgen. Meestal wordt osteoporose behandeld met een bisfosfonaat dat u kunt slikken. Als tabletten niet mogelijk zijn, kan de arts kiezen voor een bisfosfonaat dat per infuus wordt toegediend, zoals zoledroninezuur.

Lees meer over botontkalking

Ziekte van Paget

Verschijnselen
De belangrijkste verschijnselen bij de ziekte van Paget zijn een aanhoudende pijn in de botten, vervormde botten, botbreuken en soms hartzwakte.

Oorzaken
De precieze oorzaak van de ziekte van Paget is onbekend. Er hoort een voortdurend evenwicht te zijn tussen aanmaak en afbraak van de botten. Bij de ziekte van Paget is deze aanmaak en afbraak sneller dan normaal. De botten krijgen hierdoor een afwijkende structuur waardoor ze minder sterk zijn en met elkaar kunnen vergroeien.

In nieuw gevormd botweefsel komen veel meer bloedvaten. Hierdoor kan het hart moeite hebben het bloed rond te pompen, waardoor hartzwakte kan ontstaan. 

Werking
Bisfosfonaten binden zich aan het calcium in het bot. Hierdoor remmen ze de afbraak van de botten. De snelheid van afbraak en opbouw van de aangetaste botten neemt af. Hierdoor vermindert de botpijn en de kans op botbreuken. Meestal schrijft de arts het bisfosfonaat zoledroninezuur voor. Na het infuus moet u meestal 10 dagen lang ook extra kalk en vitamine D slikken. Het effect merkt u binnen 1 tot 3 maanden na het infuus. Het effect kan enkele maanden tot langer dan 5 jaar aanhouden.

Lees meer over ziekte van paget

Kanker

 • Tegen kanker

Zoledroninezuur wordt gebruikt bij verschillende vormen van kanker waarbij sprake is van botafbraak, zoals de ziekte van Kahler en  uitzaaiingen van borstkanker.

De ziekte van Kahler (multipel myeloom) is een kanker van het beenmerg.
Bij deze ziekte vermenigvuldigen bloedcellen uit het beenmerg zich zomaar. Deze bloedcellen nestelen zich in de botten en tasten daar het botweefsel aan.

Uitzaaiingen van borstkanker kunnen zich in de botten nestelen en het botweefsel aantasten.

Verschijnselen
Door botafbraak bij kanker ontstaat botpijn in de rug, ribben, nek of bekken. Ook kunnen de botten zomaar breken.

Doordat de botten worden afgebroken komt er ook meer calcium (kalk) in het bloed. Dit is slecht voor de nieren. Hierdoor raakt het lichaam teveel water en zouten kwijt.

Ook verdringen de kankercellen de gezonde cellen in het beenmerg. Het beenmerg kan dan niet meer voldoende gezonde bloedcellen aanmaken. Er ontstaat bloedarmoede en  een verminderde weerstand. Door de bloedarmoede treedt ernstige vermoeidheid op en door een verminderde afweer, is de kans op infecties groter.

Werking
Zoledroninezuur bindt zich aan het calcium in het bot. Hierdoor remt het de afbraak van het bot en komt er minder calcium in het bloed.
Dit zorgt voor een afname van botpijn, de kans op botbreuken en afwijkingen in het bot. Bovendien heeft u minder kans op nierbeschadiging.

Een infuus met zoledroninezuur werkt gedurende 3 tot 4 weken.

Lees meer over kanker

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Griepachtige verschijnselen en koorts. Dit komt vooral voor bij de eerste keer dat u het medicijn krijgt. U kunt de kans hierop verkleinen door direct na toediening van dit medicijn paracetamol in te nemen. Raadpleeg uw arts als het na een paar dagen niet overgaat of als de klachten zeer ernstig zijn.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals buikpijn, opgezette buik, verstopping, diarree, winderigheid, misselijkheid of braken en gebrek aan eetlust. Dit komt vooral de eerste dagen na het infuus voor. Heeft u hier veel last van, raadpleeg dan uw arts.
 • Pijn in botten, spieren en gewrichten. Heeft u hier veel last van, neem dan contact op met uw arts.
 • Hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, gevoel van zwakte.
 • Verminderde aanmaak van rode en witte bloedcellen en van bloedplaatjes. Hierdoor ontstaan bloedarmoede (te merken aan extreme vermoeidheid), een verminderde afweer tegen infecties en een verhoogde kans op bloedingen, zoals bloedneuzen.
 • Oogontsteking. Raadpleeg uw arts als u minder goed gaat zien, bij oogpijn of een rood oog.
 • Te weinig calcium (kalk) in het bloed. Dit kunt u merken aan braken, trillende handen, benauwdheid, hartkloppingen, spierkrampen en gevoelige handen, voeten, lippen en tong. Meestal binnen 10 dagen na het infuus. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts.. Dit komt vooral voor als u dit medicijn gebruikt tegen de ziekte van Paget.
 • Afname van de nierwerking. U kunt de kans hierop verkleinen door voor elke behandeling voldoende te drinken. Als u al een verminderde nierwerking heeft, is behandeling met dit medicijn niet verstandig. Bespreek dit met uw arts.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Pijn, zwelling of roodheid op de plaats van het infuus. Raadpleeg uw arts als de klachten niet overgaan.
 • Overmatig zweten, tintelingen of een prikkelend gevoel op de huid.
 • Bronchitis, benauwdheid. Raadpleeg uw arts als u dit bemerkt.
 • Vochtophoping (oedeem), te merken aan dikke enkels en benen en gewichtstoename. Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.
 • Droge mond, smaakstoornissen, ontsteking van het mondslijmvlies. Door een droge mond kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond.
 • Aanhoudende pijn in de kaak. Als u hier last van heeft, raadpleeg dan uw arts. Het kan namelijk wijzen op een beschadiging van het kaakgewricht. Verzorg uw gebit goed en laat uw gebit regelmatig door uw tandarts controleren. De klachten kunnen ontstaan of verergeren na een tandheelkundige ingreep in de mond, zoals het trekken van tanden en kiezen. Overleg met uw arts als een tandheelkundige ingreep noodzakelijk lijkt in de weken na het infuus.
 • Oorpijn, oorontsteking of loopoor. Als u hier last van heeft raadpleeg dan uw arts. Het kan namelijk wijzen op een beschadiging van het botweefsel van het oor. De kans hierop neemt toe als u dit medicijn langdurig gebruikt.
 • Pijn in uw liesstreek, dijbeen of heup. Als u hier last van heeft, raadpleeg dan uw arts. Het kan namelijk wijzen op een botbreuk van het dijbeen, meestal is dit geen volledige botbreuk, maar een scheurtje in het bot. Het risico hierop is verhoogd na langdurig gebruik (enkele jaren) van dit medicijn.
 • Hartvaatklachten zoals hartkloppingen, vertraagde hartslag, verhoogde of juist verlaagde bloeddruk, pijn op de borst. Raadpleeg uw arts als u dit bemerkt.
 • Psychische klachten zoals angst, slapeloosheid of juist slaperigheid, verwardheid, traagheid. Raadpleeg dan uw arts.
 • Slokdarmontsteking of zweertjes in de slokdarm.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Heeft u hier last van, neem dan contact op met uw arts.
  In zeer zeldzame gevallen ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te merken aan verschijnselen zoals koorts, opgezwollen mond, tong, keel of gezicht, ademhalingsproblemen en flauwvallen. Raadpleeg meteen een arts of Eerste-Hulpdienst.
  Als u overgevoelig blijkt te zijn, mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor zoledroninezuur. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Hoe?
Een arts of verpleegkundige zal het infuus aanbrengen. Drink voor en na deze behandeling minstens 1 glas water. Zo voorkomt u dat u uitdroogt.

Het infuus wordt in minimaal een kwartier toegediend.

Hoelang?
Hoelang u het moet gebruiken hangt af van de reden waarvoor u het gebruikt.

 • Bij botontkalking. U krijgt een keer per jaar een infuus. Uw arts zal elke 5 jaar bepalen of het nog zinvol is de behandeling voort te zetten. Zoledroninezuur wordt meestal niet langer dan 10 jaar gebruikt.
 • Om de bijwerking van corticosteroïden tegen te gaan. U krijgt een keer per jaar een infuus. U moet dit medicijn meestal net zolang als het corticosteroïd gebruiken. Maar een bisfosfonaat, zoals zoledroninezuur, wordt meestal niet langer dan 10 jaar gebruikt.
 • Bij de ziekte van Paget. Het infuus werkt nog lange tijd door. Bij een terugval kan het infuus na ten minste 1 jaar worden herhaald.
 • Bij te veel calcium in het bloed door kanker: het infuus moet na 3 tot 4 weken worden herhaald. Het is afhankelijk van het effect hoe lang u hiermee door moet gaan.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Dit medicijn wordt door de arts of een verpleegkundige toegediend. Neem contact op met uw arts op verpleegkundige zodra u weet dat u de afspraak hebt gemist of niet in staat bent de afspraak te halen.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

alles eten, autorijden en alcohol drinken?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen. Als u last heeft van duizeligheid of slaperigheid door dit medicijn, neem dan geen deel aan het verkeer.

Mag ik zoledroninezuur gebruiken met andere medicijnen?

Van dit medicijn zijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. In theorie kan dit medicijn de hoeveelheid calcium bij de baby beïnvloeden. Het kan dan schadelijk zijn voor de ontwikkeling van de baby. Waarschijnlijk moet u tijdelijk stoppen met dit medicijn.

Borstvoeding
Gebruik dit medicijn NIETals u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby.

Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen. Als u stopt neemt de kans op botbreuken en de botpijn echter toe. Stop daarom alleen op advies van uw arts.

Onder welke namen is zoledroninezuur verkrijgbaar?

De werkzame stof zoledroninezuur zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Zoledroninezuur is sinds 2000 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Aclasta en Zometa en als het merkloze Zoledroninezuur als infusievloeistof.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 28-11-2017

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

zoledroninezuur is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

14 October 2015

Ik heb vorig jaar september een infuus met Aclasta toegediend gekregen. De verpleegkundige zei dat ik mij de dag erna wat grieperig zou voelen. De dag erna...

16 March 2015

Kaaknecrose gekregen, stadium 3.

28 January 2015

Beetje katterig gevoel, de dag erna, maar dat was ook alles. Terwijl ik van de tabletten Alendroninezuur steeds last had van buikkrampen, diarree, verstopp...

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.