risedroninezuur

naar medicijnen

risedroninezuur

Belangrijk om te weten over risedroninezuur

 • Risedroninezuur remt de afbraak van botten en maakt ze steviger.
 • Bij botontkalking of als u een grote kans loopt op botontkalking. Zoals bij sommige vrouwen na de overgang en bij mensen die lang bijnierschorshormonen gebruiken. Wordt ook gebruikt bij de ziekte van Paget (pijnlijke botvergroeiingen) en bij osteogenesis imperfecta (broze bottenziekte) bij kinderen.
 • Als u dit medicijn gebruikt, heeft u minder kans op botbreuken. Bij osteoporose moet u het minstens 5 jaar gebruiken om de botten voldoende stevig te maken.
 • Neem de tablet in terwijl u rechtop zit of staat met een vol glas kraanwater, zonder te kauwen. Blijf daarna nog een half uur rechtop (zitten, staan of lopen). Als u gaat liggen, kan de tablet achterblijven in de slokdarm, waardoor de slokdarm kan ontsteken.
 • Het beste tijdstip om risedroninezuur in te nemen is 's ochtends als u nog niet heeft gegeten. Uw maag neemt het medicijn dan het best op. Eet of drink na inname een half uur lang niets, behalve water.
 • Er zijn een paar belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen. Laat uw apotheker controleren of u risedroninezuur veilig kunt gebruiken met andere medicijnen, ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.

Wat doet risedroninezuur en waarbij gebruik ik het?

Risedroninezuur behoort tot de bisfosfonaten. Bisfosfonaten remmen de botafbraak en versterken de botten.

Artsen schrijven het voor bij botontkalking en de ziekte van Paget. Ze schrijven het soms voor bij kinderen met osteogenesis imperfecta (brozebottenziekte).

Botontkalking

 • Voor de botten

Er hoort een voortdurend evenwicht te zijn tussen aanmaak en afbraak van botten. Bij botontkalking (osteoporose) is de afbraak sterker dan de aanmaak, waardoor de botten brozer worden. Daardoor breken ze eerder en kunnen de wervels van de ruggengraat inzakken.
U merkt zelf niet dat u botontkalking heeft. Bij twijfel over uw kans op botontkalking, kan de arts met een botdichtheidsonderzoek nagaan hoe stevig de botten zijn.

Oorzaken
Er zijn verschillende oorzaken voor botontkalking. De belangrijkste zijn:

 • ouder worden: vanaf ongeveer 45 jaar is de aanmaak van bot minder dan de afbraak. Dit is het geval bij zowel mannen als vrouwen, maar mannen hebben in het algemeen sterkere botten dan vrouwen, waardoor ze minder snel last hebben van botontkalking;
 • de overgang bij vrouwen, doordat het lichaam dan minder oestrogenen aanmaakt. Oestrogenen zijn vrouwelijke geslachtshormonen die ook zorgen voor een evenwicht tussen de aanmaak en de afbraak van botweefsel. Hoe minder oestrogenen, hoe zwakker de botten;
 • verwijdering van de eierstokken bij vrouwen, aangezien de eierstokken oestrogenen aanmaken, die weer voor de botopbouw zorgen;
 • gebruik van veel bijnierschorshormonen (corticosteroïden), zoals prednison, gedurende langere tijd. Deze hebben botontkalking als bijwerking;
 • te weinig beweging. Beweging stimuleert de botopbouw;
 • te weinig vitamine D. Vitamine D zorgt dat de botten calcium opnemen. Het wordt onder invloed van zonlicht gemaakt. Als u weinig in de buitenlucht komt, heeft u kans op een tekort aan vitamine D;
 • te weinig calcium (kalk) in het voedsel. Voldoende calcium krijgt u binnen met minimaal 4 zuivelconsumpties per dag, zoals een glas melk, een bakje yoghurt of een boterham met kaas.

Werking
Bisfosfonaten, zoals risedroninezuur, binden zich aan het calcium (kalk) in het bot. Hierdoor remmen ze de afbraak van het bot. Als u het samen met een voldoende hoeveelheid calcium en vitamine D gebruikt worden uw botten sterker. Dit merkt u zelf niet, maar u heeft wel minder kans op botbreuken.

Artsen schrijven dit medicijn voor als bij u sprake is van botontkalking, of als u een grote kans heeft later botontkalking te krijgen.

Lees meer over botontkalking

Ziekte van Paget

Verschijnselen
De belangrijkste verschijnselen bij de ziekte van Paget zijn een aanhoudende pijn in de botten, vervormde botten, botbreuken en soms hartzwakte.

Oorzaken
De precieze oorzaak van de ziekte van Paget is onbekend. Er hoort een voortdurend evenwicht de zijn tussen aanmaak en afbraak van de botten. Bij de ziekte van Paget is deze aanmaak en afbraak sneller dan normaal. De botten krijgen hierdoor een afwijkende structuur waardoor ze minder sterk zijn en met elkaar kunnen vergroeien.

In nieuw gevormd botweefsel komen veel meer bloedvaten. Hierdoor kan het hart moeite hebben het bloed rond te pompen, waardoor hartzwakte kan ontstaan.

Werking
Bisfosfonaten binden zich aan het calcium in het bot. Hierdoor remmen ze de afbraak van de botten. De snelheid van afbraak en opbouw van de aangetaste botten neemt af. Hierdoor vermindert de botpijn en de kans op botbreuken. Meestal schrijft de arts het bisfosfonaat zoledroninezuur voor, maar soms kan ook risedroninezuur gebruikt worden. Bij de behandeling moet u meestal ook extra kalk en vitamine D slikken.

Lees meer over ziekte van paget

Osteogenesis imperfecta

Verschijnselen
Het belangrijkste verschijnsel van osteogenesis imperfecta (brozebottenziekte) is dat botten sneller breken en krom groeien. Bovendien kunnen de gewrichten veel te beweeglijk zijn, waardoor ze snel uit de kom schieten. Verder hebben mensen met deze ziekte veel last van pijn, overmatig zweten en vermoeidheid.

Oorzaak
Bij osteogenesis imperfecta kan het lichaam het bindweefsel van botten en pezen niet goed opbouwen.  Osteogenesis imperfecta is een aangeboren aandoening.

Behandeling
Er bestaat nog geen behandeling om de ziekte te genezen. Wel zijn er medicijnen die de botten sterker maken. Bisfosfonaten, zoals risedroninezuur, remmen de afbraak van de botten. Risedroninezuur wordt weleens gebruikt bij kinderen met osteogenesis imperfecta in de hoop dat de botten minder makkelijk breken.

Lees meer over osteogenesis imperfecta

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals buikpijn, opgezette buik, verstopping, diarree, winderigheid, misselijkheid of braken. Dit komt vooral voor aan het begin van de behandeling en bij de hogere doseringen van 1 maal per week, 2 keer per maand of bij de behandeling van de ziekte van Paget. Heeft u hier veel last van, raadpleeg dan uw arts.
 • Hoofdpijn. Heeft u hier veel last van, raadpleeg dan uw arts.
 • Pijn in botten, spieren en gewrichten. Heeft u hier veel last van, neem dan contact op met uw arts.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen) (deze bijwerkingen komen vaker voor bij de hoge dosering vanaf 30 mg per dag, zoals bij de ziekte van Paget)

 • Griepachtige verschijnselen en koorts. Dit komt zeer zelden voor gedurende de eerste dagen dat u dit medicijn gebruikt. Raadpleeg uw arts als het na een paar dagen niet overgaat of als de klachten zeer ernstig zijn.
 • Geïrriteerde slokdarm. Dit kunt u voorkomen door het medicijn in te nemen met een vol glas kraanwater (géén melk!), terwijl u rechtop staat of zit. Blijf hierna nog een half uur rechtop. Zo voorkomt u dat de tablet aan de wand van de slokdarm blijft kleven. Krijgt u pijn achter het borstbeen, raadpleeg dan uw arts. Dit kan er op duiden dat uw slokdarm is aangetast. Als u een slikstoornis heeft of een aandoening aan de slokdarm, overleg dan met uw arts voor u dit medicijn gaat gebruiken.
 • Oogontsteking. Raadpleeg uw arts als u minder goed gaat zien, bij oogpijn of een rood oog. Bij een hoge dosering kunnen ook andere oogklachten voorkomen, zoals droge ogen, lui oog of beschadiging van het hoornvlies.
  Raadpleeg uw arts als u wazig of slecht gaat zien.
 • Aanhoudende pijn in de kaak. Als u hier last van heeft, raadpleeg dan uw arts. Het kan namelijk wijzen op een beschadiging van het kaakgewricht. Verzorg uw gebit goed en laat uw gebit regelmatig door uw tandarts controleren. De klachten kunnen ontstaan of verergeren na een tandheelkundige ingreep in de mond, zoals het trekken van tanden en kiezen. Overleg met uw arts als een tandheelkundige ingreep noodzakelijk lijkt tijdens de behandeling met risedroninezuur.
 • Oorpijn, oorontsteking of loopoor. Als u hier last van heeft raadpleeg dan uw arts. Het kan namelijk wijzen op een beschadiging van het botweefsel van het oor. De kans hierop neemt toe als u dit medicijn langdurig gebruikt.
 • Pijn in uw liesstreek, dijbeen of heup. Als u hier last van heeft, raadpleeg dan uw arts. Het kan namelijk wijzen op een botbreuk van het dijbeen, meestal is dit geen volledige botbreuk, maar een scheurtje in het bot. De kans hierop neemt toe als u dit medicijn meerdere jaren gebruikt.
 • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Waarschuw dan een arts.
 • Te weinig calcium (kalk) in het bloed. Dit kunt u merken aan braken, trillende handen, benauwdheid, hartkloppingen, spierkrampen en gevoelige handen, voeten, lippen en tong. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts.
 • Duizeligheid, spierzwakte en pijn op de borst. Deze bijwerkingen zijn alleen voorgekomen bij een dosering van 30 mg of meer per dag.
 • Bronchitis, benauwdheid, en voorhoofdsholteontsteking. Raadpleeg uw arts als u hier last van krijgt. Deze bijwerkingen zijn alleen voorgekomen bij een dosering van 30 mg of meer per dag.
 • Gewichtsverlies, oorsuizen, oedeem (te merken aan opgezwollen enkels en voeten).
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk, galbulten en rode vlekken. Heeft u hier last van, neem dan contact op met uw arts.
  In zeer zeldzame gevallen ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te merken aan verschijnselen zoals blaren op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen, koorts, opgezwollen mond, tong, keel of gezicht, ademhalingsproblemen, flauwvallen of jeukende bloeduitstortingen (paarse vlekken) in de huid. Stop bij een of meer van deze verschijnselen het gebruik en raadpleeg meteen een arts of Eerste-Hulpdienst.
  Als u overgevoelig blijkt te zijn, mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor risedroninezuur. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Neem de tablet in met een vol glas kraanwater, terwijl u rechtop staat of zit. Slik de tablet zonder kauwen door.

Blijf na inname nog een half uur rechtop zitten, staan of lopen. Zo voorkomt u dat de tablet aan de wand van de slokdarm blijft kleven en daardoor de slokdarm irriteert. U voorkomt hiermee eventuele slokdarmirritatie. Ga in elk geval nooit liggen als u net een tablet heeft ingenomen, maar blijf een half uur na inname rechtop.

Wanneer?
Neem de tablet 's ochtends in, direct na het opstaan, voor het ontbijt. Na een half uur kunt u ontbijten.

De tablet werkt niet als u hem samen met eten of drinken inneemt. Het wordt in combinatie met voedsel zeer slecht opgenomen. Op een volkomen lege maag komt er binnen een half uur na inname voldoende van in uw bloed. Een volkomen lege maag heeft u als u 6 uur niet gegeten heeft.

Is het voor u niet mogelijk de tablet 's ochtends voor het ontbijt in te nemen? Dan kunt u het eventueel overdag innemen, maar alleen als u daarvoor én daarna minimaal 2 uur niet eet of drinkt.

Dit medicijn kan elke dag of elke week worden gebruikt. Dit hangt af van de reden waarvoor u het gebruikt en welke sterkte uw arts voorschrijft. Gebruikt u dit medicijn eens per week, doe dat dan op een vaste dag in de week.
Als u het iedere dag slikt, kies dan een vast tijdstip. U heeft dan minder kans dat u de tablet vergeet in te nemen.

Hoelang?
Hoelang u het moet gebruiken hangt af van de reden waarvoor u het krijgt.

 • Bij botontkalking. Uw arts zal elke 5 jaar bepalen of het nog zinvol is de behandeling voort te zetten. Risedroninezuur wordt meestal niet langer dan 10 jaar gebruikt.
 • Om de bijwerking van corticosteroïden tegen te gaan. U moet dit medicijn meestal net zolang als het corticosteroïd gebruiken. Maar een bisfosfonaat, zoals risedroninezuur, wordt meestal niet langer dan 10 jaar gebruikt.
 • Bij de ziekte van Paget. De behandeling duurt meestal twee maanden. Als het nodig is wordt deze behandeling na ten minste twee maanden herhaald.
 • Bij osteogenesis imperfecta. Het is nog niet duidelijk hoe lang behandeling met dit medicijn nodig is.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

 • Gebruikt u de tablet 1 keer per dag? Als u nog niet heeft ontbeten, kunt u de tablet alsnog innemen. Let er ook dan op dat u een half uur na inname niets eet of drinkt.
  Heeft u wel al ontbeten en duurt het bovendien nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in, minstens 2 uur nadat u iets heeft gegeten. Nadat u de tablet heeft ingenomen mag u vervolgens nog 2 uur niets eten of drinken.
  Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Gebruikt u de tablet 1 keer in de week?
  Neem de vergeten tablet de volgende ochtend in. Neem de volgende tablet weer op de normale dag in de week erna waarop u altijd de tablet neemt. Neem nooit 2 tabletten op een dag in.
 • Gebruikt u de tabletten op 2 opeenvolgende dagen per maand?
  Bent u de eerste tablet vergeten? Neem die dan de volgende ochtend in. Neem de tweede tablet de dag erna. Neem nooit 2 tabletten op 1 dag of 3 tabletten in 1 week in.
  Bent u de tweede tablet vergeten en duurt het nog langer dan 7 dagen voordat u de nieuwe maanddosis moet nemen? Neem de tweede tablet dan de volgende ochtend in, ook al zitten er dan een of meer dagen tussen de eerste en de tweede tablet. Neem de volgende 2 tabletten weer op de normale dagen in de maand waarop u altijd de tabletten neemt.
  Duurt het minder dan 7 dagen voor u de volgende maanddosis moet nemen? Sla de vergeten dosis dan over. Neem nooit 3 tabletten in 1 week in.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

alcohol drinken?
Alcohol irriteert de maag. Het kan de bijwerkingen op maag en slokdarm versterken. U kunt daardoor eerder last krijgen van uw maag. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

alles eten?
Voedingsmiddelen met calcium (kalk) of ijzer belemmeren de opname van risedroninezuur in het lichaam. Omdat in veel voedingsmiddelen calcium of ijzer zit, mag u vanaf 6 uur vóór tot een half uur ná inname van de tablet niets eten of drinken. Als u in deze periode dorst heeft, kunt u wel gewoon kraanwater drinken. Calcium zit namelijk niet alleen in melk, maar ook in mineraalwater en vruchtensap.

Het is echter heel belangrijk op de andere tijden van de dag juist wel veel kalkrijke voedingsmiddelen, zoals melk, te gebruiken.

Mag ik risedroninezuur gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Maagzuurbinders en andere medicijnen met calcium (kalk), magnesium of aluminium. Dit zijn Antagel, Rennies, Regla pH en vele andere medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn. Deze medicijnen verminderen de opname van risedroninezuur in het lichaam. Indien deze medicijnen echt nodig zijn: neem de maagzuurbinder ten minste 2 uur na risedroninezuur in.
  Didanosine-drank (tegen hiv-infectie) bevat ook een maagzuurbinder. Neem ook hierbij de drank ten minste 2 uur na risedroninezuur in.
 • IJzerbevattende medicijnen mét vertraagde afgifte (te herkennen aan 'MGA' of 'retard'), zoals ferrosulfaat. IJzer vermindert de opname van risedroninezuur in het lichaam. Dit effect houdt de hele dag aan.
  U mag op de dag dat u risedroninezuur inneemt geen ijzerbevattend medicijn met vertraagde afgifte gebruiken.
  Gebruikt u risedroninezuur eens in de week of eens in de maand? Overleg dan met uw arts of u op die dagen het ijzerbevattende middel met vertraagde afgifte kunt overslaan.
  Gebruikt u risedroninezuur dagelijks? Overleg dan met uw arts of een ijzerbevattend medicijn zónder vertraagde afgifte voor u mogelijk is.
  Een ijzerbevattend medicijn zóndervertraagde afgifte, zoals ferrofumaraat en ferrogluconaat kunt u veilig gebruiken. Neem hierbij het medicijn met ijzer ten minste 2 uur na risedroninezuur.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. In theorie kan dit medicijn de hoeveelheid calcium bij de baby beïnvloeden. Het kan dan schadelijk zijn voor de ontwikkeling van de baby. Waarschijnlijk moet u tijdelijk stoppen met dit medicijn.

Borstvoeding
Gebruik dit medicijn NIETals u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen. Als u stopt, neemt de kans op botbreuken echter toe. Stop daarom alleen op advies van uw arts.

Onder welke namen is risedroninezuur verkrijgbaar?

De werkzame stof risedroninezuur zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Risedroninezuur is sinds 1998 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Actonel, Actonel Wekelijks en als het merkloze Natriumrisedronaat in tabletten.

Risedroninezuur is ook op de markt in een combinatieverpakking met calciumcarbonaat onder de merknaam Actokit.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 28-11-2017

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

risedroninezuur is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

9 February 2018

Had eerst Actonel was blijkbaar te duur. Die was goed .Kreeg toen Risedronaat ik vond die niet zo goed leek net of er minder van de medicijn inzat.Moet he...

18 November 2017

Door het medicijn meerdere jaren te gebruiken . Is als donderslag bij heldere hemel mijn bijbeen volledig gebroken. Het is operatief dmv. stangen weer geze...

28 September 2016

Ben nog steeds bezig hier mee merk er nog niets van

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.