Medicijnenceftazidim bij kinderen

ceftazidim bij kinderen

Medicijnenceftazidim bij kinderen

ceftazidim bij kinderen

Waar is dit medicijn voor?Ervaring bij kinderenHoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?BijwerkingenHoe is dit medicijn verkrijgbaar?Meer informatie
 • Ceftazidim behoort tot de cefalosporine-antibiotica. Cefalosporine-antibiotica doden veel soorten bacteriën.

  Artsen schrijven ceftazidim voor bij kinderen met infecties met bacteriën, zoals:

  • longontsteking;
  • blaasontsteking;
  • huidinfecties;
  • hersenvliesontsteking;
  • infecties bij cystische fibrose;
  • sepsis.

  Daarnaast schrijven artsen ceftazidim voor bij kinderen om infecties met bacteriën te voorkomen, zoals bij:

  • febriele neutropenie.
  • Artsen schrijven ceftazidim voor bij bepaalde infecties met bacteriën.

   Bij de meeste infecties komen andere antibiotica eerder in aanmerking. Ceftazidim wordt alleen gebruikt voor infecties, waarbij de eerste-keuze-antibiotica niet goed werken. Bijvoorbeeld omdat de bacterie ongevoelig is voor deze antibiotica. Ceftazidim werkt dan vaak wel. Het is een ‘reserve’-antibioticum. Artsen schrijven het zo min mogelijk voor, om te voorkomen dat bacteriën er ongevoelig (resistent) voor worden.

   Ceftazidim is bruikbaar bij veel verschillende soorten infecties, zoals infecties van luchtwegen, urinewegen en huid.

   Uit voorzorg
   Naast de bovenstaande infecties wordt ceftazidim bij kinderen ook gebruikt om infecties met bacteriën te voorkomen.

   Ceftazidim wordt bijvoorbeeld uit voorzorg toegepast bij kinderen die chemotherapie ondergaan. Uw kind heeft dan een verlaagde afweer tegen infecties. Door de verlaagde afweer bij chemotherapie kan de ernstige bijwerking febriele neutropenie, optreden. Dit merkt uw kind aan koorts (meer dan 38,5 graden) en dit gaat samen met een infectie. Het kind moet dan direct worden behandeld. De arts kan uw kind ceftazidim geven om de infectie te bestrijden. Soms geeft de arts voor het starten met de chemotherapie ceftazidim. Dit kan febriele neutropenie voorkomen.

   • Een longontsteking is een infectie van het longweefsel. Het kind voelt zich flink ziek, heeft koorts en moet vaak hoesten. Ook kan uw kind slijm ophoesten. Het ademen kan pijnlijk zijn en uw kind is vaak benauw.

    Ceftazidim wordt alleen gebruikt als de eerste-keuze-antibiotica niet goed werken. Bijvoorbeeld omdat de bacterie ongevoelig is voor deze antibiotica.

    Ceftazidim werkt dan vaak wel. Het is een ‘reserve’-antibioticum. Artsen schrijven dit medicijn zo min mogelijk voor, om te voorkomen dat bacteriën er ongevoelig (resistent) voor worden.

    • Bacteriën kunnen via de plasbuis in de blaas terechtkomen en daar een blaasontsteking veroorzaken. Dit geeft uw kind klachten, zoals: 

     • vaak moeten plassen;
     • pijn bij het plassen;
     • pijn in de onderbuik;
     • troebele plas, soms met bloed;
     • regelmatig verlies van een beetje plas bij kinderen die zindelijk zijn.

     Bij kleine kinderen zijn huilen of koorts soms de enige verschijnselen.

     Ceftazidim wordt alleen gebruikt als de eerste-keuze-antibiotica niet goed werken. Bijvoorbeeld omdat de bacterie ongevoelig is voor deze antibiotica.
     Ceftazidim is een ‘reserve’-antibioticum. Artsen schrijven dit medicijn zo min mogelijk voor, om te voorkomen dat bacteriën er ongevoelig (resistent) voor worden.

     • De huid kan geïnfecteerd raken met bacteriën, schimmels of virussen. Antibiotica helpen alleen bij infecties met bacteriën.  De meeste infecties met bacteriën gaan vanzelf over. Dan is een antibioticum niet nodig.

      Als wel een antibioticum nodig is, schrijven artsen meestal een antibioticum in een crème voor. Een enkele keer is een antibioticum zoals ceftazidim nodig. Ceftazidim is een ‘reserve’-antibioticum. Artsen schrijven het alleen voor bij zeer ernstige infecties met bacteriën die voor andere antibiotica ongevoelig (resistent) blijken.

      • Verschijnselen
       Verschijnselen van hersenvliesontsteking zijn bijvoorbeeld koorts, spierpijn, koude rillingen, hoofdpijn, misselijkheid, verwardheid, overgevoeligheid voor licht en geluid, lusteloosheid en pijnlijke gewrichten. Vaak ontstaat nekstijfheid: uw kind kan de kin dan niet meer op de borst krijgen.

       Baby’s zien er vaak ziek en grauw uit, huilen veel, vooral bij het wisselen van de luier (luierpijn), kreunen, willen niet drinken en zijn moeilijk wakker te krijgen. Ze hebben niet altijd koorts.

       In sommige gevallen kunnen kleine huidbloedinkjes ontstaan. Als u hierop duwt met een glas, blijven deze kleine paarsrode vlekjes zichtbaar - ze verbleken niet bij drukken. Dit ontstaat als de bacterie in het bloed terechtkomt en daar gaat groeien. Dit is een zeer ernstige situatie, die snelle opname in het ziekenhuis nodig maakt.

       Oorzaak
       Hersenvliesontsteking is een ontsteking van de vliezen rond de hersenen door bepaalde virussen of bacteriën. Het wordt ook wel meningitis of nekkramp genoemd.

       Behandeling
       Wanneer de verwekker een bacterie is, schrijft de arts meestal een antibioticum voor. Bij onvoldoende werking of bij allergie voor dit antibioticum kan de arts een cefalosporine-antibioticum voorschrijven, zoals ceftriaxon of ceftazidim.

       • De klieren van de longen, alvleesklier, lever, darmen, huid en mond maken slijm aan, dat onder meer zorgt voor transport van afvalstoffen. Cystische fibrose (CF), ook wel cystic fibrosis of taaislijmziekte genoemd, is een erfelijke ziekte.

        Bij cystische fibrose is het slijm veel taaier dan normaal. Hierdoor is het slijm in de luchtwegen bijvoorbeeld moeilijk op te hoesten. Bacteriën en virussen zijn hierdoor moeilijker te verwijderen uit de longen, waardoor vaak luchtweginfecties kunnen optreden.

        Wanneer de verwekker van de luchtweginfectie een bacterie is, kan de arts een infuus met ceftazidim voorschrijven.

        • Sepsis is een infectie met bacteriën in de bloedbaan. Dit is een ernstige infectie, die direct behandeld moet worden met antibiotica.

        • Ceftazidim is officieel geregistreerd bij kinderen. Registratie betekent dat de fabrikant ceftazidim bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

         • Cefalosporine-antibiotica zoals ceftazidim doden veel soorten bacteriën.

          Na toediening verspreidt ceftazidim zich via het bloed in het lichaam. Het komt in de meeste weefsels terecht en in de urine. Het werkt tegen veel soorten bacteriën. Na een paar dagen van gebruik merkt uw kind dat de klachten van de infectie afnemen.

          • De injectie werkt binnen 1 uur. Eén dosis werkt 8 tot 12 uur. Na een paar dagen van gebruik merkt uw kind dat de klachten van de infectie afnemen.

           • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

            Hoe?

            Hieronder vindt u per toedieningsvorm hoe uw kind het medicijn het beste kan gebruiken.

            • Injectie in de spier: de arts of verpleegkundige zal de vloeistof meestal in de bilspier injecteren.
            • Injectie in de ader: de arts of verpleegkundige zal de vloeistof langzaam in 3 tot 5 minuten in de ader injecteren.
            • Via een infuus: deze wordt toegediend door een arts of verpleegkundige. Een infuus duurt meestal minimaal 30 minuten.

            Wanneer?

            Bij een infectie wordt dit medicijn een aantal maal per dag toegediend als injectie of als infuus.

            Hoe lang?

            Ceftazidim gebruikt een kind meestal als een kuur. Hoelang de kuur duurt hangt af van de aandoening waarvoor het kind het medicijn gebruikt.

            Houd er rekening mee dat dit een kuur is die uw kind niet mag onderbreken en helemaal moet afmaken. Ook al merkt uw kind van de infectie al vóór afloop van de kuur niets meer: dit betekent nog niet dat alle bacteriën zijn verdwenen.

            Als uw kind eerder stopt, zijn de bacteriën meestal nog niet volledig verdwenen en kan hij opnieuw klachten krijgen.

            • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen . Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over ceftazidim bij volwassenen.

             Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze kunnen voorkomen, zijn:

             Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze kunnen voorkomen, zijn:

             • Beven en trillen. Deze bijwerkingen komen zelden voor. Raadpleeg de arts.
             • Aanval met spierschokken en spierkrampen. Deze bijwerking komt zelden voor. Neem direct contact op met een arts.
             • Bij toediening in een spier (intramusculair): pijn, roodheid en zwelling op de injectieplaats. De injectievloeistof bevat behalve ceftazidim vaak ook het pijnstillende medicijn lidocaïne, zodat de injectie minder pijnlijk is.
             • Bij toediening in een ader (intraveneus): irritatie van de wand van het bloedvat, waar de injectie of infuus is gegeven. Dit is te merken aan pijn, roodheid en zwelling op die plaats. Om de kans hierop te verkleinen zal de arts of verpleegkundige de injectie niet in een keer geven, maar de vloeistof in een paar minuten laten inlopen. Ook is het soms mogelijk het medicijn gedurende bijvoorbeeld een half uur met een infuus te krijgen.
             • Smaakstoornissen. Het is niet bekend hoe vaak deze bijwerking voorkomt.
             • Koorts. Raadpleeg de arts bij hoge koorts of als uw kind erg ziek is.
             • Maagdarmklachten, zoals diarree, misselijkheid en braken. De diarree kan ook nog optreden enkele weken nadat uw kind is gestopt met het medicijn. Het gaat meestal binnen enkele dagen over. Neem contact op met de arts als uw kind een ernstige vorm van diarree heeft: meermalen per dag waterdunne ontlasting waarbij het kind ook moet overgeven en koorts heeft.
             • Tekorten aan bepaalde bloedcellen. Waarschuw de arts bij een of meer van de volgende verschijnselen bij uw kind: onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn met koorts en blaren in de keel of neusbloedingen. Bij langdurig gebruik zal de arts regelmatig het bloed van uw kind controleren op eventuele afwijkingen.
             • Hoofdpijn en duizeligheid.
             • Ontstoken slijmvliezen van mond(hoeken), keelholte, vagina of anus. Het betreft meestal een candida-infectie (schimmel) van de slijmvliezen. Dit ontstaat doordat het normale evenwicht tussen schimmels en bacteriën is verstoord. Raadpleeg de arts als uw kind hier last van heeft.

             Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

             • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
              Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
              Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
              Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
              • Ceftazidim is voor kinderen te verkrijgen in:

               • injecties;
               • infuus.
               • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij ceftazidim bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

                • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
                • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
                • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

                Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

                Laatst bijgewerkt op 26-03-2020

                Disclaimer

                Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

                Vond u deze informatie nuttig?

                Vind een apotheek

                Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
                Vind een apotheek blob

                Vraag het de webapotheker

                Vraag het de webapotheker

                Vraag het de webapotheker

                Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.
                Informatie wordt bijgewerkt: