Medicijnencefuroxim bij kinderen

cefuroxim bij kinderen

Medicijnencefuroxim bij kinderen

cefuroxim bij kinderen

Waar is dit medicijn voor?Ervaring bij kinderenHoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?BijwerkingenHoe is dit medicijn verkrijgbaar?Meer informatie
 • Cefuroxim behoort tot de cefalosporine-antibiotica. Cefalosporine-antibiotica doden veel soorten bacteriën.

  Artsen schrijven cefuroxim voor bij kinderen met infecties met bacteriën, zoals :

  • luchtweginfecties, bijvoorbeeld:
   • bronchitis;
   • longontsteking,;
   • keelpijn door een keelontsteking;
   • bijholteontsteking;
  • middenoorontsteking;
  • blaasontsteking;
  • huidinfecties;
  • infecties bij cystische fibrose.

  Daarnaast schrijven artsen cefuroxim voor bij kinderen om infecties met bacteriën te voorkomen.

  • Artsen schrijven cefuroxim voor bij bepaalde infecties met bacteriën.

   Bij de meeste infecties komen andere antibiotica eerder in aanmerking. Cefuroxim wordt alleen gebruikt voor infecties, waarbij de eerste-keuze-antibiotica niet goed werken. Bijvoorbeeld omdat de bacterie ongevoelig is voor deze antibiotica. Cefuroxim werkt dan vaak wel. Het is een ‘reserve’-antibioticum. Artsen schrijven het zo min mogelijk voor, om te voorkomen dat bacteriën er ongevoelig (resistent) voor worden.

   Cefuroxim is bruikbaar bij veel verschillende soorten infecties, zoals bij infecties van lucht- en urinewegen en de huid. Het wordt bij kinderen soms ook toegepast voorafgaand aan een operatie om een infectie met bacteriën te voorkomen. Bijvoorbeeld bij kinderen met veel kans op infecties of bij operaties waar hier veel kans op is.

   • De slijmvliezen van de keel, luchtpijp en longen kunnen geïnfecteerd raken met bacteriën en virussen.

    Luchtweginfecties gaan in de meeste gevallen vanzelf over. Een antibioticum is dan niet nodig. Bovendien werkt een antibioticum alleen als de infectie door een bacterie is veroorzaakt. In de meeste gevallen is de veroorzaker een virus. Als de veroorzaker een bacterie is, schrijven artsen soms een antibioticum voor. Bijvoorbeeld bij kinderen met een verminderde afweer of als er sprake is van zeer ernstige ziekteverschijnselen, zoals bij een longontsteking.

    Cefuroxim wordt alleen gebruikt als de eerste-keuze-antibiotica niet goed werken. Bijvoorbeeld omdat de bacterie ongevoelig is voor deze antibiotica. Cefuroxim werkt dan vaak wel.

    • Bronchitis is een infectie van de vertakkingen van de luchtpijp (de bronchiën). Kinderen moeten veel hoesten en soms hoest het kind slijm op. Ook kan uw kind koorts hebben.

     • Een longontsteking is een infectie van het longweefsel. Uw kind voelt zich flink ziek, heeft koorts en moet vaak hoesten. Ook kan het kind slijm ophoesten. Het ademen kan pijnlijk zijn en uw kind is vaak benauwd.

      • Bij een keelinfectie ziet u meestal een rode keelholte met wittige aanslag. De klieren in de hals van het kind zijn opgezet en pijnlijk. Ook kan uw kind koorts hebben.

       • De bijholten zijn ruimtes tussen de botten rondom de neus, bijvoorbeeld de voorhoofdsholte en de kaakholte. Deze ruimtes staan in verbinding met de neus. Door een neusverkoudheid kan het virus of de bacterie ook één van de bijholtes infecteren. Dit heet sinusitis. Er ontstaat pus en vocht in de bijholtes. Het kind voelt dan een pijnlijke druk in het voorhoofd of rond de ogen, vooral als het kind bukt. Ook kan een kind pijn bij het kauwen hebben.

        • Verschijnselen
         Bij een middenoorontsteking is de binnenkant van het oor ontstoken. Dit is het gedeelte dat zich achter het trommelvlies in het oor bevindt. Dit geeft een drukkende oorpijn, soms met koorts of een loopoor.

         Behandeling
         Meestal gaat een middenoorontsteking na een paar dagen vanzelf over. Een antibioticum is dan niet nodig. Bovendien werkt een antibioticum alleen als de infectie door een bacterie is veroorzaakt. In de meeste gevallen is de veroorzaker een virus.

         Als de veroorzaker een bacterie is, wordt soms een antibioticum gegeven. Bijvoorbeeld als het kind erg ziek is door de ontsteking of als na 3 dagen de klachten nog even erg zijn.

         Artsen schrijven alleen cefuroxim voor als de eerste-keuze-antibiotica niet goed werken. Bijvoorbeeld omdat de bacterie ongevoelig is voor deze antibiotica. Cefuroxim werkt dan vaak wel. Het is een ‘reserve’-antibioticum. Artsen schrijven dit medicijn zo min mogelijk voor, om te voorkomen dat bacteriën er ongevoelig (resistent) voor worden.

         • Bacteriën kunnen via de plasbuis in de blaas terechtkomen en daar een blaasontsteking veroorzaken. Dit geeft uw kind klachten, zoals: 

          • vaak moeten plassen;
          • pijn bij het plassen;
          • pijn in de onderbuik;
          • troebele plas, soms met bloed;
          • regelmatig verlies van een beetje plas bij kinderen die zindelijk zijn.

          Bij kleine kinderen zijn huilen of koorts soms de enige verschijnselen.

          Nierbekkenontsteking
          Soms kunnen de bacteriën vanuit de blaas verder het lichaam indringen en in het nierbekken terecht komen. Daar veroorzaken de bacteriën een nierbekkenontsteking.

          Verschijnselen
          Kinderen met een nierbekkenontsteking hebben hoge koorts en zijn ziek. Ook hebben kinderen vaak pijn in de rug of zij. Door de pijn kan uw kind bijvoorbeeld moeilijk in en uit bed komen. Als u op de rug de onderkant van de ribben klopt, doet het pijn.

          Behandeling
          Cefuroxim wordt alleen gebruikt als de eerste-keuze-antibiotica niet goed werken. Bijvoorbeeld omdat de bacterie ongevoelig is voor deze antibiotica. Cefuroxim werkt dan vaak wel. Het is een ‘reserve’-antibioticum. Artsen schrijven dit medicijn zo min mogelijk voor, om te voorkomen dat bacteriën er ongevoelig (resistent) voor worden.

          • De huid kan geïnfecteerd raken met bacteriën, schimmels of virussen. Antibiotica helpen alleen bij infecties met bacteriën. De meeste infecties met bacteriën gaan vanzelf over. Dan is een antibioticum niet nodig.

           Als wel een antibioticum nodig is, schrijven artsen meestal een antibioticum in een crème voor. Een enkele keer is een antibioticum zoals cefuroxim nodig. Cefuroxim is een ‘reserve’-antibioticum. Artsen schrijven het alleen voor bij zeer ernstige infecties met bacteriën die voor andere antibiotica ongevoelig (resistent) blijken.

           • De klieren van de longen, alvleesklier, lever, darmen, huid en mond maken slijm aan, dat onder meer zorgt voor transport van afvalstoffen.

            Cystische fibrose (CF), ook wel cystic fibrosis of taaislijmziekte genoemd, is een erfelijke ziekte. Bij cystische fibrose is het slijm veel taaier dan normaal. Hierdoor is het slijm in de luchtwegen bijvoorbeeld moeilijk op te hoesten. Bacteriën en virussen zijn hierdoor moeilijker te verwijderen uit de longen, waardoor veel luchtweginfecties optreden.

            Wanneer de verwekker van de luchtweginfectie een bacterie is, kan de arts een infuus met cefuroxim voorschrijven.

           • Cefuroxim is officieel geregistreerd bij kinderen. Registratie betekent dat de fabrikant cefuroxim bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

            • Cefalosporine-antibiotica zoals cefuroxim doden veel soorten bacteriën. Na toediening verspreidt cefuroxim zich via het bloed in het lichaam. Het komt in de meeste weefsels terecht en in de urine. Het werkt tegen veel soorten bacteriën. Na een paar dagen van gebruik merkt uw kind dat de klachten van de infectie afnemen.

