Stalevo

Stalevo

    De werkzame stoffen in Stalevo zijn levodopa met enzymremmer carbidopa en entacapon. Entacapon is sinds 1998 internationaal op de markt. De combinatie van entacapon met levodopa en carbidopa sinds 2004. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten.

    Deze combinatie wordt gebruikt bij de ziekte van Parkinson.

    U kunt op deze site informatie opzoeken over de losse werkzame stoffen:

    U zult op deze site geen informatie vinden over de combinatie Stalevo.

Informatie wordt bijgewerkt: