Medicijnentriamtereen

triamtereen

Medicijnentriamtereen

triamtereen

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingGebruik bij slechte nieren of leverMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Triamtereen is een plastablet dat kaliumtekort tegengaat. Het wordt gecombineerd met plastabletten die kaliumtekort als bijwerking hebben.
  • Bij hoge bloeddruk, hartfalen en oedeem (vochtophoping).
  • Heeft u een kaliumtekort? Soms merkt u dat aan hartkloppingen, spierkramp, spierzwakte of vermoeidheid. Maar vaak merkt u niets. Het komt dan toevallig naar voren bij een bloedonderzoek.
  • Het kaliumtekort verdwijnt binnen enkele weken.
  • U kunt last krijgen van maagdarmklachten, hoofdpijn en duizeligheid. Ook heeft u meer kans op zonnebrand doordat u gevoeliger wordt voor zonlicht.
  • Uw urine kan een lichtblauwe kleur krijgen. Dit is onschuldig.
  • Wisselwerkingen met andere middelen. Laat uw apotheker controleren of u triamtereen veilig kunt gebruik met uw andere medicijnen, ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.
  • Triamtereen is een kaliumsparend plasmiddel. Het wordt gebruikt in combinatie met andere plasmiddelen, zoals thiazide-plasmiddelen en lis-plasmiddelen, om een tekort aan kalium te voorkomen dat door deze plasmiddelen kan ontstaan.

   Artsen schrijven triamtereen samen met een van deze andere plasmiddelen voor bij hoge bloeddruk, hartfalen en oedeem.

   • Triamtereen wordt in combinatie met andere plasmiddelen gebruikt bij hoge bloeddruk.

    Verschijnselen
    Mensen met een hoge bloeddruk voelen hier in het algemeen niets van. Hoge bloeddruk is ook geen ziekte, maar geeft meer kans op hart- en vaatziekten.

    Als de bloeddruk is verhoogd, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten geven kans op een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) en ernstige hartziekten, zoals hartkramp en hartfalen.

    Werking
    Bij hoge bloeddruk schrijven artsen in eerste instantie meestal een plasmiddel van het thiazide-type voor. Mensen die met een plasmiddel hun bloeddruk hebben verlaagd, blijken minder vaak te overlijden aan een beroerte of aan een hartziekte.

    Als bijwerking van de meeste plasmiddelen kan een kaliumtekort in het bloed ontstaan. Dit kan een nadeel zijn voor mensen die digoxine gebruiken, hartritmestoornissen hebben of een andere hartaandoening hebben. Als er een kaliumtekort ontstaat, schrijft de arts naast het plasmiddel ook een kaliumsparend plasmiddel, zoals triamtereen, voor.

    Effect
    Zelf merkt u niet veel van de kaliumsparende werking van dit medicijn. Hartkloppingen door kaliumtekort zullen binnen enkele dagen tot weken verdwijnen. Maar meestal weet u pas of het werkt na bloedonderzoek. Toch is het belangrijk dit medicijn elke dag in te nemen. Alleen dan kunt u een kaliumtekort voorkomen.

    • Triamtereen wordt in combinatie met andere plasmiddelen gebruikt bij hartfalen.

     Verschijnselen
     Bij hartfalen (decompensatio cordis) is de pompkracht van het hart verzwakt. Het bloed wordt niet meer goed rondgepompt. U bent daardoor sneller moe, u kunt last krijgen van vocht in de benen of achter de longen en bent dan ook sneller benauwd.

     Oorzaak
     Hartfalen kan ontstaan door een langdurig bestaande hoge bloeddruk, slecht werkende hartkleppen, vernauwing in de bloedvaten die het hart van bloed voorzien (kransslagaders), stoornissen in het hartritme of een hartinfarct.

     Behandeling
     Bij hartfalen zal de arts vooral de oorzaken behandelen, zoals een hoge bloeddruk of een slechte hartklep. Verder spelen ook medicijnen een belangrijke rol bij hartfalen. De belangrijkste medicijnen zijn plasmiddelen en ACE-remmers of angiotensine-II-blokkers.

     Als bijwerking van de meeste plasmiddelen kan een kaliumtekort in het bloed ontstaan. Dit kan een nadeel zijn voor mensen die digoxine gebruiken, hartritmestoornissen hebben of een andere hartaandoening hebben. Als er een kaliumtekort ontstaat, schrijft de arts ook een kaliumsparend plasmiddel voor, zoals triamtereen.

     Effect
     Zelf merkt u niet veel van de kaliumsparende werking van dit medicijn. Als u last heeft van hartkloppingen door kaliumtekort, kunt u binnen enkele dagen tot weken merken dat u hier minder last van heeft. Maar meestal weet u pas of het werkt na bloedonderzoek. Toch is het belangrijk dit medicijn elke dag in te nemen. Alleen dan kan een kaliumtekort worden voorkomen.

     • Triamtereen wordt in combinatie met andere plasmiddelen gebruikt bij oedeem.

      Verschijnselen
      Het lichaam kan vocht vasthouden bij een verminderde pompkracht van het hart (hartfalen), een verminderde nierwerking, levercirrose (een chronische leverziekte) of het gebruik van bepaalde medicijnen, zoals bijnierschorshormonen of vrouwelijke geslachtshormonen.

      Het vocht kan zich ophopen op plaatsen waar het normaal niet of nauwelijks aanwezig is. Dit heet oedeem. Dit merkt u het eerst aan dikke enkels en voeten. Ook kan er vocht rond de longen blijven staan. U merkt dan dat u benauwd bent en sneller moe wordt.

      Behandeling
      Oedeem wordt meestal behandeld met een plasmiddel. Als bijwerking van plasmiddelen kan een kaliumtekort in het bloed ontstaan. Dit kan een nadeel zijn voor mensen die digoxine gebruiken, hartritmestoornissen hebben of een andere hartaandoening hebben.

      Als er een kaliumtekort ontstaat, schrijft de arts behalve het plasmiddel ook een kaliumsparend plasmiddel voor, zoals triamtereen.

      Effect
      Zelf merkt u niet veel van de kaliumsparende werking van dit medicijn. Als u last heeft van hartkloppingen door kaliumtekort, kunt u binnen enkele dagen tot weken merken dat u hier minder last van heeft.

      Maar meestal weet u pas of het werkt na bloedonderzoek. Toch is het belangrijk  dit medicijn elke dag in te nemen. Alleen dan kan een kaliumtekort worden voorkomen.

     • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

      De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

      Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

      • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken en diarree.

       Meestal helpt het als u het medicijn met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

      • Hoofdpijn, duizeligheid vermoeidheid, spierspasmen en een droge mond.

       Deze bijwerkingen gaan meestal over als uw lichaam aan het medicijn gewend is. Als u na enkele weken nog steeds last hiervan heeft, raadpleeg dan uw arts.

      • Als u het syndroom van Sjögren heeft, een aandoening waarbij de slijmvliezen van onder andere ogen en mond droger zijn dan normaal: u kunt meer klachten krijgen. Neem contact op met uw arts als u meer last heeft van oogirritatie of een droge mond.

       Dit middel vermindert de aanmaak van traanvocht en speeksel. Mogelijk is een ander medcijn geschikter voor u.

      • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten.

       In zeldzame gevallen ontstaat er benauwdheid, flauwvallen of een ernstige huidafwijking. Stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor triamtereen. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.

      • Te veel aan kalium, een bepaalde stof in het bloed.

       Dat komt door een te sterke werking van dit medicijn. U merkt dit meestal zelf niet op. Een enkele keer kunt u hierdoor last krijgen van lusteloosheid en hartritmestoornissen. Een te hoog kaliumgehalte kan met name ontstaan als uw nieren minder goed werken of als u diabetes mellitus (suikerziekte) heeft, die niet goed onder controle is met dieet of medicijnen. Uw arts zal het kaliumgehalte regelmatig controleren.

      • Een verminderde nierwerking na gebruik gedurende meerdere maanden.

       Meestal merkt u dit niet zelf op, maar via bloedonderzoek kan dit worden opgemerkt. Uw arts zal de nierwerking regelmatig controleren.

      • Nierstenen. Raadpleeg uw arts bij hevige pijn in de zij, rug of buik (nierkoliek).

      • Bloedafwijkingen. Bij het ontstaan van onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel moet u direct een arts waarschuwen.

      • Jicht. Dit merkt u meestal aan een pijnlijk gezwollen en rode grote teen. Mensen die al vaker last van jicht hebben, moeten hier extra alert op zijn.

       Neem contact op met uw arts als uw jicht toeneemt.

      • De urine kan lichtblauw verkleuren, dit is verder onschuldig.

      • Dit medicijn kan de huid gevoeliger maken voor UV-licht (zon, zonnebank, UV-lamp). Blootstelling aan zonlicht, zelfs voor korte perioden, kan huiduitslag, jeuk, roodheid of andere verkleuring van de huid of ernstige verbranding door de zon geven.

       Begint u net met dit medicijn? Blijf dan uit direct zonlicht, met name tussen 10.00 en 15.00 uur, draag beschermende kleding, waaronder hoed en zonnebril, smeer een zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor en ga niet onder de zonnebank. Als u een ernstige reactie op de zon krijgt, stop dan het gebruik en neem contact op met uw arts.


      Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


      Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

      • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
       Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
       Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
       Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
       • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

        Wanneer?
        U kunt het medicijn het best 's ochtends bij het ontbijt innemen. Als u het medicijn twee keer per dag moet gebruiken: 's ochtends bij het ontbijt en 's avonds bij het eten. U heeft dan de minste kans op maagdarmklachten.

        Hoe lang?

        • Hoge bloeddruk. Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als u triamtereen krijgt in combinatie met een ander plasmiddel, moet u meestal beide middelen blijven slikken. Als deze combinatie goed bij u werkt, moet u deze medicijnen waarschijnlijk uw leven lang gebruiken.
        • Oedeem. Hoe lang u dit middel moet gebruiken, hangt af van de oorzaak van het oedeem. Als u triamtereen krijgt in combinatie met een ander plasmiddel, moet u meestal beide middelen blijven slikken.
        • Hartfalen. Als u een verminderde hartwerking (hartfalen) heeft, moet u het waarschijnlijk langdurig gebruiken.
        • Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

         • Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: ontdekt u het dezelfde dag, dan kunt u de dosis nog inhalen bij de avondmaaltijd. Merkt u het pas later? Sla de dosis dan over.
         • Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in met wat voedsel. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
         • Als u dit medicijn 1 keer per 2 dagen gebruikt: duurt het nog meer dan 24 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 24 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
         • autorijden?
          Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

          alcohol drinken?
          Als u dit medicijn gebruikt voor oedeem: overmatig alcoholgebruik kan klachten als benauwdheid en vocht vasthouden verergeren. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

          alles eten?
          Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

          • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

           De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden zijn de volgende.

           • De hart- en vaatmiddelen van de groep ACE-remmers en de groep Angiotensine-II-blokkers. Bij combinatie met triamtereen kan het kaliumgehalte te hoog worden. U merkt dit aan lusteloosheid en hartritmestoornissen. U kunt de combinatie veilig gebruiken, als bij u regelmatig de hoeveelheid kalium in het bloed wordt gemeten.
           • Colestyramine, een cholesterolverlager. De werking van dit medicijn kan afnemen. Overleg hierover met uw arts. Mogelijk krijgt u een ander medicijn. Of controleert uw arts u extra. Moet u ze beide gebruiken? Zorg ervoor dat u dit medicijn minstens 4 uur vóór colestyramine inneemt.
           • Kaliumzout. Dit medicijn wordt soms gegeven aan mensen die een extreem lage hoeveelheid kalium in hun bloed hebben. Het zit ook in 'zeezout' of 'dieetzout'. De combinatie van de kaliumspaarder triamtereen met kaliumzout kan de hoeveelheid kalium in het bloed te hoog maken. U merkt dit aan lusteloosheid en hartritmestoornissen. U kunt de combinatie veilig gebruiken, als bij u regelmatig de hoeveelheid kalium in het bloed wordt gemeten.
           • Pijnstillers van het NSAID-type, zoals ibuprofen, naproxen of diclofenac. Deze pijnstillers kunnen het effect van triamtereen verminderen. Gebruik deze pijnstillers daarom alleen als uw arts ze heeft geadviseerd of ze heeft voorgeschreven. Merkt u bij het gebruik van deze pijnstillers samen met triamtereen dat uw enkels of voeten dikker worden of bent u weer sneller kortademig? Neem dan contact op met uw arts.

           Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

           • Zwangerschap
            Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. U zult (tijdelijk) moeten overstappen op een ander veilig medicijn.

            Borstvoeding
            Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk is voor de baby. Wel is bekend dat de hoeveelheid moedermelk kan afnemen. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken. Of u kunt kunstvoeding geven.

            Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

            • Nieren

             Werken uw nieren minder goed? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat de dosering van uw medicijn aangepast moet worden. Of dat een ander medicijn geschikter is.

             Dialyseert u? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat aanpassing van uw medicijngebruik nodig is. Bijvoorbeeld:

             • een andere dosering;
             • een andere dag of ander tijdstip waarop u uw medicijn moet innemen;
             • een ander medicijn.

             Lever

             Heeft u levercirrose? Gebruik dit medicijn alleen na overleg met uw arts. Levercirrose verhoogt de hoeveelheid van dit medicijn in uw bloed. Hierdoor kan dit medicijn meer bijwerkingen veroorzaken. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

             • Hoge bloeddruk
              Stop niet zomaar zelf met dit medicijn. Overleg altijd eerst met uw apotheker en arts als u wilt stoppen.

              U moet dit medicijn namelijk afbouwen, dat betekent dat u dit medicijn NIET in 1 keer mag stoppen. Als u in 1 keer stopt of als u te snel stopt, kan uw bloeddruk weer omhoog gaan.

              Gebruikt u dit medicijn voor een hoge bloeddruk en denkt u erover na om te stoppen met dit medicijn? Bekijk dan het thema 'Kan ik stoppen met mijn medicijnen die de bloeddruk verlagen (bloeddrukverlagers)?'.

              Hartfalen en oedeem
              Stop alleen in overleg met uw apotheker en arts. De pompfunctie van het hart kan slechter worden als u dit medicijn stopt. Ook kunt u (weer) last krijgen van benauwdheid of dikke enkels kunnen terugkeren.

              • De werkzame stof triamtereen zit in de volgende producten:
               • Ja, u heeft een recept nodig.

                Triamtereen is sinds 1962 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als het merkloze Triamtereen en Triamterenum. Het is te verkrijgen in tabletten.

                Triamtereen wordt ook gebruikt in combinatie met andere werkzame stoffen, onder de merknaam Dyta-Urese en als het merkloze Hydrochloorthiazide/triamtereen.

                Laatst bijgewerkt op 23-03-2023

                Disclaimer

                Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

                Vond u deze informatie nuttig?

                Vind een apotheek

                Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
                Vind een apotheek blob

                Vraag het de webapotheker

                Vraag het de webapotheker

                Vraag het de webapotheker

                Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

                Meldpunt medicijnen

                Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring

                Geen ervaringen gevonden

                Informatie wordt bijgewerkt: