Motilium

Motilium

Werkzame stof: domperidon

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof domperidon.

Trefwoord
naar medicijnen
vergroot
terug naar boven

Belangrijk om te weten over domperidon

 • Domperidon stimuleert de beweging van maag en darmen. Het zorgt ervoor dat voedsel sneller van de maag naar de darm gaat. Het helpt bij migraine om pijnstillers sneller te laten werken. Bij borstvoeding zorgt domperidon ervoor dat u meer moedermelk aanmaakt.
 • Bij misselijkheid en braken, maagklachten, migraine en problemen bij borstvoeding. Soms ook bij bepaalde vormen van lage bloeddruk.
 • Tabletten en drank: werkt binnen 15 tot 30 minuten. Het effect houdt 6 tot 8 uur aan. Gebruik dit medicijn 15 tot 30 minuten voor een maaltijd.
 • Schud de drank goed om voor u de dosis afmeet.
 • Migraine-aanval: gebruik domperidon tegelijk met de pijnstiller.
 • Gebruik domperidon zo kort mogelijk, niet langer dan 1 week. Als u het langer gebruikt heeft u meer kans op hartritmestoornissen.
 • U kunt last krijgen van een droge mond. Hierdoor kunnen eerder gaatjes in uw gebit ontstaan. Poets en flos dan extra goed.
Highlight video thumbail

Wat doet domperidon en waarbij gebruik ik het?

Domperidon stimuleert de bewegingen van de maag en het eerste deel van de darmen en versnelt de passage van voedsel van de maag naar de darmen.

Artsen schrijven het voor bij misselijkheid en braken, maagklachten, migraine, problemen bij borstvoeding en een bepaalde vorm van lage bloeddruk bij de ziekte van Parkinson.

Misselijkheid en braken

 • Bij misselijkheid en overgeven

Oorzaak
Misselijkheid en braken ontstaan doordat het braakcentrum in de hersenen wordt geprikkeld. De prikkels kunnen ergens vanuit de hersenen afkomstig zijn of van de maag en darmen.

Werking
Domperidon opent de doorgang van de maag naar de darmen en stimuleert de bewegingen van de maag en darmen. Hierdoor raakt de maag eerder leeg en komt het voedsel sneller in de darmen terecht. Omdat de maag leeg is, zullen misselijkheid en braakneigingen afnemen.

Behandeling
Bij misselijkheid kunt u domperidon gebruiken. Mocht u al braken, dan kunt u beter de zetpilvorm gebruiken.

Effect
De tabletten en drank beginnen 15 tot 30 minuten na inname te werken. Het effect houdt 6 tot 8 uur aan.

Lees meer over misselijkheid en braken

Maagklachten

Domperidon wordt gebruikt bij maagklachten met misselijkheid. 

Bij veel maagklachten zal de arts in eerste instantie een maagzuurbindend middel voorschrijven. Als dit onvoldoende effect heeft, kan de arts eventueel domperidon voorschrijven. Hierboven leest u hoe domperidon werkt bij misselijkheid.

Lees meer over maagklachten

Migraine

 • Bij migraine

Dit medicijn wordt gebruikt bij misselijkheid bij migraine, in combinatie met een pijnstiller. Het gaat de misselijkheid bij een migraineaanval tegen, en verbetert bovendien de opname van de pijnstiller in het lichaam. De pijnstiller werkt daardoor effectiever.

De tabletten en drank beginnen 15-30 minuten na inname te werken. Het effect houdt 6-8 uur aan.

Lees meer over migraine

Problemen met borstvoeding geven

Het duurt ongeveer 5 dagen voor aanmaak van moedermelk goed op gang is gekomen. Door de baby vaak te laten drinken, kunt u de melkklieren stimuleren.

De aanmaak van melk wordt gestimuleerd door het hormoon prolactine. Prolactine komt vrij uit een klier in de hersenen (de hypofyse). Hoe meer prolactine vrij komt, hoe meer moedermelk wordt gemaakt. 

Een tekort aan moedermelk kan ontstaan als de baby te weinig drinkt. De aanmaak van melk wordt dan onvoldoende gestimuleerd. Een oorzaak voor te weinig drinken is als de melk te moeilijk vrijkomt.

Behandeling
U kunt de melkproductie en het vrijkomen van de melk stimuleren door de baby vaak aan te leggen. Vraag uw verloskundige, kraamverzorger, het consultatiebureau of een lactatiekundige om een instructie als de baby niet goed kan drinken. Huidcontact met de baby bevordert ook borstvoeding.

Door warme kompressen of een warme douche verwijden de melkkanaaltjes zich, waardoor de melk ook makkelijker vrijkomt.

Zorg dat u ook zelf genoeg drinkt. Minimaal een glas vocht per borstvoeding.

Als deze maatregelen niet helpen, dan kan de arts eventueel domperidon voorschrijven. Het stimuleert de afgifte van prolactine, waardoor er meer melk wordt gemaakt. Vanwege het risico op bijwerkingen moet uw arts of apotheker wel eerst nagaan of dit medicijn geschikt voor u is.

Lees meer over problemen met borstvoeding geven

Lage bloeddruk

Een bepaalde vorm van een verlaagde bloeddruk is 'orthostatische hypotensie'. Dit uit zich vooral in duizeligheid bij opstaan uit zittende of liggende houding.

Het kan verschillende oorzaken hebben. Bij mensen met de ziekte van Parkinson kan het optreden als bijwerking van de medicijnen of het kan het gevolg zijn van de ziekte zelf.

Als u er veel last van heeft, kan de arts domperidon voorschrijven.

Lees meer over lage bloeddruk

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Voorbijgaande darmkrampen, deze verdwijnen meestal na enige tijd. Deze krampen zijn het gevolg van het stimulerend effect van domperidon op de darmen.
 • Droge mond. Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren als u dit middel gedurende verschillende weken gebruikt.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Borstvorming bij mannen en opzwellen van melkklieren bij vrouwen. Ook kan er melk uit de borsten vloeien en kan de menstruatie ontregeld raken. Deze verschijnselen verdwijnen weer binnen enkele dagen na stoppen met domperidon.
 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten. Gebruik dit middel dan niet meer. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Ga dan onmiddellijk naar een arts. In beide gevallen mag u dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor domperidon. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.
 • Bewegingsstoornissen, deze worden ook wel extrapiramidale verschijnselen genoemd. Het zijn stoornissen in de aansturing van de spieren. De verschijnselen kunnen lijken op de verschijnselen bij de ziekte van Parkinson: stijve spieren, beven, moeite met lopen of praten, rusteloosheid, plotselinge spiertrekkingen. Als u dit merkt waarschuw dan uw arts.
 • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit middel NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.
 • Domperidon wordt via de lever uit het lichaam verwijderd. Als u een verminderde leverwerking heeft, mag u dit medicijn daarom niet gebruiken. Overleg hierover met uw arts.
 • Diarree. Gebruikt u dit medicijn meerdere weken en u heeft na enkele weken nog steeds last van diarree? Raadpleeg dan uw arts.
 • Hoofdpijn, duizeligheid, algemeen gevoel van zwakte, angst en slaperigheid. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.
 • Minder zin in vrijen. Als u hier problemen mee heeft, overleg dan met uw arts.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Drank: omschudden voor gebruik. Gebruik voor het afmeten van de juiste hoeveelheid een maatbekertje of maatlepel.
 • Tabletten: innemen met een half glas water.
 • Smelttabletten: eerst laten smelten op de tong en dan pas wegslikken. Eventueel kunt u de smelttablet eerst in een half glas water uiteen laten vallen, omroeren en direct opdrinken.

Wanneer?

 • Misselijkheid, braken, problemen bij borstvoeding en lage bloeddruk: neem dit medicijn 15 tot 30 minuten vóór een maaltijd of wat voedsel.
 • Migraine: neem domperidon meteen bij de eerste verschijnselen van een migraineaanval. Gebruik het tegelijk met een pijnstiller.

Hoe lang?
Gebruik dit medicijn zo kort mogelijk. In elk geval niet langer dan een week achter elkaar. Moet u het langer gebruiken? Bespreek dan de risico's met uw arts. Bij langer gebruik heeft u kans op ernstige bijwerkingen, zoals hartritmestoornissen.

 • Misselijkheid en braken: neem contact op met uw arts als u na 1 of 2 dagen gebruik nog geen verbetering merkt.
 • Problemen bij borstvoeding: meestal moet u het medicijn gedurende 1 tot 2 weken dagelijks gebruiken, waarna u het gebruik in enkele weken moet afbouwen.
 • Migraine: gebruik dit medicijn alleen tijdens een migraineaanval. Deze duurt in het algemeen tussen de 4 en 16 uur.
  Heeft u voortdurend last van hoofdpijn of heeft u meer dan 2 keer per maand een migraineaanval? Overleg dan met uw arts over een medicijn dat migraineaanvallen kan voorkomen.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het heeft geen zin een vergeten dosis alsnog te gebruiken. Sla de vergeten dosis over en hervat uw normale schema.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden en alcohol drinken?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

alles eten?
U mag alles eten. Houd er wel rekening mee dat bepaalde voedingsmiddelen maagklachten kunnen verergeren. U zult moeten proberen welke voedingsmiddelen u beter kunt vermijden.

Mag ik domperidon gebruiken met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Bij combinatie van domperidon met een van de volgende medicijnen heeft u meer kans op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Gebruik de volgende medicijnen NIET samen met domperidon: amiodaron, anagrelide, arseentrioxide, azitromycine, chloorpromazine, chloroquine, citalopram, claritromycine, disopyramide, droperidol, erytromycine, escitalopram, flecaïnide, haloperidol, ibutilide, ketanserine, kinidine, methadon, moxifloxacine, ondansetron, pentamidine, pimozide, sevofluraan, sotalol, sulpiride en vandetanib. Overleg met uw arts. Mogelijk kan hij een ander medicijn voorschrijven.
 • Middelen tegen de ziekte van Parkinson. Domperidon kan de werking van parkinsonmiddelen tegengaan. Daarom het liefst zo weinig en zo kort mogelijk domperidon gebruiken als u de ziekte van Parkinson heeft. Overleg hierover met uw arts.
 • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit middel komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Bij kortdurend gebruik voor problemen bij borstvoeding zijn tot nu toe geen schadelijke effecten op de baby gezien.
Het is niet bekend of het bij langer gebruik schadelijk is voor uw baby. Moet u dit middel langer gebruiken, dan kunt u beter geen borstvoeding geven. Overleg met uw arts.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Bij de meeste aandoeningen kunt u in één keer met het gebruik stoppen. Gebruikt u het om de borstvoeding te verbeteren? Bouw het dan langzaam af om te zorgen dat de melkproductie door blijft gaan.

Onder welke namen is domperidon verkrijgbaar?

De werkzame stof domperidon zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Domperidon is sinds 1978 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Motilium en als het merkloze Domperidon. Het is te verkrijgen in tabletten, smelttabletten en drank.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 27-01-2016

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag Hypotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

29 December 2017

ik heb een stollings stoornis en na een paar dagen gebruik van de domperidon bleek mijn bloed bij controle zo dun dat het meetapparaat het niet eens kon m...

27 February 2017

Werkte tegen de misselijkheid maar heb de verlengde QT ritme van gekregen met torsade de pointes

13 October 2016

Mijn vader had medicijnen voor Parkinson en kreeg dit medicijn voorgeschreven. Vraag was 'heeft u hart problemen', nee dat niet, geen vraag over Parkinson....

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!
Scan uw medicijn

Plaats de streepjescode binnen het kader. De streepjescode staat op de verpakking van uw medicijn.

Plaats de streepjescode in het kader. De code kunt u vinden op de verpakking. De barcodescanner werkt alleen met medicatie van een apotheek.

Barcode Scanner Logo
Gelukt
We hebben meerdere medicijnteksten gevonden. Bekijk hieronder de gevonden resultaten.
Barcode Scanner Logo
Helaas
Het scannen van de barcode is niet gelukt.
Barcode Scanner Logo
Probeer het opnieuw
Of zoek handmatig naar uw medicijn
Medicijn, klacht, ziekte of trefwoord
Barcode Scanner Logo

Helaas.

De barcode is niet bekend.

Heeft u dit medicijn niet in een apotheek gekocht? Maar bijvoorbeeld bij een drogist of supermarkt? Dan kan het zijn dat de barcode van dit medicijn niet bij ons bekend is.

Staan er meerdere barcodes op de verpakking van uw medicijn? Probeer dan de andere barcode te scannen.

Barcode Scanner Logo
Probeer het opnieuw
Of zoek handmatig naar uw medicijn
Medicijn, klacht, ziekte of trefwoord