pamidroninezuur

naar medicijnen

pamidroninezuur

Belangrijk om te weten over pamidroninezuur

 • Pamidroninezuur remt de afbraak van botten en maakt ze steviger.
 • Bij kanker als er te veel calcium (kalk) in het bloed is of als de botten door uitzaaiingen van kanker broos worden. Soms bij de ziekte van Paget (pijnlijke botvergroeiingen) en osteogenesis imperfecta (broze bottenziekte) bij kinderen.
 • Meestal krijgt u een aantal dagen achter elkaar een infuus. Dat kan dan na een paar weken herhaald. Hoe lang u dit middel moet gebruiken, hangt af van de aandoening die u heeft.
 • Het infuus wordt aangebracht door een arts of verpleegkundige. Drink voor en na het infuus een glas water. Dit voorkomt bijwerkingen door uitdroging.
 • Vooral bij de eerste keer dat u het infuus krijgt, kunnen griepachtige klachten en koorts ontstaan. Neem daarom direct na toediening paracetamol in. Gaat deze bijwerking na een paar dagen niet over of zijn de klachten zeer ernstig? Overleg dan met uw arts.

Wat doet pamidroninezuur en waarbij gebruik ik het?

Pamidroninezuur behoort tot de bisfosfonaten. Bisfosfonaten remmen de botafbraak en versterken de botten.

Artsen schrijven het voor bij botontkalking en te veel kalk in het bloed door kanker. Ze schrijven het soms voor bij de ziekte van Paget en bij kinderen met osteogenesis imperfecta (brozebottenziekte).

Botontkalking

 • Voor de botten

Er hoort een voortdurend evenwicht te zijn tussen aanmaak en afbraak van de botten. Bij botontkalking (osteoporose) is de afbraak sterker dan de aanmaak, waardoor de botten brozer worden. Daardoor breken ze eerder en kunnen de wervels van de ruggengraat inzakken.

Sommige vormen van kanker en uitzaaiingen naar het bot verhogen de botafbraak. Ook bij de ziekte van Paget is de aanmaak en afbraak van het bot sneller dan normaal.

Pamidroninezuur bindt zich aan het calcium (kalk). Hierdoor remt het de afbraak van het bot en komt er minder calcium in het bloed.

Te veel calcium in het bloed
Pamidroninezuur wordt een enkele keer gebruikt bij kinderen die teveel aan calcium in hun bloed hebben. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen bij zeldzame erfelijke aandoeningen, vergiftigingen met vitamine D en een te sterk werkende bijschildklier.

Te veel calcium in het bloed is slecht voor de nieren. Hierdoor raakt het lichaam teveel water en zouten kwijt.

Lees meer over botontkalking

Kanker

 • Tegen kanker

Pamidroninezuur wordt gebruikt bij verschillende vormen van kanker waarbij sprake is van botafbraak, zoals de ziekte van Kahler en uitzaaiingen van borstkanker.

 • De ziekte van Kahler (multipel myeloom) is een kanker van het beenmerg. Bij de ziekte van Kahler vermenigvuldigen bloedcellen uit het beenmerg zich zomaar. Deze bloedcellen nestelen zich in de botten en tasten daar het botweefsel aan.
 • Uitzaaiingen van borstkanker kunnen zich in de botten nestelen en het botweefsel aantasten.

 

Verschijnselen
Door botafbraak bij kanker ontstaat botpijn in de rug, ribben, nek of bekken. Ook kunnen de botten zomaar breken.

Doordat de botten worden afgebroken komt er ook meer calcium (kalk) in het bloed. Dit is slecht voor de nieren. Hierdoor raakt het lichaam teveel water en zouten kwijt.

Ook verdringen de kankercellen de gezonde cellen in het beenmerg. Het beenmerg kan dan niet meer voldoende gezonde bloedcellen aanmaken. Er ontstaat bloedarmoede en een verminderde weerstand.

Door de bloedarmoede treedt ernstige vermoeidheid op en door een verminderde afweer, is de kans op infecties groter.

Werking
Pamidroninezuur bindt zich aan het calcium in het bot. Hierdoor remt het de afbraak van het bot en komt er minder calcium in het bloed. Dit zorgt voor een afname van botpijn, de kans op botbreuken en afwijkingen in het bot. Bovendien heeft u minder kans op nierbeschadiging.

Een infuus met pamidroninezuur werkt meestal gedurende 3 tot 4 weken.

Lees meer over kanker

Ziekte van Paget

Verschijnselen
De belangrijkste verschijnselen bij de ziekte van Paget zijn een aanhoudende pijn in de botten, vervormde botten, botbreuken en soms hartzwakte.

Oorzaken
De precieze oorzaak van de ziekte van Paget is onbekend. Er hoort een voortdurend evenwicht de zijn tussen aanmaak en afbraak van de botten. Bij de ziekte van Paget is deze aanmaak en afbraak sneller dan normaal. De botten krijgen hierdoor een afwijkende structuur waardoor ze minder sterk zijn en met elkaar kunnen vergroeien.

In nieuw gevormd botweefsel komen veel meer bloedvaten. Hierdoor kan het hart moeite hebben het bloed rond te pompen, waardoor hartzwakte kan ontstaan.

Werking
Bisfosfonaten binden zich aan het calcium in het bot. Hierdoor remmen ze de afbraak van de botten. De snelheid van afbraak en opbouw van de aangetaste botten neemt af. Hierdoor vermindert de botpijn en de kans op botbreuken. Meestal schrijft de arts het bisfosfonaat zoledroninezuur of risedroninezuur voor. Deze zijn effectiever gebleken dan pamidroninezuur. Bij de behandeling moet u meestal ook extra kalk en vitamine D slikken.

Lees meer over ziekte van paget

Osteogenesis imperfecta

Verschijnselen
Het belangrijkste verschijnsel van osteogenesis imperfecta (brozebottenziekte) is dat botten sneller breken en krom groeien. Bovendien kunnen de gewrichten veel te beweeglijk zijn, waardoor ze snel uit de kom schieten. Verder hebben mensen met deze ziekte veel last van pijn, overmatig zweten en vermoeidheid.

Oorzaak
Bij osteogenesis imperfecta kan het lichaam het bindweefsel van botten en pezen niet goed opbouwen. Osteogenesis imperfecta is een aangeboren aandoening.

Behandeling
Er bestaat nog geen behandeling om de ziekte te genezen. Wel zijn er medicijnen die de botten sterker maken. Bisfosfonaten, zoals pamidroninezuur, remmen de afbraak van de botten. Pamidroninezuur wordt weleens gebruikt bij kinderen met osteogenesis imperfecta in de hoop dat de botten minder makkelijk breken.

Lees meer over osteogenesis imperfecta

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Griepachtige verschijnselen en koorts. Dit komt vooral voor bij de eerste keer dat u het medicijn krijgt. U kunt de kans hierop verkleinen door direct na toediening van dit medicijn paracetamol in te nemen. Raadpleeg uw arts als het na een paar dagen niet overgaat of als de klachten zeer ernstig zijn.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals buikpijn, opgezette buik, verstopping, diarree, winderigheid, misselijkheid of braken en gebrek aan eetlust. Dit komt vooral voor aan het begin van de behandeling en bij hoge doseringen die u inneemt (600 mg per dag). Heeft u hier veel last van, raadpleeg dan uw arts.
 • Hoofdpijn, slapeloosheid of juist slaperigheid.
 • Verminderde aanmaak van rode en witte bloedcellen en van bloedplaatjes. Hierdoor ontstaan bloedarmoede (te merken aan extreme vermoeidheid), een verminderde afweer tegen infecties en een verhoogde kans op bloedingen, zoals bloedneuzen.
 • Afname van de nierwerking. U kunt de kans hierop verkleinen door voor elke behandeling voldoende te drinken. Als u al een verminderde nierwerking heeft, is behandeling met dit medicijn niet verstandig. Bespreek dit met uw arts.
 • Oogontsteking. Raadpleeg uw arts als u minder goed gaat zien, bij oogpijn of een rood oog.
 • Hartvaatklachten zoals hoge bloeddruk. Zeer zelden een verlaagde bloeddruk of hartkloppingen. Raadpleeg uw arts als u dit bemerkt.
 • Huiduitslag. Raadpleeg dan uw arts. Huiduitslag kan komen door allergie voor dit medicijn (zie overgevoeligheid), maar dat hoeft niet.
 • Pijn in botten, spieren en gewrichten. Heeft u hier veel last van, neem dan contact op met uw arts.
 • Te weinig calcium (kalk) in het bloed. Dit kunt u merken aan braken, trillende handen, benauwdheid, hartkloppingen, spierkrampen en gevoelige handen, voeten, lippen en tong. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts.
 • Pijn, zwelling of roodheid op de plaats van het infuus. Raadpleeg uw arts als de klachten niet overgaan.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Aanhoudende pijn in de kaak. Als u hier last van heeft, raadpleeg dan uw arts. Het kan namelijk wijzen op een beschadiging van het kaakgewricht. Verzorg uw gebit goed en laat uw gebit regelmatig door uw tandarts controleren. De klachten kunnen ontstaan of verergeren na een tandheelkundige ingreep in de mond, zoals het trekken van tanden en kiezen. Overleg met uw arts als een tandheelkundige ingreep noodzakelijk tijdens de behandeling met pamidroninezuur of in de weken na een kuur.
 • Oorpijn, oorontsteking of loopoor. Als u hier last van heeft raadpleeg dan uw arts. Het kan namelijk wijzen op een beschadiging van het botweefsel van het oor. De kans hierop neemt toe als u dit medicijn langdurig gebruikt.
 • Pijn in uw liesstreek, dijbeen of heup. Als u hier last van heeft, raadpleeg dan uw arts. Het kan namelijk wijzen op een botbreuk van het dijbeen, meestal is dit geen volledige botbreuk, maar een scheurtje in het bot. Het risico hierop is verhoogd na langdurig gebruik (enkele jaren) van dit medicijn.
 • Duizeligheid.
 • Psychische klachten zoals onrust, verwardheid, traagheid, hallucinaties. Raadpleeg dan uw arts.
 • Slokdarmontsteking of zweertjes in de slokdarm.
 • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Waarschuw dan een arts.
 • Epileptische aanvallen. Neem dan direct contact op met een arts.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Heeft u hier last van, neem dan contact op met uw arts.
  In zeer zeldzame gevallen ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te merken aan verschijnselen zoals koorts, opgezwollen mond, tong, keel of gezicht, ademhalingsproblemen en flauwvallen. Raadpleeg bij een of meer van deze verschijnselen meteen een arts of Eerste-Hulpdienst.
  Als u overgevoelig blijkt te zijn, mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor pamidroninezuur. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Hoe?
Een arts of verpleegkundige zal het infuus aanbrengen. Drink voor en na deze behandeling minstens 1 glas water. Zo voorkomt u dat u uitdroogt.

Hoelang?
Hoelang u het moet gebruiken hangt af van de reden waarvoor u het gebruikt.

 • Bij botpijn bij kanker: elke 3 tot 4 weken een infuus, zolang als nodig is.
 • Bij te veel calcium in het bloed: een kuur duurt 1 tot 4 opeenvolgende dagen. Als de hoeveelheid calcium daarna nog te hoog is, telkens na minstens 6 weken een nieuwe kuur.
 • Bij de ziekte van Paget: een kuur per infuus duurt meestal 5 tot 10 opeenvolgende dagen, maar ook andere kuren zijn mogelijk.
 • Bij osteogenesis imperfecta: hetis nog niet duidelijk hoe lang een behandeling met dit medicijn nodig is.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Dit medicijn wordt door de arts of een verpleegkundige toegediend. Neem contact op met uw arts op verpleegkundige zodra u weet dat u de afspraak hebt gemist of niet in staat bent de afspraak te halen.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

alles eten, autorijden en alcohol drinken?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen. Als u last heeft van duizeligheid of slaperigheid door dit medicijn, neem dan geen deel aan het verkeer.

Mag ik pamidroninezuur gebruiken met andere medicijnen?

Van dit medicijn zijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. In theorie kan dit medicijn de hoeveelheid calcium bij de baby beïnvloeden. Het kan dan schadelijk zijn voor de ontwikkeling van de baby. Waarschijnlijk moet u tijdelijk stoppen met dit medicijn.

Borstvoeding
Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit medicijn schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen. Als u stopt, neemt de kans op botbreuken en de botpijn echter toe. Stop daarom alleen op advies van uw arts.

Onder welke namen is pamidroninezuur verkrijgbaar?

De werkzame stof pamidroninezuur zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Pamidroninezuur is sinds 1991 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam en Pamipro en als het merkloze Pamidronaat. APD is een andere naam voor pamidroninezuur.

Het is te verkrijgen als infusievloeistof.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 28-11-2017

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

pamidroninezuur is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

Geen ervaringen gevonden.

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.