Medicijnenixazomib

ixazomib

Medicijnenixazomib

ixazomib

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingGebruik door man met kinderwensGebruik bij slechte nieren of leverMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Ixazomib remt de groei van kankercellen bij multipel myeloom.
  • De capsule heel doorslikken met water. Niet fijnmalen, open maken of erop kauwen. Neem ze in 1 uur voor of 2 uur na het eten.
  • Bloedafwijkingen kunnen optreden. U merkt dit vooral aan bloedingen, keelpijn, koorts of kleine wondjes in de mond.
  • U kunt merken dat u last krijgt van diarree, misselijk zijn, braken of verstoppingen. Zorg dat u extra drinkt als u diarree heeft of moet overgeven.
  • Andere bijwerkingen zijn een tintelend of doof gevoel in armen of benen, huiduitslag, vasthouden van vocht, oogproblemen en rugpijn. Vraag advies wat u tegen de bijwerkingen kunt doen.
  • U kunt last krijgen van moeheid en duizelig zijn. Rijd geen auto zolang u last heeft van deze bijwerkingen.
  • Ixazomib is zeer sterk werkzaam. Let op dat u het poeder uit de capsules niet aanraakt of in uw ogen krijgt. Het kan dan schadelijk zijn.
  • Vrouwen mogen tijdens en tot 3 maanden na de behandeling niet zwanger worden. Mannen mogen tot 3 maanden na stoppen geen kind verwekken. Overleg met uw arts over betrouwbare anticonceptie.
  • Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet bekend of het in de moedermelk terecht komt. Als het in de moedermelk komt kan het slecht zijn voor de baby.
  • Ixazomib remt de groei van kankercellen.

   Artsen schrijven het voor bij een type kanker, namelijk multipel myeloom (de ziekte van Kahler).

   • Kanker is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende ziekten, waarbij lichaamscellen ongeremd groeien. Het gevolg zijn tumoren (gezwellen) of afwijkingen in bloed en lymfebanen. Het is een ernstige ziekte die slecht kan aflopen als u er niets aan doet.

    Dankzij nieuw onderzoek is tegenwoordig goede behandeling van veel soorten kanker mogelijk. 

    Artsen schrijven ixazomib voor bij:

    Ziekte van Kahler (multipel myeloom), een kanker van het beenmerg. De ziekte van Kahler ontstaat door ongecontroleerde groei van slechte witte bloedcellen (plasmacellen). Deze cellen kunnen op meerdere plekken in het beenmerg zitten. Hierdoor kan het beenmerg minder andere gezonde bloedcellen maken. Ook verzamelen deze slechte bloedcellen zich in de botten en beschadigen daar het botweefsel. 

    Verschijnselen
    Kanker is een verraderlijke ziekte. Elke kankersoort veroorzaakt weer andere klachten. Sommige klachten komen bij vrijwel alle kankersoorten voor, zoals erge moe zijn, geen eetlust hebben en afvallen (bijvoorbeeld meer dan 3 kilo per maand).
    Bij de ziekte van Kahler heeft u botpijn in rug, ribben, nek of bekken en botbreuken. Ook ontstaat er bloedarmoede, waardoor u snel moe bent. Verder ontstaan door de verminderde afweer sneller infecties en bloedingen, bijvoorbeeld blauwe plekken, neusbloedingen of bloedend tandvlees.

    Behandeling
    De behandeling hangt af van de plaats waar de kanker zit en de fase van de ziekte. Het bestaat bijvoorbeeld uit chemotherapie (behandeling met medicijnen tegen kanker), bestraling, operatie of stamceltransplantatie.
    Verder is de behandeling bij de ziekte van Kahler erop gericht om pijn, botontkalking, infecties en bloedarmoede te behandelen en te voorkomen.
    U gebruikt ixazomib samen met lenalomide en dexamethason. Daarnaast krijgt u er vaak ook medicijnen bij die de vorming van bloedstolsels voorkomen.

    Werking
    Ixazomib remt de groei van kankercellen en vermindert het aantal daarvan. Hierdoor kan het beenmerg meer gezonde bloedcellen maken en duurt het langer voor de kankercellen weer groeien.

   • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

    Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de hieronder genoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt. Soms zal de arts de dosering van het geneesmiddel aanpassen of het middel stoppen.
    De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

    Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

    • Te weinig witte bloedcellen in het bloed (neutropenie). U kunt last hebben van: keelpijn, koorts, kleine wondjes in de mond. 

     Witte bloedcellen beschermen het lichaam tegen ziektes. Bij te weinig witte bloedcellen wordt u sneller ziek. Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.  

    • Minder bloedplaatjes (trombocytopenie). Hierdoor heeft u meer kans op bloedingen. 

     Waarschuw uw arts bij onverklaarbare blauwe plekken of bloedneuzen. 

    • Zenuwproblemen. Heeft u last van een tintelend of doof gevoel in de armen en benen of van een branderige pijn in handen of voeten? Waarschuw meteen uw arts.

     Meestal gaan deze verschijnselen weer weg, een enkele keer zijn ze blijvend. 

    • Maagdarmklachten, zoals diarree, misselijk zijn, braken en verstopping. 

    • Huiduitslag

     Dit kan wijzen op overgevoeligheid, maar dat hoeft niet. Raadpleeg uw arts. 

    • Rugpijn

    • Vasthouden van vocht. U merkt dit aan dikke enkels of voeten.

     Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft. 

    • Verkoudheidsklachten. Denk hierbij aan hoesten, keelpijn, een verstopte neus of een loopneus. 

    • Moeheid en duizelig zijn.

    • Longproblemen, zoals longontsteking, moeilijk ademhalen en hoesten (soms met bloed). Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.

    Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

    • Opvlammen van een herpesinfectie, zoals koortslip, genitale wratten of gordelroos. 

     Soms zult u medicijnen krijgen om te voorkomen dat u hier last van krijgt. 

    • Oogproblemen. U kunt last hebben van wazig zien, droge of rode ogen, en verminderd zicht

     Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft. 

    • Tekort aan kalium, een bepaalde stof in het bloed. U merkt dit aan spierzwakte of spierkramp, ernstige vermoeidheid, hartkloppingen, heftige buikklachten. 

     Waarschuw u arts als u hier last van heeft. 

    Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

    • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, galbulten of jeuk. Raadpleeg dan uw arts. In zeldzame gevallen ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te merken aan: koorts, ernstige benauwdheid, opgezwollen mond en geslachtsdelen. Stop in deze gevallen met dit medicijn en waarschuw meteen een arts of ga naar de Eerstehulpdienst. 

     Als u overgevoelig bent mag u het medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef dat door aan de apotheker. Het apotheekteam let er dan op dat u het medicijn niet opnieuw krijgt. 

    • Spierzwakte. In zeldzame gevallen kan er krachtverlies en gevoelloosheid van de benen ontstaan. Waarschuw dan uw arts. 

    • In zeer zeldzame gevallen ontstaat een ernstige bloedstollingsstoornis. Hierdoor kunt u bloedstolsols krijgen. U merkt dit aan koorts, bloeduitstortingen onder de huid, die eruit zien als kleine ronde puntjes, soms vermoeidheid, verminderd urineren, verwardheid, gele kleur van uw oogwit en huid. Waarschuw dan direct een arts.


    Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


    Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

    • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
     Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
     Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
     Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
     • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.


      Hoe?

      • De capsules heel doorslikken met water. Niet fijnmalen, op kauwen of openmaken.
      • Ziet u bij het openmaken van de verpakking kapotte capsules? Sluit de verpakking dan weer goed en breng deze terug naar de apotheek.
      • Krijgt u wat poeder uit gebroken capsules op uw huid of in uw ogen? Was uw huid dan goed af. Spoel uw ogen met veel water.
      • Komen anderen toch met dit medicijn in contact? Raad hen dan aan zich meteen af te spoelen. Zo is het risico zo klein mogelijk.

      Wanneer?
      U gebruikt ixazomib steeds in een cyclus van 28 dagen. U neemt dit medicijn op dag 1, 8 en 15. Neem het op deze dagen op ongeveer hetzelfde tijdstip in.
      Neem het medicijn 1 uur voor of 2 uur na het eten.
      De andere medicijnen die bij deze behandeling horen zijn capsules met lenalidomide en tabletten met dexamethason. Vraag uw apotheker of arts om een slikschema.

      Hoelang?
      Dit medicijn wordt gebruikt zolang het een goed effect heeft op de ziekte.

      • Het is belangrijk dat u dit medicijn consequent blijft slikken. Mocht u toch een dosis zijn vergeten:

       • Komt u hier achter 3 dagen of 72 uur voor de volgende inname? Neem dan alsnog zo snel mogelijk de dosis.
       • Komt u hier minder dan 3 dagen of 72 uur voor de volgende inname achter? Sla dan de gemiste dosis over. Ga verder met het gebruikelijke schema. Meld u arts of verpleegkundige welke dosis u heeft gemist.

       Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

       • autorijden?
        Dit medicijn kan bijwerkingen veroorzaken, zoals duizeligheid en moeheid. Heeft u hier last van? Dan mag u niet autorijden. Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen zo lang u last heeft van deze bijwerkingen.

        Gebruikt u ook andere medicijnen die deze bijwerkingen geven? Let er dan op dat u meer last kunt hebben van deze bijwerkingen.

        Alcohol kan de bijwerking van dit medicijn sterker maken. Hierdoor kunt u duizelig en moe worden. Gebruik daarom liever geen alcohol of drink minder alcohol als u dit medicijn krijgt

        Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

        alcohol drinken en alles eten of drinken?
        Ja, dat kan. U mag eten en drinken zoals u normaal ook doet.

        • Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staat alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje “samenstelling”.

         De medicijnen waarmee de wisselwerkingen optreden zijn de volgende.

         • Een medicijn tegen tuberculose rifampicine. De hoeveelheid ixazomib in uw bloed kan dalen als u ook rifampicine gebruikt. Hierdoor werkt ixazomib minder goed. Overleg hierover met uw arts.
         • Vaccins, zoals bof-mazelen-rodehondvaccin (BMR), gelekoortsvaccin, rotavirusvaccin en BCG-vaccin. Ixazomib zorgt ervoor dat deze vaccins minder goed werken. Ook kan ixazomib de kans op bijwerkingen van deze vaccins verhogen. Gebruik deze vaccins NIET. Overleg hierover met uw arts.
         • Andere vaccins, zoals influenzavaccin (griepprik), tetanusvaccin en vaccin tegen baarmoederhalskanker werken minder goed door ixazomib. Overleg met uw arts. Soms kan in uw bloed onderzocht worden of het vaccin goed heeft gewerkt. Soms zal uw arts voorstellen een extra vaccinatie te geven.
         • De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon. Ixazomib kan de werking hiervan beïnvloeden. Vertel de trombosedienst als u ixazomib gaat gebruiken, als de gebruikte hoeveelheid (dosering) verandert of als u stopt met ixazomib.

         Twijfelt u eraan of deze wisselwerkingen voor u van belang zijn? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

         • Zwangerschap
          U mag dit medicijn NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Het kan schadelijk zijn voor het kind. Gebruik daarom goede anticonceptie tijdens de behandeling tot minstens 3 maanden na de behandeling. Overleg hierover met uw arts.

          Borstvoeding
          Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft. Of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt. Als het in de moedermelk komt, kan het ernstige bijwerkingen bij de baby geven.

          Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

          • Overleg met uw arts. U mag geen kinderen verwekken tijdens de behandeling en tot 3 maanden na stoppen met ixazomib. Over het gebruik van dit medicijn door mannen met een kinderwens is nog te weinig bekend. Gebruik condooms tijdens het gebruik van ixazomib en tot 3 maanden na stoppen met ixazomib.
           Kan uw partner zwanger worden? Dan moet zij ook goede anticonceptie gebruiken in deze periode.

           • Nieren
            Werken uw nieren minder goed? Of dialyseert u? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat de hoeveelheid (dosering) van uw medicijn aangepast moet worden.

            Lever
            Het is niet bekend of mensen met levercirrose dit medicijn veilig kunnen gebruiken. Overleg met uw arts als u levercirrose heeft.

            • Een behandeling met dit medicijn kan zwaar en moeilijk vol te houden zijn, ook al helpt het u tegen de ziekte. Wordt de behandeling u te zwaar, bespreek dat dan met uw arts of verpleegkundige. Samen kunt u de bijwerkingen bespreken en kijken of er aanpassingen of alternatieven mogelijk zijn.

             • De werkzame stof ixazomib zit in de volgende producten:
              • Ixazomib is sinds 2015 Internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Ninlaro in capsules.

               Laatst bijgewerkt op 07-04-2022

               Disclaimer

               Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

               Vond u deze informatie nuttig?

               Vind een apotheek

               Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
               Vind een apotheek blob

               Vraag het de webapotheker

               Vraag het de webapotheker

               Vraag het de webapotheker

               Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

               Meldpunt medicijnen

               Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring

               Geen ervaringen gevonden

               Informatie wordt bijgewerkt: