amoxicilline bij kinderen

Trefwoord
naar medicijnen

amoxicilline bij kinderen

vergroot
terug naar boven

Waar is dit medicijn voor?

Amoxicilline behoort tot de penicilline-antibiotica. Het werkt tegen infecties met bacteriën.

Artsen schrijven amoxicilline voor bij kinderen met infecties met bacteriën, zoals:

 • luchtweginfecties, bijvoorbeeld:
  • bijholteontsteking;
  • middenoorontsteking;
  • longontsteking;
  • acute onsteking van een deel van de luchtwegen (bronchitis);
  • keelpijn door keelontsteking;
 • blaasontsteking;
 • Lymeziekte;
 • maag- of darmzweer;
 • hersenvliesontsteking;
 • om infecties met bacteriën te voorkomen zoals:
  • infectie in het hart (endocarditis);
  • bij blootstelling aan miltvuurbacteriën (anthrax).

Luchtweginfecties

Amoxicilline kan worden gebruikt bijverschillende soorten luchtweginfecties, zoals bijholteontsteking (sinusitis), middenoorontsteking, longontsteking, keelontsteking en acute bronchitis.

Kijk voor meer informatie bij Longontsteking, Acute bronchitis, Middenoorontsteking, Bijholteontsteking en Keelpijn.

Lees meer over luchtweginfecties

Bijholteontsteking

De bijholtes zijn ruimtes tussen de botten rondom de neus, bijvoorbeeld de voorhoofdsholte en de kaakholte. Deze ruimtes staan via een kleine opening in verbinding met de neus en keel. Door een neusverkoudheid kan het virus of de bacterie ook één van de bijholtes infecteren. Dit heet bijholteontsteking (sinusitis).

Door de ontsteking komt er  pus en veel slijm in de bijholtes. Het kind voelt dan een pijnlijke druk in het voorhoofd of rond de ogen, vooral als het bukt. Ook kan het kind pijn bij het kauwen hebben.

Meestal is een virusinfectie de oorzaak, daar helpen antibiotica niet tegen. Als de bijholteontsteking wordt veroorzaakt door een bacterie, kan de arts amoxicilline voorschrijven.

Lees meer over bijholteontsteking

Middenoorontsteking

Bij een middenoorontsteking is de binnenkant van het oor ontstoken. Dit is het gedeelte dat zich in het hoofd, achter het trommelvlies bevindt. Meestal is een verkoudheidsvirus de oorzaak. Soms is een bacterie de oorzaak van de ontsteking. Een virus of een bacterie kan via het gangetje tussen het middenoor en de neus en keel het middenoor binnenkomen en daar een ontsteking veroorzaken.

Doordat het middenoor is ontstoken en het slijmvlies is opgezwollen, kan het gangetje tussen middenoor en neus en keel verstopt raken. Hierdoor lopen het pus en het slijm niet goed weg naar de keel. Dit geeft een drukkende oorpijn, soms met koorts of een loopoor.

Meestal gaat een middenoorontsteking na een paar dagen vanzelf over. Een antibioticum is dan niet nodig. Bovendien is in de meeste gevallen een virus de veroorzaker van de infectie. Een antibioticum helpt daar niet tegen. Bij kinderen jonger dan 2 jaar kunnen de klachten langer duren.

De arts schrijft soms amoxicilline voor bij kinderen jonger dan 2 jaar, als zij aan beide zijden een middenoorontsteking hebben, of als ze een loopoor hebben.

Lees meer over middenoorontsteking

Longontsteking

Een longontsteking is een infectie van het longweefsel. Uw kind voelt zich flink ziek, heeft koorts en vaak moet het hoesten. Ook kan het kind slijm ophoesten. Het ademen kan pijnlijk zijn en uw kind kan het benauwd hebben.

Bij een longontsteking kan de arts amoxicilline voorschrijven.

Lees meer over longontsteking

Acute bronchitis

Bronchitis is een infectie van de luchtwegen. Het kind moet veel hoesten en hoest soms slijm op. Ook kan een kind koorts hebben. Een acute bronchitis kan worden veroorzaakt door een bacterie of een virus. Een bronchitis gaat meestal vanzelf over.
Als de oorzaak een bacterie is en het kind ernstig ziek is, zal de arts een antibioticum voorschrijven, zoals amoxicilline.

Lees meer over acute bronchitis

Keelpijn bij kinderen

Keelpijn is meestal het gevolg van irritatie van de keel. Ook kan een virus de keel infecteren en dan keelpijn veroorzaken. Keelpijn gaat meestal binnen een week vanzelf over.

Soms is een infectie met bacteriën de oorzaak van de keelpijn. Als de keelpijn niet vanzelf wegtrekt en het kind ernstig ziek wordt van de keelontsteking, kan de arts een antibioticum voorschrijven. Meestal schrijft de arts dan feneticilline, fenoxymethylpenicilline of azitromycine voor. Als deze niet gebruikt kunnen worden kan de arts amoxicilline voorschrijven.

 

Lees meer over keelpijn bij kinderen

Blaasontsteking bij kinderen

Bacteriën kunnen via de plasbuis in de blaas terechtkomen en daar een blaasontsteking veroorzaken. Dit geeft klachten, zoals: 

 • vaak moeten plassen;
 • pijn bij het plassen;
 • pijn in de onderbuik;
 • troebele plas, soms met bloed;
 • regelmatig verlies van een beetje plas bij kinderen die zindelijk zijn.

Bij kleine kinderen zijn huilen of koorts soms de enige verschijnselen.

Bij een blaasontsteking kan de arts amoxicilline voorschrijven.

Lees meer over blaasontsteking bij kinderen

Lymeziekte

De oorzaak van de ziekte van Lyme (tekenbeetziekte) is de beet van een teek die is geïnfecteerd met de Lyme-bacterie. De teek komt vooral voor in bossen, struiken en in de duinen. De teek kan zich vastbijten in de huid van de mens. Als de teek is geïnfecteerd met de Lyme-bacterie kan de ziekte door de beet worden overgedragen op de mens. 
Het duurt meer dan 24 uur voordat de teek de ziekte overdraagt.

Kinderen lopen extra risico op een tekenbeet. Controleer na wandelen in een natuurgebied de huid van uw kind. Verwijder de teek zo snel mogelijk. Als u een teek binnen 24 uur verwijdert, heeft uw kind weinig kans op de tekenbeetziekte. Let gedurende 3 maanden na de beet op het ontstaan van een ronde, rode kring rondom de plaats van de tekenbeet. Ontstaat dit, of krijgt uw kind andere klachten? Neem dan contact op met de arts. Als u de teek pas na 24 uur verwijdert, neem dan altijd contact op met de arts.

Verwijder de teek met duim en wijsvinger of een pincet rechtstandig met een licht draaiende beweging zo dicht mogelijk bij de huid. Zorg dat u de teek met kop en al verwijdert. Sommige mensen vinden dat makkelijker met een speciale tekenpincet. Deze is in de apotheek verkrijgbaar.

Ontsmet de teek of de huid van tevoren niet met alcohol of jodium. De kans bestaat dat de teek dan juist besmettelijk speeksel overdraagt. Na het verwijderen is het wel goed om de huid te ontsmetten. Noteer wanneer u de teek hebt verwijderd en waar de beet heeft gezeten. Dit kan van belang zijn als uw kind later toch last mocht krijgen van de beet.

Een besmetting met de ziekte van Lyme merk je meestal aan een ronde, zich uitbreidende, rode ring rond de plaats van de tekenbeet. De arts zal het kind dan een antibioticumkuur voorschrijven, zoals amoxicilline. Als de ziekte niet op tijd is behandeld, kan de infectie zich uitbreiden naar de gewrichten en het zenuwstelsel. Ook dan is een antibioticumkuur nodig om de ziekte tot staan te brengen. Hierbij kiest de arts meestal een ander antibioticum dan amoxicilline, zoals ceftriaxon.

Lees meer over lymeziekte

Maagzweer en darmzweer

Er zijn verschillende oorzaken voor een maag- of darmzweer. Soms is een infectie met de bacterie Helicobacter pylori de oorzaak. Als dat het geval is, kan de arts amoxicilline in combinatie met andere medicijnen, voorschrijven bij de behandeling van een maag- of darmzweer.

Lees meer over maagzweer en darmzweer

Hersenvliesontsteking bij kinderen

Meningitis, ook wel nekkramp genoemd, is een ontsteking van de vliezen rond de hersenen. Het wordt veroorzaakt door bepaalde virussen of bacteriën. Omdat kinderen worden ingeënt tegen de meest voorkomende veroorzakers van hersenvliesontsteking, komt de ziekte steeds minder vaak voor.

Verschijnselen van hersenvliesontsteking zijn koorts, spierpijn, koude rillingen, hoofdpijn, misselijkheid, verwardheid, overgevoeligheid voor licht en geluid, lusteloosheid en pijnlijke gewrichten. Vaak wordt de nek van uw kind stijf, en kan het de kin dan niet meer op de borst krijgen.

In sommige gevallen ontstaan kleine huidbloedinkjes. Als u hierop duwt met een glas, blijven deze kleine paarsrode vlekjes zichtbaar - ze verbleken niet bij drukken. Deze huidbloedinkjes ontstaan als de bacterie in het bloed terechtkomt en daar gaat groeien. Dit is een zeer ernstige situatie, die snelle opname in het ziekenhuis nodig maakt.

De arts kiest een antibioticum dat het meest werkzaam is bij de bacterie. Soms is dat een infuus met amoxicilline.  

Lees meer over hersenvliesontsteking bij kinderen

Infecties met bacteriën

Amoxicilline wordt bij kinderen ook gebruikt om infecties met bacteriën te voorkomen.

Zoals bij kinderen met bepaalde hartaandoeningen of aandoeningen van de grote bloedvaten. Bij een operatie of behandeling door de tandarts kunnen zij eerder een infectie in het hart of van de hartkleppen (endocarditis) krijgen. Meestal krijgen zij voor de operatie amoxicilline om een dergelijke infectie te voorkomen.

Amoxicilline wordt ook uit voorzorg toegepast bij mensen die blootgesteld zijn geweest aan miltvuurbacteriën (anthrax). Anthrax is gebruikt als biologisch wapen in terroristische aanslagen (poederbrieven). Door het inhaleren van het poeder of door wondjes op de huid kan de anthrax-bacterie binnendringen en ernstige ziekteverschijnselen veroorzaken. Door kort na de blootstelling amoxicilline te gebruiken, is de infectie te voorkomen.

Lees meer over infecties met bacteriën

Ervaring bij kinderen

Amoxicilline is bij kinderen officieel geregistreerd bij verschillende infecties met bacteriën. Registratie betekent dat de fabrikant amoxicilline bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn voor kinderen gebruikt mag worden. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Amoxicilline doodt veel soorten bacteriën. Na inname verspreidt het medicijn zich via het bloed over het lichaam. Het komt bijna overal in het lichaam terecht en ook in uw plas. Het kan dus bij allerlei infecties worden gebruikt, als de bacterie gevoelig is voor amoxicilline.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

Capsules, tabletten en drank beginnen na 1 tot 2 uur te werken. De injectie en het infuus werken meteen. Eén dosis werkt 6 tot 12 uur. Na een paar dagen merkt het kind dat de klachten van de infectie afnemen.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Hieronder vind je per toedieningsvorm hoe een kind het medicijn het beste kan gebruiken.

 • Capsules: laat het kind de capsule innemen met een half glas water of andere drank. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
  • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een capsule? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de capsule het beste kan innemen.
  • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige capsules mag je openmaken. Maar let op: er zijn ook capsules die je niet mag openmaken omdat dan het medicijn minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het openmaken het medicijn vies smaken. Of het kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.
 • Oplostabletten ('dispers'): laat de tablet uiteenvallen in water, roer even en laat het kind dit opdrinken. Spoel het glas daarna om met een beetje water en laat het kind dit ook opdrinken.
 • Drank: schud de fles voor gebruik. Meet de juiste hoeveelheid af met het maatbekertje of de lepel en laat uw kind dit innemen. Spoel het maatbekertje of de lepel om met wat water en laat uw kind dit opdrinken.
 • Infuus: het infuus wordt klaargemaakt en toegediend door een verpleegkundige of arts.

Blijft uw kind problemen houden om het medicijn in te nemen? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen.

Wanneer?

 • Verdeel de doses zo goed mogelijk over 24 uur, voor een constant effect. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen om het te geven. Dan vergeet u minder snel een dosis.
 • Om te voorkomen dat een infectie ontstaat door een operatie of tandartsbehandeling: meestal innemen een half tot 1 uur voor de operatie.

Hoelang?

De kuurduur hangt af van de plaats en de ernst van de infectie. Normaal gesproken duurt een kuur 5 tot 10 dagen. Bij bepaalde infecties (Lymeziekte, infecties in gewrichten) kan de kuur enkele weken bedragen.

Houd er rekening mee dat de kuur niet mag worden onderbroken en dat uw kind hem helemaal moet afmaken. Ook al merkt uw kind van de infectie al vóór afloop van de kuur niets meer. Dit betekent namelijk niet dat alle bacteriën zijn verdwenen.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over amoxicilline bij volwassenen.

Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

 • Maag- en darmklachten, zoals diarree, buikpijn, misselijkheid, braken en winderigheid. Bij misselijkheid helpt het als het kind het medicijn met wat voedsel inneemt. Zeer zelden ontstaat een ernstige diarree met buikkrampen en koorts. Waarschuw dan een arts. Laat het kind voldoende vocht drinken als het diarree heeft, anders raakt het uitgedroogd.
 • Huiduitslag met rode vlekjes en bultjes. Dit kan ook nog enkele dagen na afloop van de kuur ontstaan. Meestal is de uitslag onschuldig en verdwijnt het vanzelf binnen een week. Huiduitslag kan ook het gevolg zijn van overgevoeligheid voor dit medicijn. Heeft uw kind huiduitslag? Laat de arts het controleren, zodat deze kan bepalen of het overgevoeligheid betreft.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Uw kind krijgt dan huiduitslag, puistjes, galbulten, paarse vlekjes op de huid of jeuk. Raadpleeg dan uw arts.
  Ook kan uw kind benauwd of duizelig worden, flauwvallen of koorts krijgen. Of het kan zwellingen krijgen in het gezicht, de lippen, mond en keel. Uw kind kan hierbij erg benauwd worden.
  In zeldzame gevallen kan een ernstige huidziekte ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Waarschuw in deze gevallen direct een arts, of ga naar de Eerste-hulpdienst.
  Als blijkt dat uw kind overgevoelig is voor amoxicilline, mag het dit medicijn of erop lijkende antibiotica niet meer gebruiken. Geef dit aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat uw kind dit medicijn of soortgelijke medicijnen niet opnieuw krijgt.
 • Ontsteking van de laagjes huid met slijm (slijmvliezen) van mond, mondhoeken, keelholte, vagina of anus. Het is meestal een schimmelinfectie van de slijmvliezen. Dat komt omdat het normale evenwicht tussen de verschillende soorten bacteriën en schimmels is verstoord. Raadpleeg uw arts als u een wit beslag ziet in de mond, een zwarte tong, of jeuk en witte vloed in de vagina of schaamlippen.
 • Droge mond en een veranderde smaak. Zeer zelden bruine of grijze verkleuring van de tanden. Deze verkleuring is meestal goed weg te poetsen, of door de tandarts weg te polijsten.
 • Minder rode en witte bloedcellen en minder bloedplaatjes. Waarschuw uw arts bij extreme vermoeidheid en een bleke huid, bij koorts, keelpijn en blaasjes in de mond en bij bloedneuzen en blauwe plekken.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Amoxicilline is voor kinderen te verkrijgen in:

 • capsules;
 • oplostabletten ('dispers');
 • drank;
 • injecties.

Amoxicilline is ook verkrijgbaar in combinatie met clavulaanzuur. Deze combinatie is te verkrijgen in:

 • tabletten;
 • drank;
 • injecties.

Zie hiervoor de tekst amoxicilline met clavulaanzuur.

Amoxicilline wordt bij kinderen ook gebruikt in combinatie met omeprazol, claritromycine of metronidazol. Zie ook de teksten omeprazol, claritromycine en metronidazol.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij amoxicilline bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 26-03-2020

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!