paracetamol bij kinderen

Trefwoord
naar medicijnen

paracetamol bij kinderen

vergroot
terug naar boven

Waar is dit medicijn voor?

Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend.

Kinderen kunnen paracetamol gebruiken bij:

 • verschillende soorten pijn, zoals:
  • hoofdpijn;
  • griep;
  • verkoudheid;
  • oorpijn;
  • spierpijn;
  • gewrichtspijn;
  • menstruatiepijn;
 • koorts.

Pijn

Pijn bestaat in verschillende vormen. Pijn kan komen door een beschadiging in het lichaam van een kind of als iets niet werkt zoals het hoort. De zenuwen in het beschadigde lichaamsdeel geven een seintje naar de hersenen van het kind en het kind voelt pijn. Soms heeft pijn geen duidelijke oorzaak en weten we niet waar de pijn vandaan komt.

Pijn kan acuut zijn, zoals pijn na een operatie. Dit is een kortdurende (enkele dagen), zeer hevige pijn. Pijn kan ook gedurende een lange periode (enkele maanden) aanhouden. Dit noemen we chronische pijn.

In de meeste gevallen is paracetamol de veiligste manier om pijn te bestrijden. Het is te gebruiken bij veel soorten pijn.

Lees meer over pijn

Hoofdpijn bij kinderen

De belangrijkste soorten hoofdpijn bij kinderen vanaf ongeveer 6 jaar zijn spanningshoofdpijn en migraine.

Bij spanningshoofdpijn heeft het kind last van pijn aan beide kanten van het hoofd. Soms voelt het of er een strakke band om het hoofd zit.

Migraine is een speciale vorm van hoofdpijn. Het kind voelt zich ziek, is misselijk en moet soms overgeven. Soms is een kind overgevoelig voor licht en geluid. Het is niet helemaal duidelijk hoe migraine bij kinderen ontstaat.

Hoofdpijn bij kinderen is meestal minder erg dan bij volwassenen. Ook duurt de pijn minder lang en hebben kinderen vaak minder lang last. Vanaf de puberteit is hoofdpijn bij kinderen te vergelijken met hoofdpijn bij volwassenen.

Lees meer over hoofdpijn bij kinderen

Griep

Griep is een infectie met het griepvirus. Het kind heeft pijn en hoge koorts. Verder kan het kind last hebben van een plotseling rillerig gevoel, spierpijn, keelpijn, hoesten, hoofdpijn, verstopte neus en niezen.

Inentingen (vaccinaties) kunnen griepachtige verschijnselen geven, zoals spierpijn en lichte koorts. Dit kan bijvoorbeeld optreden bij kinderen die zich laten vaccineren tegen griep of voor een verre reis.

Lees meer over griep

Verkoudheid bij kinderen

Bij verkoudheid zijn de luchtwegen geïnfecteerd met een verkoudheidsvirus. Dit veroorzaakt een verstopte neus. Soms heeft het kind ook hoofdpijn, oorpijn en keelpijn. Bovendien kan er sprake zijn van hoesten, niezen, tranende ogen, een lichte temperatuurverhoging en bij kleine kinderen koorts. Ook kan een kind ‘snotogen’ krijgen. De ogen van het kind zijn dan 's ochtends vastgeplakt doordat er gele pus in zijn ooghoeken is opgehoopt.

Lees meer over verkoudheid bij kinderen

Oorpijn

Kinderen met oorpijn hebben meestal een middenoorontsteking

Behandeling
De oorpijn gaat vaak na een paar dagen vanzelf over. Tegen de pijn kan uw kind paracetamol gebruiken.

Lees meer over oorpijn

Spierpijn

Verkrampte spieren zijn pijnlijk en belemmeren het kind bij zijn bewegingen en houding. Meestal zit de pijn in de nek (stijve nek), schouders of rug.

Spierpijn kan bijvoorbeeld ontstaan door verkramping, virusinfecties, kneuzingen, spierscheurtjes of overbelasting.

Lees meer over spierpijn

Gewrichtspijn

Aan en rond de gewrichten bevinden zich spieren, pezen, peesschedes, gewrichtsvliezen en slijmbeurzen. Deze kunnen beschadigen en daardoor ontsteken en dat veroorzaakt bij het kind pijn, zwelling en roodheid rond een gewricht.

Voorbeelden hiervan zijn slijmbeursontsteking, peesontsteking en tenniselleboog.

De klachten ontstaan meestal doordat het kind het gewricht overbelast of doordat het gewricht in een onnatuurlijke richting wordt gedraaid. Zoals bij een verzwikking. Ook ontstaan de klachten door kneuzingen.

Lees meer over gewrichtspijn

Menstruatieklachten

Tijdens de maandelijkse bloeding trekt de baarmoeder zich samen. Dit kan pijnlijke steken of kramp in de onderbuik geven. Ook kan uw kind last hebben van een doffe pijn in de rug en van spierpijn.

Ook zijn er meisjes die rond de menstruatie hoofdpijn of migraineaanvallen hebben. Menstruatiepijn duurt enkele uren tot enkele dagen.

Bij sommige meisjes is de pijn zo sterk dat ze hun normale activiteiten niet kunnen voortzetten. In dat geval kan het nuttig zijn een pijnstiller te gebruiken.

Lees meer over menstruatieklachten

Koorts bij kinderen

Koorts is een verhoging van de lichaamstemperatuur boven de 38 °C.

Koorts is een manier van het lichaam om infecties met bijvoorbeeld bacteriën en virussen te bestrijden. Door de temperatuurverhoging werkt de natuurlijke afweer beter en sneller. Bovendien voelen bacteriën en virussen zich minder prettig bij een hogere lichaamstemperatuur. Dit alles bevordert een snellere genezing.

Kinderen kunnen zeer hoge koorts hebben. In dat geval kan het kind paracetamol gebruiken om de koorts te verlagen.

Bij snel oplopende zeer hoge koorts krijgen sommige kinderen last van koortsstuipen. Meestal is dit ongevaarlijk. Neem wel contact op met de arts als dit gebeurt.

Lees meer over koorts bij kinderen

Ervaring bij kinderen

In de bijsluiter kunt u terugvinden dat paracetamol wordt gebruikt bij:

 • kinderen vanaf 3 maanden met verschillende soorten pijn, zoals:
  • hoofdpijn;
  • griep;
  • verkoudheid;
  • oorpijn;
  • spierpijn;
  • gewrichtspijn;
  • menstruatiepijn;
 • kinderen vanaf 3 maanden met koorts.

Paracetamol is bij deze ziektes officieel geregistreerd. Registratie betekent dat de fabrikant paracetamol bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

Er is ook onderzoek gedaan naar paracetamol bij:

 • kinderen met acute pijn;
 • kinderen vanaf 1 maand met langdurige pijn.

Deze ziektes staan niet in de bijsluiter. Maar ook in deze gevallen blijkt paracetamol te werken en is het veilig. Daarom schrijft de arts paracetamol ook voor bij kinderen met deze ziektes. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend.

 • Pijn, zoals hoofdpijn, pijn bij verkoudheid, oorpijn, spierpijn, gewrichtspijn en menstruatieklachten. Paracetamol verhindert dat het pijnsignaal aan de hersenen doorgegeven wordt. Hierdoor neemt de pijn af.
 • Koorts. Paracetamol is een veilige koortsverlager die ook pijnstillend werkt. Het zorgt ervoor dat het lichaam van het kind zijn temperatuur niet kan verhogen.
 • Griep. Paracetamol verlicht de verschijnselen van griep, maar het kind wordt er niet eerder beter van.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

 • Tabletten en drank: binnen een half uur na inname merkt uw kind dat de pijn of koorts afneemt. Dit effect houdt 3 tot 6 uur aan.
 • Zetpillen: zetpillen werken iets minder snel dan de tabletten, ongeveer binnen 1 uur. De werking houdt 8 tot 12 uur aan.
 • Infuus: een infuus werkt bij pijn binnen 5 tot 10 minuten. De werking houdt bij pijn 4 tot 6 uur aan. Bij koorts werkt een infuus binnen een half uur. De werking houdt minimaal 6 uur aan.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoeveel?

Houdt u aan de doseringen in de bijsluiter: bij een overdosis kan de lever ernstig en blijvend beschadigen. U merkt niet meteen dat er sprake is van een overdosis. Neem daarom onmiddellijk contact op met de arts als uw kind te veel paracetamol heeft ingenomen. Zorg dat uw kind niet bij de paracetamol kan komen. Voor kinderen is vooral paracetamoldrank verleidelijk door de zoete smaak.

Hoe?

Hieronder vindt u per toedieningsvorm hoe uw kind het medicijn het beste kan gebruiken.

 • Tabletten: laat uw kind de tablet innnemen met een half glas water. U kunt ook de tabletten eerst in een half glas water doen, en dit even laten staan om ze uiteen te laten vallen. Uw kind kan het dan opdrinken. Doe nogmaals water in het glas om ook de resten in te nemen.
  • In plaats van met water kan uw kind sommige tabletten ook innemen met bijvoorbeeld melk, limonade of vruchtensap, of met zacht voedsel zoals een lepel appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
  • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
  • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige tabletten mag u fijnstampen. Maar let op: er zijn ook tabletten die u niet mag fijnstampen omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het fijnmaken het medicijn vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.
 • Bruistabletten: doe de bruistablet in een glas water. Wacht tot het bruisen is afgelopen en laat uw kind dan het water met de paracetamol opdrinken.
 • Smelttabletten: laat uw kind de tablet op de tong 'smelten' en daarna doorslikken.
 • Kauwtabletten: laat uw kind de tabletten goed fijnkauwen en dan doorslikken met een half glas water.
 • Drank: omschudden voor gebruik. Meet de juiste hoeveelheid drank af in een maatbekertje. Laat uw kind het maatbekertje leegdrinken en het bekertje omspoelen.
 • Zetpillen: voor kinderen tot een jaar of 6 zijn speciale zetpillen verkrijgbaar. Bij kleine kinderen is het namelijk vaak moeilijk paracetamol via de mond te laten innemen. Bovendien hebben zieke kinderen snel last van misselijkheid, waardoor ze de paracetamol kunnen uitspugen voor het volledig is opgenomen. Breng de zetpil in de anus in. Het maakt daarbij niet zo veel uit of je de zetpil met de punt naar voren of met de stompe kant naar voren inbrengt. U kunt de zetpil met een beetje water bevochtigen. Hierdoor kunt u hem wat makkelijker inbrengen. Bij kleine kinderen: laat uw kind met opgetrokken knieën op bed liggen. Houd na het inbrengen de billetjes van uw kind even tegen elkaar. De natuurlijke reflex om de zetpil uit te poepen verdwijnt zodra de zetpil is gesmolten (na ongeveer 1 minuut). Zie ook het instructiefilmpje 'Toedienen van zetpil of klysma'.
 • Infuus: het infuus wordt klaargemaakt en toegediend door een verpleegkundige of een arts. Een infuus zal meestal 15 minuten duren.

Wanneer?

Het hangt af van de klachten wanneer uw kind dit medicijn moet gebruiken.

 • Paracetamol werkt het snelst als het kind het op een lege maag inneemt. Het kind kan het echter ook met voedsel innemen. De werking treedt dan wat later in.
 • Houd tussen twee opeenvolgende doses een tussenpoos van ten minste 4 uur of meer aan, afhankelijk van de informatie in de bijsluiter.
 • Bij chronische pijnklachten is het belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Dan houdt uw kind de pijn het beste onder controle.
 • Migraine. Heeft uw kind last van heftige migraineaanvallen? Laat uw kind dit medicijn dan meteen innemen bij het begin van een migraineaanval. Het heeft dan het meeste effect.
 • Griep en koorts. Laat uw kind dit medicijn gebruiken als het zich erg ziek voelt, pijn heeft of slecht drinkt.

Hoelang?

Meestal is dit medicijn maar voor enkele dagen nodig. Gebruik het tot de klachten verdwenen zijn. Heeft uw kind het medicijn zonder overleg met de arts gebruikt? Neem dan in elk geval contact op met de arts als uw kind na enkele dagen nog altijd een pijnstiller nodig heeft.

 • Hoofdpijn. Laat uw kind dit medicijn alleen gedurende korte tijd gebruiken. Als het kind te vaak paracetamol inneemt, kan dit ook weer hoofdpijn veroorzaken. Neem in dat geval contact op met de arts voor een advies.
 • Migraine. Laat uw kind dit medicijn alleen gebruiken tijdens een migraineaanval. Raadpleeg de arts als uw kind heel vaak last van hoofdpijn of migraine heeft.
 • Overige pijnen, zoals menstruatiepijn en spierpijn. Laat uw kind dit medicijn alleen gedurende korte tijd gebruiken. Stop met het gebruik als de pijn is verdwenen of weer voldoende te verdragen is.
 • Griep en koorts. Neem in elk geval contact op met de arts als de koorts bij uw kind langer dan 5 dagen aanhoudt. Neem bij baby's tot 3 maanden direct contact op als het kind koorts heeft.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over paracetamol bij volwassenen.

Een bijwerking waarvan bekend is dat deze bij kinderen kan voorkomen, is:

 • Leverbeschadiging. Verschijnselen hiervan zijn een gele verkleuring van het oogwit of de huid. Stop in deze gevallen met het gebruik en neem contact op met de arts. Het is niet bekend hoe vaak deze bijwerking voorkomt. Kinderen met een leverziekte hebben hier meer kans op. Heeft uw kind een ernstige leverziekte? Dan kan het beter geen paracetamol gebruiken. Vraag advies aan uw apotheker welke pijnstiller wel geschikt is voor uw kind.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Paracetamol is voor kinderen te verkrijgen in:

 • tabletten;
 • bruistabletten;
 • smelttabletten;
 • kauwtabletten;
 • drank;
 • zetpillen;
 • infuus.

Paracetamol wordt bij kinderen ook gebruikt in combinatie met:

 • codeïne. Deze combinatie is uitsluitend op recept verkrijgbaar.
 • tramadol. Dit is een sterke pijnstiller die alleen op recept verkrijgbaar is.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij paracetamol bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 13-03-2020

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!