MedicijnenPregabaline

Pregabaline | pregabaline

Werkzame stof: pregabaline


Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof pregabaline.

MedicijnenPregabaline

Pregabaline

Werkzame stof: pregabaline


Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof pregabaline.

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingGebruik bij slechte nieren of leverMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Pregabaline brengt overprikkelde zenuwen in de hersenen tot rust.
  • Bij epilepsie, zenuwpijn en angstgevoelens. Soms ook bij voortdurende hik, rusteloze benen en pijn na een operatie.
  • Bij epilepsie duurt het enkele weken voordat u het effect merkt. Epileptische aanvallen treden minder op of verdwijnen.
   Zenuwpijn en angstgevoelens kunnen binnen een week verminderen.
  • Bijwerkingen in het begin: slaperig, moe, duizelig en verward zijn, vergeetachtigheid, moeite zich te concentreren, wazig zien. Deze bijwerkingen zijn in het begin het sterkst.
  • Let op! U mag de eerste week niet autorijden. Nadat u 1 week lang dezelfde dosering heeft gebruikt mag u weer autorijden. Rijd daarna alleen als u geen bijwerkingen heeft.
  • Pas op met alcohol. Dit kan u nog suffer maken.
  • Verder hoofdpijn, maagdarmklachten, droge mond, onrustig gevoel, problemen met bewegen, gewichtstoename en doof of tintelend gevoel in voeten of handen. U heeft minder kans op bijwerkingen als u met een lage dosis begint en de dosering daarna langzaam opbouwt.
  • Stop niet in een keer met dit medicijn: bouw langzaam af. Overleg eerst met uw arts.
  • Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Overleg dan met uw arts over de voor- en nadelen van pregabaline.
  • Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Dit medicijn kan in de moedermelk komen. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

  Download de samenvatting

  • Pregabaline beïnvloedt de informatieoverdracht via zenuwen in de hersenen.

   Artsen schrijven het voor bij zenuwpijn, epilepsie en angstgevoelens en gespannenheid. Ze schrijven het soms voor bij voortdurende hik, bij rusteloze benen en bij pijn na een operatie.

   • Verschijnselen
    Bij zenuwpijn voelt u heftige pijnschokken met een zeer scherpe, stekende of constant brandende pijn. De pijn is continu aanwezig of kan opkomen na slechts een lichte aanraking. Dit betreft vaak één specifiek deel van het lichaam, zoals een deel van het gezicht, een deel van de romp of een voet of arm.

    Oorzaak
    De oorzaak van zenuwpijn ligt bij de gevoelszenuwen. Deze versturen `berichten` over aanrakingen en verwondingen naar de hersenen. Beschadigde of geïrriteerde zenuwen versturen deze berichten onjuist. Uw hersenen voelen hierdoor heftige pijn, zonder dat er van een verwonding sprake is.

    Behandeling
    Omdat bij zenuwpijnen de oorzaak van de pijn ligt bij de betrokken gevoelszenuw, hebben gewone pijnstillers meestal weinig effect. Meestal schrijven artsen bij zenuwpijn bepaalde medicijnen voor die oorspronkelijk bedoeld zijn voor depressie, zoals amitriptyline of duloxetine, of bepaalde medicijnen tegen epilepsie, zoals pregabaline of gabapentine.

    Werking
    Pregabaline beïnvloedt de informatieoverdracht tussen zenuwcellen in de hersenen. Het maakt de zenuwen minder prikkelbaar, zodat ze niet te snel reageren op pijnprikkels die door de gevoelszenuwen wordt doorgegeven. Hierdoor helpt het tegen zenuwpijn.

    Effect
    Pregabaline werkt bij verschillende soorten zenuwpijn, zoals door diabetes of gordelroos. Het werkt niet bij iedereen. Bij 1 op de 3 mensen kan het de pijn in belangrijke mate verminderen. Bij anderen blijkt het niet te werken. Na een week zal duidelijk zijn of het medicijn bij u voldoende werkt.

    • Verschijnselen
     Er zijn verschillende vormen van epilepsie. Bij veel vormen is sprake van epileptische aanvallen, waarbij men het bewustzijn verliest en de spieren hevig verkrampen. De spierschokken kunnen meer of minder hevig zijn. Soms zijn er geen spierschokken en is men alleen een paar seconden afwezig (absences).
     Er zijn ook lichtere aanvallen zonder bewusteloosheid. Daarbij voelt u alleen tintelingen in een arm, hoort of ziet u dingen die er niet zijn, of zijn er lichte bewegingen (friemelen, smakken) merkbaar.

     Oorzaak
     Bij een aanval van epilepsie verloopt de informatieoverdracht tussen zenuwcellen in de hersenen niet goed. Prikkels in de hersenen kunnen hierdoor epileptische aanvallen veroorzaken.

     Epilepsie kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld: zuurstofgebrek tijdens de geboorte, een hersenvliesontsteking, een ongeval, een beroerte of (zelden) een hersentumor. Bij een bepaalde vorm van epilepsie kunnen lichtflitsen (TV, computergames, discolicht) een aanval uitlokken. Meestal is de oorzaak echter onbekend en is er sprake van aanleg. De ziekte kan op elke leeftijd ontstaan, maar begint meestal op de kinderleeftijd.

     Behandeling
     Er zijn verschillende medicijnen tegen epilepsie. Bij de keuze van een medicijn volgt uw arts meestal een schema, waarbij medicijnen in een vaste volgorde worden uitgeprobeerd. Pregabaline wordt meestal pas gebruikt als de eerste-keusmiddelen bij epilepsie niet voldoende werken of te veel bijwerkingen geven. Het wordt gecombineerd met andere epilepsiemedicijnen.

     Werking 
     Pregabaline beïnvloedt de informatieoverdracht tussen zenuwcellen in de hersenen. Het maakt de zenuwen minder prikkelbaar, zodat ze niet te snel reageren. Hierdoor helpt het epilepsieaanvallen te voorkomen.

     Effect
     Het werkt niet bij iedereen. Na een week zal duidelijk zijn of dit medicijn voldoende bij u werkt. U merkt dat doordat epilepsieaanvallen minder vaak optreden en minder heftig zijn of helemaal verdwijnen.

     • Verschijnselen
      Iedereen is wel eens angstig. Angst is een normale reactie bij dreigend gevaar. Het leidt tot voorzichtigheid of tot vluchten, en is dus een nuttige vorm van zelfbescherming.

      Soms is iemand angstig terwijl daar weinig aanleiding voor is, bijvoorbeeld als u niet naar buiten durft, of geen boodschappen durft te doen in een drukke winkel. We spreken dan van een angststoornis. De angst wordt dus niet uitgelokt door een bepaalde situatie, zoals bij een spinnenfobie, maar is continu aanwezig. Het komt meer voor bij ouderen dan bij jonge mensen.

      Angst geeft vaak klachten als hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen en prikkelbaarheid. Hevige angst kan leiden tot: hartkloppingen, benauwdheid, zweten, pijn op de borst, trillen, het gevoel flauw te vallen of tintelingen in armen en benen.

      Behandeling
      Bij een angststoornis die langer dan enkele dagen of weken aanhoudt of die een psychische oorzaak heeft kan psychotherapie helpen. Soms schrijft de arts ook een medicijn tegen depressie voor of kortdurend een rustgevend medicijn, zoals diazepam. Als deze niet voldoende helpen, kan de arts pregabaline voorschrijven.

      Werking
      Pregabaline begint na 1 week te werken. Na ongeveer 4 weken kunt u het effect beoordelen. Het werkt niet bij iedereen; ongeveer de helft van de patiënten heeft er baat bij.

      • Oorzaak
       Bij de hik trekt het middenrif (een spier tussen buik en longen) vanzelf samen. Het kan ontstaan door te snel eten of drinken, niet goed kauwen of door koolzuurhoudende dranken.

       Ook alcohol kan de hik veroorzaken. De zenuwen in de keel en het middenrif worden hierdoor geprikkeld en het middenrif gaat samentrekken (krampen).

       Soms hebben mensen met een aandoening van de longvliezen of de maag vaak de hik.

       Meestal is de hik onschuldig, het gaat in het algemeen na korte tijd weer over. Een enkele keer houdt de hik echter verschillende dagen of langer aan. Dit kan leiden tot pijn in de borst en tot uitputting.

       Behandeling
       Rustig eten en drinken is de beste manier om hikaanvallen te voorkomen. Bij lang aanhoudende hik helpt pregabaline soms. Het wordt soms ook samen met het spierverslappende medicijn baclofen gegeven. Hoe pregabaline werkt bij hik is niet bekend.

       • Verschijnselen
        Bij rusteloze benen heeft u een kriebelend, jeukend, tintelend of pijnlijk gevoel in de benen, vooral in de kuiten, maar ook in dijen, voeten, handen en armen. Hierbij heeft u meestal een onbedwingbare neiging om dit lichaamsdeel te bewegen. Als u beweegt verdwijnt het gevoel.

        De klachten treden meestal op in rust en dus vaak tijdens het slapen. Het bemoeilijkt het inslapen of u wordt al snel weer wakker.

        Oorzaak
        De oorzaak van deze klachten is niet bekend. Oudere mensen hebben er meer kans op. In zeldzame gevallen kunnen de klachten veroorzaakt worden door bloedarmoede, zwangerschap, diabetes, medicijnen of een te langzaam werkende schildklier.

        Behandeling
        In sommige gevallen kunnen de klachten verminderen met een warme douche of spierontspannende oefeningen voordat u gaat slapen. Het helpt vaak om geen coffeïne te gebruiken (dus geen koffie, thee, cola, chocola) of overdag minder lang achterelkaar rechtop te staan of zitten.

        Als de klachten ernstig blijven kan de arts medicijnen voorschrijven. Meestal zijn dit medicijnen die op dopamine werken, zoals pramipexol en ropinirol. Als deze niet werken of gebruikt kunnen worden, schrijft de arts soms pregabaline voor.

        • Pijn bestaat in verschillende vormen. Pijn kan komen door een beschadiging in uw lichaam of als iets niet werkt zoals het hoort. De zenuwen in het beschadigde lichaamsdeel geven een seintje naar uw hersenen en u voelt pijn. Soms heeft pijn geen duidelijke oorzaak en weten we niet waar de pijn vandaan komt.

         Behandeling
         In de meeste gevallen is paracetamol de veiligste manier om pijn te bestrijden. Dit heeft de minste bijwerkingen en werkt meestal goed. Als dit onvoldoende werkt of wanneer er sprake is van een ontsteking, schrijft uw arts meestal een ontstekingsremmende pijnstiller voor, zoals ibuprofen of diclofenac.

         Pregabaline wordt soms gebruikt om pijn na een operatie te voorkomen. U krijgt dit medicijn dan 1 keer voor de operatie. 

         Werking
         Pregabaline beïnvloedt de informatieoverdracht tussen zenuwcellen in de hersenen. Het maakt de zenuwen minder prikkelbaar, zodat ze niet te snel reageren op pijnprikkels. Hierdoor kan het helpen bij pijn na een operatie. 

        • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

         Om de kans op bijwerkingen aan het begin van de behandeling te verkleinen, moet u starten met een lage dosering. De dosering wordt daarna geleidelijk opgebouwd.

         De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

         Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

         • Slaperigheid en zelden sufheid

          Dit gaat meestal over als u een week lang dezelfde dosering gebruikt. Uw lichaam went er dan aan. Maar zolang de dosering nog wordt opgebouwd, kunt u last hebben van deze bijwerking.
          Voorkom ongelukken bij activiteiten thuis, op het werk en in het verkeer. Bijvoorbeeld wanneer u een ladder beklimt, apparaten bedient en op het werk iets bewaakt of controleert. Zeer zelden juist slapeloosheid, nachtmerries.

         • Duizeligheid. Zelden duizeligheid bij het opstaan uit een stoel of van een bed. In zeldzame gevallen kunt u flauwvallen.

          Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt dan het best even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

         • Hoofdpijn

         Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

         • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, diarree, winderigheid, een opgezette buik en verstopping. Zeer zelden brandend maagzuur en zure oprispingen.

         • Psychische klachten, zoals verwardheid, prikkelbaarheid, overdreven opgewekt gevoel of juist een sloom gevoel. Zeer zelden depressieve gevoelens, opgewonden gevoel, agressie, rusteloosheid, apathie, hallucinaties, paniekaanvallen, ernstige sufheid. In zeldzame gevallen zelfmoordgedachten.

          Overleg met uw arts, als u dit merkt.

         • Vermoeidheid

         • Problemen met geheugen, concentratie, oriëntatie en coördinatie, moeite met praten. Zeer zelden moeite met leren en begrijpen.

         • Bewegingsstoornissen, zoals een onzekere gang bij het lopen, draaierig gevoel, evenwichtsproblemen, neiging tot vallen. Verder abnormale bewegingen van tong en mond, zoals smakken, zuigen of kauwen, grimassen en tics van het gezicht. Verder buigen en strekken van vingers en tenen, zwaai- en draaibewegingen van schouders en bekken.

         • Trillende handen (tremor). Zeer zelden hevig trillen op het moment dat u iets wilt pakken of aanraken, ook moeite met schrijven.

         • Keelpijn, verkoudheid, loopneus of verstopte neus. Zeer zelden bloedneuzen, droge neus, hoesten, kortademigheid.

          Raadpleeg uw arts bij koorts, keelpijn en kortademigheid.

         • Droge mond. Zeer zelden juist veel speekselaanmaak, gevoelloosheid van de mond, smaakverlies.

          Door een droge mond kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond.

         • Toename van gewicht

          Dit kan komen door meer eetlust of het vasthouden van vocht; u merkt dat aan opgezwollen enkels en onderbenen. Raadpleeg dan uw arts.

         • Minder zin in seks en moeilijker krijgen van een erectie. Zeer zelden moeilijker orgasme of zaadlozing.

         • Doof of tintelend gevoel of pijn in armen of benen

         • Pijn of zwelling van gewrichten, rugpijn, spierpijn, spierkramp, stijve nek. Zeer zelden slappe spieren of juist aanhoudend gespannen spieren, soms in een vreemde houding.

          Spierpijn is meestal onschuldig, maar in zeldzame gevallen kan er sprake zijn van een ernstige bijwerking op de spieren. De verschijnselen van deze ernstige bijwerking zijn spierpijn, spierzwakte, algemeen ziek voelen, koorts, misselijkheid en braken. De spierpijn zit meestal in de kuiten of onderrug, maar ook het gehele lichaam kan zeer doen. Overleg met uw arts als u onverklaarbare spierpijn heeft. Als de verschijnselen ernstig zijn, moet u zo snel mogelijk uw arts waarschuwen.

         Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

         • Slap of zwak gevoel

         • Minder eetlust

         • Moeite met slikken, gevoel van toegeknepen keel, gezwollen tong.

          Raadpleeg dan uw arts.

         • Minder goed kunnen ruiken

         • Overgevoeligheid voor geluid, normale geluiden minder goed kunnen verdragen.

         • Opvliegers, blozen en overmatig zweten, of juist koude handen en voeten, koude rillingen.

         • Menstruatiepijn, wegblijven van de menstruatie

         • Borstvorming bij mannen, zwelling van de borstklieren bij mannen en vrouwen, melkvorming.

         • Pijn bij het plassen, moeite met plassen

          Raadpleeg dan een arts.

         • Hartkloppingen, pijn op de borst

          Waarschuw in deze gevallen uw arts.

         • Veranderingen in het bloedglucose. Dit is vooral van belang voor diabetespatiënten. Zij kunnen eerder een te hoog of te laag bloedglucose krijgen

         • Ontsteking van de lever of alvleesklier. Bij plotselinge hevige pijn in bovenbuik, misselijkheid en een gele kleur van huid of oogwit moet u een arts waarschuwen.

         • Plotselinge verminderde nierwerking. Als u ineens minder gaat plassen, donkere urine plast of pijn in de zij of rug krijgt, moet u uw arts waarschuwen.

         • Minder witte bloedcellen en bloedplaatjes. Waarschuw uw arts bij infecties die niet overgaan, keelpijn, blaasjes in de mond, blauwe plekken of bloedneuzen.

         • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit is te merken aan huiduitslag met bultjes en jeuk. Raadpleeg dan uw arts.

          Verder kan een zwelling ontstaan van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden.
          In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. In deze gevallen moet u onmiddellijk een arts waarschuwen of naar de Eerste-Hulpdienst gaan.
          Als u overgevoelig bent voor pregabaline mag u het niet meer gebruiken. Geef dit aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.


         Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


         Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

         • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
          Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
          Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
          Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
          • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

           Hoe?
           Capsules: de capsules innemen met een half glas water. Heel doorslikken.
           Drank: Steek de doseerspuit in de fles en meet de juiste hoeveelheid af. Haal de spuit uit de fles terwijl deze rechtop staat. Leeg de inhoud van de spuit in de mond en spoel de spuit na met wat water.

           Wanneer? 
           U mag dit medicijn innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis.
           Als u het 2 keer gebruikt: 's ochtends bij het ontbijt en 's avonds bij het avondeten.
           Als u het 3 keer per dag gebruikt: bij ontbijt, lunch en avondeten.

           Rusteloze benen: neem het medicijn 3 uur voordat u gaat slapen in, dan is het effect het best.

           Pijn na een operatie: u neemt het medicijn 1 keer in voor de operatie. Uw arts zal aangeven wanneer u het medicijn precies kunt gebruiken.

           Hoelang?
           Zenuwpijn
           Het is belangrijk uw pijn al vóór de behandeling te noteren in een pijndagboek, door telkens 's avonds bijvoorbeeld met een cijfer aan te geven hoe erg de pijn geweest is, en welke activiteiten u niet hebt kunnen doen door de pijn.

           Als pregabaline bij u werkt, kunt u het gebruiken zolang als nodig is. Werkt het na 1 tot 2 weken onvoldoende? Overleg dan met uw arts. De arts kan misschien de dosering aanpassen of een ander medicijn voorschrijven.

           Epilepsie
           U zult dit medicijn waarschijnlijk langdurig moeten gebruiken. Na enkele weken zal uw arts met u bekijken of het voldoende werkzaam is. Het kan zijn dat de arts de dosering tussentijds aanpast. Verander in elk geval nooit zelf de dosering.

           Angstgevoelens en gespannenheid en rusteloze benen
           Als pregabaline werkt, kunt u het gebruiken zolang als nodig is. Werkt het na 1 tot 2 weken onvoldoende? Overleg dan met uw arts. De arts kan misschien de dosering aanpassen of een ander medicijn voorschrijven.

           Pijn na een operatie 
           U neemt het medicijn 1 keer in vóór de operatie.

           • Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn, neem de vergeten dosis dan zo snel mogelijk in. Neem echter nooit een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. U kunt eventueel de volgende dosis verschuiven. Vraag advies aan uw arts.

            • autorijden?
             Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals duizelig, moe en slaperig zijn, verward zijn, wazig zien en problemen met het geheugen en concentreren.

             U mag de eerste week dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto zolang de dosering nog omhoog gaat. Pas nadat u 1 week dezelfde dosering heeft gebruikt, mag u weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen. Na 1 week dezelfde dosering gebruiken, zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten.

             Gebruikt u ook andere medicijnen die deze bijwerkingen geven? Let er dan op dat u meer last kunt hebben van deze bijwerkingen.

             Let op: als u epilepsie heeft, mag u vaak niet autorijden. Of u mag autorijden, hangt af van bepaalde keuringseisen. Overleg hierover met uw arts. Ook heeft het Epilepsiefonds meer informatie over het deelnemen aan het verkeer met epilepsie. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

             Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

             alcohol drinken?
             Alcohol kan de bijwerking van dit medicijn sterker maken. Hierdoor kunt u extra slaperig worden. Gebruik daarom liever geen alcohol of drink minder alcohol als u dit medicijn krijgt.

             alles eten?
             Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

             • De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd zeker geen auto als u 2 of meer van dergelijke medicijnen gebruikt.

              Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

              • Zwangerschap

               Bij epilepsie:
               Bespreek met uw arts uw kinderwens, voordat u zwanger bent. Bent u al zwanger? Neem dan direct contact op met uw arts. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico's van dit medicijn zijn voor zwangere vrouwen en hun kind. Wel is bekend dat een epilepsieaanval schadelijk kan zijn voor de baby. Overleg daarom met uw arts over de voor- en nadelen.

               Goede controle tijdens de zwangerschap is belangrijk. Soms is het nodig de hoeveelheid van het medicijn in het bloed te meten en de dosering aan te passen.

               Gebruik in elk geval foliumzuur vanaf een maand voor het moment dat u zwanger wilt worden tot en met week 10 van de zwangerschap. U vermindert hiermee de kans op aangeboren afwijkingen.

               Bij zenuwpijn, angstgevoelens en gespannenheid, voortdurende hik en rusteloze benen
               Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Het is niet bekend of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen en hun kind. Misschien kan de arts een ander medicijn voorschrijven. Een medicijn waarvan wel bekend is dat het veilig is tijdens de zwangerschap.

               Borstvoeding
               Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

               Als u dit medicijn toch moet gebruiken en u wilt borstvoeding blijven geven, is het belangrijk de baby goed te controleren op niet goed willen drinken, overgeven, sufheid en prikkelbaarheid.

               Gebruikt u een combinatie van epilepsiemiddelen? Geef dan geen borstvoeding. Het blijkt dat combinaties van epilepsiemiddelen meer risico's geven op bijwerkingen bij de zuigeling zoals niet goed willen drinken, overgeven, sufheid en prikkelbaarheid.

               Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

               • Nieren

                Werken uw nieren minder goed? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat de dosering van uw medicijn aangepast moet worden.

                Dialyseert u? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat aanpassing van uw medicijngebruik nodig is. Bijvoorbeeld:

                • een andere dosering;
                • een andere dag of ander tijdstip waarop u uw medicijn moet innemen;
                • een ander medicijn.

                Lever

                Het is niet bekend of mensen met levercirrose dit medicijn veilig kunnen gebruiken.

                 

                • Bij zenuwpijn, angstgevoelens en gespannenheid, voortdurende hik en rusteloze benen:
                 Overleg met uw arts, als u wilt stoppen. Uw klachten kunnen terugkomen, als u stopt. Bovendien moet u meestal de dosering langzaam afbouwen, omdat anders ontwenningsverschijnselen kunnen ontstaan, zoals slapeloosheid, hoofdpijn, misselijkheid, diarree, griepachtige verschijnselen, nervositeit, depressiviteit, pijn, zweten en duizeligheid.

                 Bij epilepsie:
                 U kunt niet zomaar stoppen. Overleg altijd met uw arts als u wilt stoppen. De dosering moet namelijk langzaam worden afgebouwd, omdat anders ernstige epileptische aanvallen kunnen ontstaan. Ook kunnen na het stoppen ontwenningsverschijnselen optreden, zoals slapeloosheid, hoofdpijn, misselijkheid, diarree, griepachtige verschijnselen, nervositeit, depressiviteit, pijn, zweten en duizeligheid.

                 Moet u stoppen omdat u overgevoelig bent of ernstige bijwerkingen heeft? Stop dan wel direct en waarschuw meteen een arts.

                 Ook als u een ander epilepsiemedicijn gaat gebruiken, mag u niet in één keer met dit medicijn stoppen. Eerst zult u het tweede medicijn ernaast gebruiken in geleidelijk oplopende dosering. Als dit allemaal goed gaat, kunt u in overleg met de arts het eerste medicijn geleidelijk afbouwen.

                 • De werkzame stof pregabaline zit in de volgende producten:
                  • Ja, u heeft een recept nodig.

                   Pregabaline is sinds 2004 internationaal op de markt. Het is op recept te krijgen in capsules en als drank onder de merknaam Lyrica en als het merkloze Pregabaline.

                   Laatst bijgewerkt op 23-01-2024

                   Disclaimer

                   Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

                   Vond u deze informatie nuttig?

                   Vind een apotheek

                   Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
                   Vind een apotheek blob

                   Vraag het de webapotheker

                   Vraag het de webapotheker

                   Vraag het de webapotheker

                   Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

                   Meldpunt medicijnen

                   Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
                   Informatie wordt bijgewerkt: