Pregabaline

Pregabaline

Werkzame stof: pregabaline

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof pregabaline.

Trefwoord
naar medicijnen

pregabaline

vergroot
terug naar boven

Belangrijk om te weten over pregabaline

 • Pregabaline brengt overprikkelde zenuwen in de hersenen tot rust.
 • Bij epilepsie, zenuwpijn en angstgevoelens. Soms ook bij voortdurende hik en rusteloze benen.
 • Bij epilepsie duurt het enkele weken voordat u het effect merkt. Epileptische aanvallen treden minder op of verdwijnen.
  Zenuwpijn en angstgevoelens kunnen binnen een week verminderen.
 • Bijwerkingen in het begin: slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid, verwardheid, vergeetachtigheid, moeite zich te concentreren, wazig zien. Deze bijwerkingen zijn in het begin het sterkst. Rijd daarom de eerste week geen auto. Daarna alleen als u geen last meer heeft van deze bijwerkingen.
 • Pas op met alcohol. Dit kan u nog suffer maken.
 • Verder hoofdpijn, maagdarmklachten, droge mond, onrustig gevoel, problemen met bewegen, zoals onzeker lopen, gewichtstoename en doof of tintelend gevoel in voeten of handen. U heeft minder kans op bijwerkingen als u met een lage dosis begint en de dosering daarna langzaam opbouwt.
 • Stop niet in een keer met dit medicijn: bouw langzaam af. Overleg eerst met uw arts.
 • Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Overleg dan met uw arts over de voor- en nadelen van pregabaline.

Wat doet pregabaline en waarbij gebruik ik het?

Pregabaline beïnvloedt de informatieoverdracht via zenuwen in de hersenen.

Artsen schrijven het voor bij zenuwpijn, epilepsie en angstgevoelens en gespannenheid. Ze schrijven het soms voor bij voortdurende hik en bij rusteloze benen.

Zenuwpijn

 • Bij pijn

Verschijnselen
Bij zenuwpijn voelt u heftige pijnschokken met een zeer scherpe, stekende of constant brandende pijn. De pijn is continu aanwezig of kan opkomen na slechts een lichte aanraking. Dit betreft vaak één specifiek deel van het lichaam, zoals een deel van het gezicht, een deel van de romp of een voet of arm.

Oorzaak
De oorzaak van zenuwpijn ligt bij de gevoelszenuwen. Deze versturen `berichten` over aanrakingen en verwondingen naar de hersenen. Beschadigde of geïrriteerde zenuwen versturen deze berichten onjuist. Uw hersenen voelen hierdoor heftige pijn, zonder dat er van een verwonding sprake is.

Behandeling
Omdat bij zenuwpijnen de oorzaak van de pijn ligt bij de betrokken gevoelszenuw, hebben gewone pijnstillers meestal weinig effect. Meestal schrijven artsen bij zenuwpijn bepaalde medicijnen voor die oorspronkelijk bedoeld zijn voor depressie, zoals amitriptyline of duloxetine, of bepaalde medicijnen tegen epilepsie, zoals pregabaline of gabapentine.

Werking
Pregabaline beïnvloedt de informatieoverdracht tussen zenuwcellen in de hersenen. Het maakt de zenuwen minder prikkelbaar, zodat ze niet te snel reageren op pijnprikkels die door de gevoelszenuwen wordt doorgegeven. Hierdoor helpt het tegen zenuwpijn.

Effect
Pregabaline werkt bij verschillende soorten zenuwpijn, zoals door diabetes of gordelroos. Het werkt niet bij iedereen. Bij 1 op de 3 mensen kan het de pijn in belangrijke mate verminderen. Bij anderen blijkt het niet te werken. Na een week zal duidelijk zijn of het medicijn bij u voldoende werkt.

Lees meer over zenuwpijn

Epilepsie

 • Bij epilepsie

Verschijnselen
Er zijn verschillende vormen van epilepsie. Bij veel vormen is sprake van epileptische aanvallen, waarbij men het bewustzijn verliest en de spieren hevig verkrampen. De spierschokken kunnen meer of minder hevig zijn. Soms zijn er geen spierschokken en is men alleen een paar seconden afwezig (absences).
Er zijn ook lichtere aanvallen zonder bewusteloosheid. Daarbij voelt u alleen tintelingen in een arm, hoort of ziet u dingen die er niet zijn, of zijn er lichte bewegingen (friemelen, smakken) merkbaar.

Oorzaak
Bij een aanval van epilepsie verloopt de informatieoverdracht tussen zenuwcellen in de hersenen niet goed. Prikkels in de hersenen kunnen hierdoor epileptische aanvallen veroorzaken.

Epilepsie kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld: zuurstofgebrek tijdens de geboorte, een hersenvliesontsteking, een ongeval, een beroerte of (zelden) een hersentumor. Bij een bepaalde vorm van epilepsie kunnen lichtflitsen (TV, computergames, discolicht) een aanval uitlokken. Meestal is de oorzaak echter onbekend en is er sprake van aanleg. De ziekte kan op elke leeftijd ontstaan, maar begint meestal op de kinderleeftijd.

Behandeling
Er zijn verschillende medicijnen tegen epilepsie. Bij de keuze van een medicijn volgt uw arts meestal een schema, waarbij medicijnen in een vaste volgorde worden uitgeprobeerd. Pregabaline wordt meestal pas gebruikt als de eerste-keusmiddelen bij epilepsie niet voldoende werken of te veel bijwerkingen geven. Het wordt gecombineerd met andere epilepsiemedicijnen.

Werking
Pregabaline beïnvloedt de informatieoverdracht tussen zenuwcellen in de hersenen. Het maakt de zenuwen minder prikkelbaar, zodat ze niet te snel reageren. Hierdoor helpt het epilepsieaanvallen te voorkomen.

Effect
Het werkt niet bij iedereen. Na een week zal duidelijk zijn of dit medicijn voldoende bij u werkt. U merkt dat doordat epilepsieaanvallen minder vaak optreden en minder heftig zijn of helemaal verdwijnen.

Lees meer over epilepsie

Angstgevoelens en gespannenheid

 • Vermindert angsten

Verschijnselen
Iedereen is wel eens angstig. Angst is een normale reactie bij dreigend gevaar. Het leidt tot voorzichtigheid of tot vluchten, en is dus een nuttige vorm van zelfbescherming.

Soms is iemand angstig terwijl daar weinig aanleiding voor is, bijvoorbeeld als u niet naar buiten durft, of geen boodschappen durft te doen in een drukke winkel. We spreken dan van een angststoornis. De angst wordt dus niet uitgelokt door een bepaalde situatie, zoals bij een spinnenfobie, maar is continu aanwezig. Het komt meer voor bij ouderen dan bij jonge mensen.

Angst geeft vaak klachten als hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen en prikkelbaarheid. Hevige angst kan leiden tot: hartkloppingen, benauwdheid, zweten, pijn op de borst, trillen, het gevoel flauw te vallen of tintelingen in armen en benen.

Behandeling
Bij een angststoornis die langer dan enkele dagen of weken aanhoudt of die een psychische oorzaak heeft kan psychotherapie helpen. Soms schrijft de arts ook een medicijn tegen depressie voor of kortdurend een rustgevend medicijn, zoals diazepam. Als deze niet voldoende helpen, kan de arts pregabaline voorschrijven.

Werking
Pregabaline begint na 1 week te werken. Na ongeveer 4 weken kunt u het effect beoordelen. Het werkt niet bij iedereen; ongeveer de helft van de patiënten heeft er baat bij.

Lees meer over angstgevoelens en gespannenheid

Voortdurende hik

Oorzaak
Bij de hik trekt het middenrif (een spier tussen buik en longen) vanzelf samen. Het kan ontstaan door te snel eten of drinken, niet goed kauwen of door koolzuurhoudende dranken.

Ook alcohol kan de hik veroorzaken. De zenuwen in de keel en het middenrif worden hierdoor geprikkeld en het middenrif gaat samentrekken (krampen).

Soms hebben mensen met een aandoening van de longvliezen of de maag vaak de hik.

Meestal is de hik onschuldig, het gaat in het algemeen na korte tijd weer over. Een enkele keer houdt de hik echter verschillende dagen of langer aan. Dit kan leiden tot pijn in de borst en tot uitputting.

Behandeling
Rustig eten en drinken is de beste manier om hikaanvallen te voorkomen. Bij lang aanhoudende hik helpt pregabaline soms. Het wordt soms ook samen met het spierverslappende medicijn baclofen gegeven. Hoe pregabaline werkt bij hik is niet bekend.

Lees meer over voortdurende hik

Rusteloze benen

Verschijnselen
Bij rusteloze benen heeft u een kriebelend, jeukend, tintelend of pijnlijk gevoel in de benen, vooral in de kuiten, maar ook in dijen, voeten, handen en armen. Hierbij heeft u meestal een onbedwingbare neiging om dit lichaamsdeel te bewegen. Als u beweegt verdwijnt het gevoel.

De klachten treden meestal op in rust en dus vaak tijdens het slapen. Het bemoeilijkt het inslapen of u wordt al snel weer wakker.

Oorzaak
De oorzaak van deze klachten is niet bekend. Oudere mensen hebben er meer kans op. In zeldzame gevallen kunnen de klachten veroorzaakt worden door bloedarmoede, zwangerschap, diabetes, medicijnen of een te langzaam werkende schildklier.

Behandeling
In sommige gevallen kunnen de klachten verminderen met een warme douche of spierontspannende oefeningen voordat u gaat slapen. Het helpt vaak om geen coffeïne te gebruiken (dus geen koffie, thee, cola, chocola) of overdag minder lang achterelkaar rechtop te staan of zitten.

Als de klachten ernstig blijven kan de arts medicijnen voorschrijven. Meestal zijn dit medicijnen die op dopamine werken, zoals pramipexol en ropinirol. Als deze niet werken of gebruikt kunnen worden, schrijft de arts soms pregabaline voor.

Lees meer over rusteloze benen

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

Om de kans op bijwerkingen aan het begin van de behandeling te verkleinen, moet u starten met een lage dosering. De dosering wordt daarna geleidelijk opgebouwd.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Slaperigheid. Zelden sufheid. Dit gaat meestal over als u een week lang dezelfde dosering gebruikt. Uw lichaam went er dan aan. Maar zolang de dosering nog wordt opgebouwd, kunt u last hebben van deze bijwerking.
  Voorkom ongelukken bij activiteiten thuis, op het werk en in het verkeer. Bijvoorbeeld wanneer u een ladder beklimt, apparaten bedient en op het werk iets bewaakt of controleert. Zeer zelden juist slapeloosheid, nachtmerries.
 • Duizeligheid. Zelden duizeligheid bij het opstaan uit een stoel of van een bed. In zeldzame gevallen kunt u flauwvallen. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt dan het best even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.
 • Hoofdpijn.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, diarree, winderigheid, een opgezette buik en verstopping. Zeer zelden brandend maagzuur en zure oprispingen.
 • Psychische klachten, zoals verwardheid, prikkelbaarheid, overdreven opgewekt gevoel of juist een sloom gevoel. Zeer zelden depressieve gevoelens, opgewonden gevoel, agressie, rusteloosheid, apathie, hallucinaties, paniekaanvallen, ernstige sufheid. In zeldzame gevallen zelfmoordgedachten. Overleg met uw arts, als u dit merkt.
 • Vermoeidheid.
 • Problemen met geheugen, concentratie, oriëntatie en coördinatie, moeite met praten. Zeer zelden moeite met leren en begrijpen.
 • Bewegingsstoornissen, zoals een onzekere gang bij het lopen, draaierig gevoel, evenwichtsproblemen, neiging tot vallen. Verder abnormale bewegingen van tong en mond, zoals smakken, zuigen of kauwen, grimassen en tics van het gezicht. Verder buigen en strekken van vingers en tenen, zwaai- en draaibewegingen van schouders en bekken.
 • Trillende handen (tremor). Zeer zelden hevig trillen op het moment dat u iets wilt pakken of aanraken, ook moeite met schrijven.
 • Keelpijn, verkoudheid, loopneus of verstopte neus. Zeer zelden bloedneuzen, droge neus, hoesten, kortademigheid. Raadpleeg uw arts bij koorts, keelpijn en kortademigheid.
 • Droge mond. Zeer zelden juist veel speekselaanmaak, gevoelloosheid van de mond, smaakverlies. Door een droge mond kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond.
 • Wazig zien en dubbelzien. Zeer zelden oogirritatie, pijn in of rond het oog, tranend oog, droge ogen, minder goed kunnen zien aan de randen van het gezichtsveld, minder goed diepte kunnen zien, sterretjes zien.
 • Toename van gewicht. Dit kan komen door meer eetlust of het vasthouden van vocht; u merkt dat aan opgezwollen enkels en onderbenen. Raadpleeg dan uw arts.
 • Minder zin in seks en moeilijker krijgen van een erectie. Zeer zelden moeilijker orgasme of zaadlozing.
 • Doof of tintelend gevoel of pijn in armen of benen.
 • Pijn of zwelling van gewrichten, rugpijn, spierpijn, spierkramp, stijve nek. Zeer zelden slappe spieren of juist aanhoudend gespannen spieren, soms in een vreemde houding,
  Spierpijn is meestal onschuldig, maar in zeldzame gevallen kan er sprake zijn van een ernstige bijwerking op de spieren. De verschijnselen van deze ernstige bijwerking zijn spierpijn, spierzwakte, algemeen ziek voelen, koorts, misselijkheid en braken. De spierpijn zit meestal in de kuiten of onderrug, maar ook het gehele lichaam kan zeer doen. Overleg met uw arts als u onverklaarbare spierpijn heeft. Als de verschijnselen ernstig zijn, moet u zo snel mogelijk uw arts waarschuwen.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Slap of zwak gevoel.
 • Minder eetlust.
 • Moeite met slikken, gevoel van toegeknepen keel, gezwollen tong. Raadpleeg dan uw arts.
 • Minder goed kunnen ruiken.
 • Overgevoeligheid voor geluid, normale geluiden minder goed kunnen verdragen.
 • Opvliegers, blozen en overmatig zweten, of juist koude handen en voeten, koude rillingen.
 • Menstruatiepijn, wegblijven van de menstruatie.
 • Borstvorming bij mannen, zwelling van de borstklieren bij mannen en vrouwen, melkvorming.
 • Pijn bij het plassen, moeite met plassen. Raadpleeg dan een arts.
 • Hartkloppingen, pijn op de borst. Waarschuw in deze gevallen uw arts.
 • Veranderingen in het bloedglucose. Dit is vooral van belang voor diabetespatiënten. Zij kunnen eerder een te hoog of te laag bloedglucose krijgen.
 • Ontsteking van de lever of alvleesklier. Bij plotselinge hevige pijn in bovenbuik, misselijkheid en een gele kleur van huid of oogwit moet u een arts waarschuwen.
 • Plotselinge verminderde nierwerking. Als u ineens minder gaat plassen, donkere urine plast of pijn in de zij of rug krijgt, moet u uw arts waarschuwen.
 • Minder witte bloedcellen en bloedplaatjes. Waarschuw uw arts bij infecties die niet overgaan, keelpijn, blaasjes in de mond, blauwe plekken of bloedneuzen.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit is te merken aan huiduitslag met bultjes en jeuk. Raadpleeg dan uw arts.
  Verder kan een zwelling ontstaan van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden.
  In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen.
  In deze gevallen moet u onmiddellijk een arts waarschuwen of naar de Eerste-Hulpdienst gaan.
  Als u overgevoelig bent voor pregabaline mag u het niet meer gebruiken. Geef dit aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?
De capsules innemen met een half glas water. Heel doorslikken.

Wanneer?

U mag dit medicijn innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis.
Als u het 2 keer gebruikt: 's ochtends bij het ontbijt en 's avonds bij het avondeten.
Als u het 3 keer per dag gebruikt: bij ontbijt, lunch en avondeten.

Rusteloze benen: neem het medicijn 3 uur voordat u gaat slapen in, dan is het effect het best.


Hoelang?

Zenuwpijn
Het is belangrijk uw pijn al vóór de behandeling te noteren in een pijndagboek, door telkens 's avonds bijvoorbeeld met een cijfer aan te geven hoe erg de pijn geweest is, en welke activiteiten u niet hebt kunnen doen door de pijn.

Als pregabaline bij u werkt, kunt u het gebruiken zolang als nodig is. Werkt het na 1 tot 2 weken onvoldoende? Overleg dan met uw arts. De arts kan misschien de dosering aanpassen of een ander medicijn voorschrijven.

Epilepsie
U zult dit medicijn waarschijnlijk langdurig moeten gebruiken. Na enkele weken zal uw arts met u bekijken of het voldoende werkzaam is. Het kan zijn dat de arts de dosering tussentijds aanpast. Verander in elk geval nooit zelf de dosering.

Angstgevoelens en gespannenheid en rusteloze benen
Als pregabaline werkt, kunt u het gebruiken zolang als nodig is. Werkt het na 1 tot 2 weken onvoldoende? Overleg dan met uw arts. De arts kan misschien de dosering aanpassen of een ander medicijn voorschrijven.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn, neem de vergeten dosis dan zo snel mogelijk in. Neem echter nooit een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. U kunt eventueel de volgende dosis verschuiven. Vraag advies aan uw arts.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Let op: als u epilepsie heeft, mag u vaak niet autorijden. Of u mag autorijden, hangt af van bepaalde keuringseisen. Overleg hierover met uw arts. Ook is er een brochure 'Epilepsie en rijgeschiktheid' van het Epilepsiefonds. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

Heeft uw arts bepaald dat u met uw aandoening mag autorijden? Doe dat dan alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen van pregabaline, zoals sufheid, slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid, verminderde coördinatie, problemen met het geheugen en de concentratie, verwardheid, trillen, dubbelzien en wazig zien. U mag daarom in elk geval de eerste week dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto zolang de dosering nog omhoog gaat. Pas nadat u gedurende 1 week dezelfde dosering gebruikt heeft, mag u weer autorijden. Maar doe dat alleen als uw arts daarvoor toestemming heeft gegeven én u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit medicijn. Ook als u niets van deze bijwerking heeft gemerkt, kunt u door het gebruik van alcohol wel suf worden en kan uw coördinatie- en beoordelingsvermogen afnemen.

alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik pregabaline gebruiken met andere medicijnen?

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd zeker geen auto als u 2 of meer van dergelijke medicijnen gebruikt.

Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap

Bij epilepsie:
Bespreek met uw arts uw kinderwens, voordat u zwanger bent. Bent u al zwanger? Neem dan direct contact op met uw arts. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico's van dit medicijn zijn voor zwangere vrouwen en hun kind. Wel is bekend dat een epilepsieaanval schadelijk kan zijn voor de baby. Overleg daarom met uw arts over de voor- en nadelen.

Goede controle tijdens de zwangerschap is belangrijk. Soms is het nodig de hoeveelheid van het medicijn in het bloed te meten en de dosering aan te passen.

Gebruik in elk geval foliumzuur vanaf een maand voor het moment dat u zwanger wilt worden tot en met week 10 van de zwangerschap. U vermindert hiermee de kans op aangeboren afwijkingen.

Bij zenuwpijn, angstgevoelens en gespannenheid, voortdurende hik en rusteloze benen
Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Het is niet bekend of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen en hun kind. Misschien kan de arts een ander medicijn voorschrijven. Een medicijn waarvan wel bekend is dat het veilig is tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Als u dit medicijn toch moet gebruiken en u wilt borstvoeding blijven geven, is het belangrijk de baby goed te controleren op niet goed willen drinken, overgeven, sufheid en prikkelbaarheid.

Gebruikt u een combinatie van epilepsiemiddelen? Geef dan geen borstvoeding. Het blijkt dat combinaties van epilepsiemiddelen meer risico's geven op bijwerkingen bij de zuigeling zoals niet goed willen drinken, overgeven, sufheid en prikkelbaarheid.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik dit medicijn gebruiken als de werking van mijn nieren of lever minder is?

Nieren

Werken uw nieren minder goed? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat de dosering van uw medicijn aangepast moet worden.

Dialyseert u? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat aanpassing van uw medicijngebruik nodig is. Bijvoorbeeld:

 • een andere dosering;
 • een andere dag of ander tijdstip waarop u uw medicijn moet innemen;
 • een ander medicijn.

Lever

Het is niet bekend of mensen met levercirrose dit medicijn veilig kunnen gebruiken.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema “Verminderde nierfunctie en medicijnen” lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de invloed van een verminderde nierfunctie is op uw medicijnen. En leest u hoe uw apotheker u kan helpen bij veilig medicijngebruik als uw nieren niet goed werken.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Bij zenuwpijn, angstgevoelens en gespannenheid, voortdurende hik en rusteloze benen:
Overleg met uw arts, als u wilt stoppen. Uw klachten kunnen terugkomen, als u stopt. Bovendien moet u meestal de dosering langzaam afbouwen, omdat anders ontwenningsverschijnselen kunnen ontstaan, zoals slapeloosheid, hoofdpijn, misselijkheid, diarree, griepachtige verschijnselen, nervositeit, depressiviteit, pijn, zweten en duizeligheid.

Bij epilepsie:
U kunt niet zomaar stoppen. Overleg altijd met uw arts als u wilt stoppen. De dosering moet namelijk langzaam worden afgebouwd, omdat anders ernstige epileptische aanvallen kunnen ontstaan. Ook kunnen na het stoppen ontwenningsverschijnselen optreden, zoals slapeloosheid, hoofdpijn, misselijkheid, diarree, griepachtige verschijnselen, nervositeit, depressiviteit, pijn, zweten en duizeligheid.

Moet u stoppen omdat u overgevoelig bent of ernstige bijwerkingen heeft? Stop dan wel direct en waarschuw meteen een arts.

Ook als u een ander epilepsiemedicijn gaat gebruiken, mag u niet in één keer met dit medicijn stoppen. Eerst zult u het tweede medicijn ernaast gebruiken in geleidelijk oplopende dosering. Als dit allemaal goed gaat, kunt u in overleg met de arts het eerste medicijn geleidelijk afbouwen.

Onder welke namen is pregabaline verkrijgbaar?

De werkzame stof pregabaline zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Pregabaline is sinds 2004 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in capsules onder de merknaam Lyrica en als het merkloze Pregabaline.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 16-04-2019

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

26 October 2020

Helpt tegen pijn maar geen orgasme meer. nogal een ding. wacht op contact met arts

12 October 2020

Lyrica is gif. Een smerige “hard drug” die zeer verslavend is. Stoppen is de hel op aarde.

5 October 2020

Gebruik bij rusteloze benen. Ben er in 1x mee gestopt aangezien het geen effect heeft. Volgens de bijsluiter kan dit niet. Toch gedaan, bijwerkingen valle...

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!