             • De bacteriedodende werking van de tabletten of de drank begint 2 tot 3 uur na inname. De injectie werkt binnen 1 uur. Eén dosis werkt 8 tot 12 uur. Na een paar dagen van gebruik merkt uw kind dat de klachten van de infectie afnemen.

              • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

               Hoe?

               • Tabletten: de tabletten zijn voorzien van een beschermend laagje, de werkzame stof smaakt namelijk erg vies. Laat uw kind de tabletten daarom in hun geheel innemen, zonder te kauwen.
                • In plaats van met water kan uw kind sommige tabletten ook innemen met bijvoorbeeld melk, limonade of vruchtensap, of met zacht voedsel zoals een lepel appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
                • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
                • Blijft uw kind problemen houden om het medicijn in te nemen? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen.
               • Drank: goed omschudden voor gebruik. Meet de benodigde hoeveelheid af met het bijgeleverde maatlepeltje. Laat uw kind het afgemeten medicijn innemen.
               • Injectie of infuus: deze zal een arts of verpleegkundige toedienen in het ziekenhuis.

               Wanneer?

               Laat uw kind de tabletten of de drank tijdens het eten innemen. Uw kind mag de tabletten ook vlak na het eten innemen. Op een volle maag wordt het namelijk beter opgenomen in het lichaam.

               Hoe lang?

               Cefuroxim gebruikt een kind meestal als een kuur. Hoe lang de kuur duurt hangt af van de aandoening waarvoor uw kind dit medicijn gebruikt.

               Houd er rekening mee dat dit een kuur is die uw kind niet mag onderbreken en helemaal moet afmaken. Ook al merkt uw kind van de infectie al vóór afloop van de kuur niets meer: dit betekent nog niet dat alle bacteriën zijn verdwenen.

               Als uw kind eerder stopt, zijn de bacteriën meestal nog niet volledig verdwenen en kan hij opnieuw klachten krijgen.

               • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen . Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over cefuroxim bij volwassenen.

                Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze kunnen voorkomen, zijn:

                Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze kunnen voorkomen, zijn:

                • Bij toediening in een spier (intramusculair): pijn, roodheid en zwelling op de injectieplaats. De injectievloeistof bevat behalve cefuroxim vaak ook het pijnstillende medicijn lidocaïne, zodat de injectie minder pijnlijk is.
                • Bij toediening in een ader (intraveneus): irritatie van de wand van het bloedvat, waar de injectie of infuus is gegeven. Dit is te merken aan pijn, roodheid en zwelling op die plaats. Om de kans hierop te verkleinen zal de arts of verpleegkundige de injectie niet in een keer geven, maar de vloeistof in een paar minuten laten inlopen. Ook is het soms mogelijk het medicijn gedurende bijvoorbeeld een half uur met een infuus te krijgen.
                • Koorts. Raadpleeg de arts bij hoge koorts of als uw kind erg ziek is.
                • Maagdarmklachten, zoals diarree, verstopping, misselijkheid en braken. De diarree kan ook nog optreden enkele weken nadat uw kind is gestopt met het medicijn. Het gaat meestal binnen enkele dagen over. Neem contact op met de arts als uw kind een ernstige vorm van diarree heeft: meermalen per dag waterdunne ontlasting waarbij het kind ook moet overgeven en koorts heeft.
                • Tekorten aan bepaalde bloedcellen. Waarschuw de arts bij een of meer van de volgende verschijnselen bij uw kind: onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn met koorts en blaren in de keel of neusbloedingen.
                • Gehoorverlies. Deze bijwerking is bij enkele kinderen opgetreden na behandeling met dit medicijn. Raadpleeg de arts als uw kind gehoorproblemen krijgt.

                Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

                • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
                 Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
                 Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
                 Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
                 • Cefuroxim is voor kinderen te verkrijgen in:

                  • tabletten;
                  • drank;
                  • injecties;
                  • infusen.
                  • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij cefuroxim bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

                   • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
                   • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
                   • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

                   Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

                   Laatst bijgewerkt op 05-10-2015

                   Disclaimer

                   Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

                   Vond u deze informatie nuttig?

                   Vind een apotheek

                   Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
                   Vind een apotheek blob

                   Vraag het de webapotheker

                   Vraag het de webapotheker

                   Vraag het de webapotheker

                   Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.
                   Informatie wordt bijgewerkt: