Lecigon

Lecigon

    De werkzame stoffen in Lecigon zijn levodopa en enzymremmers carbidopa en entacapon.

    Levodopa is sinds 1969, carbidopa sinds 1972 en entacapon sinds 1998 internationaal op de markt. De combinatie is op recept verkrijgbaar in een gel.

    Deze combinatie wordt gebruikt bij de ziekte van Parkinson.

    U kunt op deze site informatie opzoeken over de losse werkzame stoffen:

    U zult op deze site geen informatie vinden over de combinatie Lecigon.

Informatie wordt bijgewerkt: